Veikko I Palvo
Viestit: 1382
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Vihapuhe 2.0

"Vihaan yllyttäminen" näyttäisi olevan lähtöisin toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta, "vihaan yllyttäminen" juutalaisia ja kansanryhmiä vastaan oli todettu tuomittavaksi jopa liittoutuneitten puolen Stalinin Neuvostoliitossa, joka itse oli tappanut miljoonia ihmisiä
"tarpeettomina luokkina ( luotiin luokatonta yhteiskuntaa )"

Haaste 3-2019 lehdessä kirj. otsikolla "Vihapuhe 2,0"
http://rikoksentorjunta.fi/documents/52 ... 7029404359
www.haaste.om.fi Vihapuhe ja radikalisoituminen

"Ilmiön muutokset ja siihen reagointi:
Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ( ECRI ) julkaisi syyskuussa ( 2019 ) Suomea koskevan viidennen raporttinsa.
Komissio kiittää Suomea * poliisin * vihapuheen tutkintaryhmän perustamisesta."

Mutta vihapuheen rikosoikeudellinen määritelmä Suomessa näyttäisi sisältävän vain kansanmurhaan yllyttämisen rangaistavaksi ja rikoksen
ihmisyyttä vastaan; sakkoa tai max. 2 vuotta vankeutta. eli
mitenkähän, millä perusteilla tuo * poliisin * tutkintaryhmä viharikoksia tutkiikaan?
Onko esim. * ryssän * sanominen " etnistä vihapuhetta vai pitääkö "ryssä on aina ryssä, vaikka....." olla täsmennetty mm. Ukrainaan hyökkäystä koskevaksi?

"Vihapuhe on sananvapauden turvaaja ja rajoittaja"-otsikko Haaste 3/2019", mutta miten sensuuri turvaisikaan ja harjoittaako sitä poliisi?
AlJazeera
kirjoittaa 16.7.2023 Moraalipoliisin Iranissa palanneen valvomaan mm. hijab-säännön noudattamista:
http://aljazeera.com/news/2023/7/16/ira ... hijab-rule
"Poliisi odottaa kaikkien noudattavan hyväksyttyjä sääntöjä, että virkamiehillä olisi enemmän aikaa hoitaa muita tärkeitä poliisitehtäviä."
"Mahsa Amini ( 22-v ) sai surmansa poliisin käsissä ja 10 kk mielenosoitusten aikana moraalipoliisit olivat välillä poissa Iranin kaduilta."
Mutta
pitäisikö Suomeenkin perustaa jonkinlainen " moraalipoliisi " ja tietystikin laatia tarkat lait siitä, mikä on "halal ja mikä on haram" etnisissäkin yhteyksissä. ( islam ja juutalaiset mm.)
Jopa Venäjän rikoslaissakin näyttää olevan etnisen syrjimisen kielto: 282 artikla 29§

Saksassa " volksverhetzung / vihaan yllyttäminen " natsimenneisyyttä muistellen näyttäisi säädellyn rikokseksi jo 1940-luvun lopulla,
holokaustin kieltämistä on laeilla kriminalisoitu myöhemminkin.
https://en.wikipedia.org/wiki/Volksverhetzung
Itävallassa Verbotsgesetz, `VerbotsG ´ on hyväksytty jo 8.5.1945 denatsifikaation alkajaisiksi.

Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston vihapuhekiellot näyttäisivät alkaneen varsin myöhään ja rikoksen tekohetki on tietystikin se hetki, jolloin esim. murha on tapahtunut.
Mutta vihapuhe-rangaistavuus ei voine olla 10 vuotta menneisyydessä esim. tv:ssä sanottu lause ja kannanotto tai 15 vuoden takaiset puheet
nuoruudessa eli ei voine olla " takautuva laki ,"
varsinkin kun tarkkaa lakia ei näyttäisi edes olevan, eikä se " rikoskaan " ole 15 vuotta sitten ollut rikos edes Euroopan neuvoston mielestä.

Wayback Machinella voi internetistä kuitenkin etsiä " vihapuheita " menneisyydestä ja ilmiantaa niiden puhujat ja kirjoittajat:
http://web.archive.org/web/20180605113819

Ennen internet-aikakautta `vihapuhetta´ja mm. holokaustin kieltoa ei näyttäisi kuitenkaan esiintyneen ainakaan Suomessa?
Takautuvia lakeja säädettiin kylläkin Zhdanovin komission valtakaudella.

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1382
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Vihapuhe 2.0

The Soviet origins of hate speech laws
Chris Berg 12.8.2013, Institute of Public Affairs, Australia
http://ipa.org.au/ipa-review-articles/t ... peech-laws

"Kommunistiset valtiot 1900-luvulla torjuivat heti sananvapauden, mikään marxin teorioihin pohjautuva poliittinen järjestelmä ei sietänyt erimielisyyttä." Ja ihmisoikeuksienkin toteutuminen oli vähintäinkin kyseenalaista.

Venäjällä helmikuun 1917 vallankumous julisti yleisen lehdistövapauden sallien kaikenlaiset puheet, mutta bolshevikkien lokakuun 1917 vallankaappaus eliminoi heti tämän vapauden. Leninin allekirjoittama asetus julisti "porvarillisen lehdistön erääksi porvariston mahtavimmista aseista", miksi sananvapaus ja lehdistönvapaus tulisi sallia, kysyi Lenin.
Ankarat sananvapauden rajoitukset vallitsivat huolimatta vuoden 1923 muistiosta ja Neuvostoliiton perustuslain 1936 takaamasta "sanan- ja lehdistönvapaudesta.
Toisinajatteleminen oli kuolemanvakava rikos NL:ssa ja Putin on palauttanut tämänkin Stalinin säännön voimaan, vain valtion tiedotustoiminta sallitaan.

YK:n vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19 artiklassa todetaan `jokaisella ihmisellä olevan oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen. Se oli vain julistus ei sopimus ja Euroopan Neuvostokin perustettiin toukokuussa 1949 Kylmän ideologisenkin sodan oloissa.
Suomi Euroopan Neuvoston jäseneksi 1989 ja Venäjä liittyi vuonna 1996.
"Julistusta
laadittaessa Neuvostoliitto vastusti jyrkästi sananvapaus-yleislausumaa; fasismin, aggression ja kansojen välisen vihan lietsominen ei saisi käyttää sanan- ja lehdistönvapautta ja kokoontumisvapauskin olisi ollut Neuvostoliiton mukaan kiellettävä kaikilta " fasistisilta ja antidemokraattisilta järjestöiltä."
YK:ssa oli 10.12.1948 58 jäsenmaata ja julistuksen puolesta äänesti 50 maata 8 maan mm. Neuvostoliiton jättäessä äänestämättä. Suomi ei ollut YK:n jäsen, mutta voisi arvella yya-Suomen jättäneen myöskin äänestämättä jos Suomi olisi ollut YK:n jäsenenä.

Neuvostoliito ei nähnyt * fasismia ja natsismia * * sosialismin harhaoppeina * vaan kapitalismin lajeina. Fasistisia elementtejä oli lähes kaikissa Euroopan valtioissa, paitsi "kansandemokratioissa."

Läntisessä maailmassa ei tarvittu ihmisoikeuslainsäädäntöä muutoin kuin ideologisessa sodassa, ihmisoikeuksia oli kunnioitettu ennen vuotta 1948:kin.
Mutta 1966 länsimaat hävisivät itä-blokille YK:n äänestyksessä ja siten hyväksyttiin versio kiellosta "syrjintään yllyttämiselle", "vihamielisyyteen" ja väkivaltaan yllyttämiselle" ja "etniseen syrjintään yllyttämiselle".

"Jokaisella ihmisellä oli YK 1966 mukaan oikeus sananvapauteen, suullisesti, painettuna, kirjallisesti, taiteen muodossa jne.

Jokaisella ihmisellä ja ihmisryhmillä oli julistuksen 19. ja 20. artiklojen mukaan autonomia ilmaista moraalikäsityksensä itse ja sitä ei saanut asettaa kyseenalaiseksi - ne olivat ihmisoikeuksia, paitsi ei Neuvostoliitossa.
NL:n kommunismin romahdettua Euroopan Neuvosto alkoi ajaa ihmisoikeuksien julistusta ja vihapuheen ( hate speech ) ja viharikosten ( hate crime ) rangaistavuutta lakejakin säätämällä ja 1993 perustettiin " rasismin ja suvaitsemattomuuden " vastainen komissio ECRI.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin perustettiin 1959, mutta sillä ei liene ollut paljoakaan merkitystä kylmässä ideologisessa sodassa?

Venäjä erotettiin Euroopan Neuvostosta 16.3.2022.

Rajanveto `sallitun sananvapauden´ käytön ja `rangaistavan vihapuheen´ välillä ei kuitenkaan ole helppoa ja yksinkertaista.
Varsinaisen rangaistavan vihapuheen lisäksi on runsaasti aggressiivista ja toisia halventavaa `sallittua vihapuhetta ´ ja se mikä on toisten mielestä sallittua ei toisten mielestä sitä ole.

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1382
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Vihapuhe 2.0

Veikko I Palvo kirjoitti:
20.07.23 07:32


Neuvostoliito ei nähnyt * fasismia ja natsismia * * sosialismin harhaoppeina * vaan kapitalismin lajeina. Fasistisia elementtejä oli lähes kaikissa Euroopan valtioissa, paitsi "kansandemokratioissa."Rajanveto `sallitun sananvapauden´ käytön ja `rangaistavan vihapuheen´ välillä ei kuitenkaan ole helppoa ja yksinkertaista.
Varsinaisen rangaistavan vihapuheen lisäksi on runsaasti aggressiivista ja toisia halventavaa `sallittua vihapuhetta ´ ja se mikä on toisten mielestä sallittua ei toisten mielestä sitä ole.

Veikko Palvo

Ranskalainen vasemmiston radikalismia edustava Charlie Hebdo julkaisi Muhammed-pilakuvan v. 2011 ja 2015 lehden toimitukseen tehtiin islamistien terrori-isku. Presidentti Macron mukaan jumalanpilkka on sananvapautta. Ja olihan vasemmistoradikaali lehti julkaissut pilakuvia paavistakin, äärivasemmisto kun on aina ollut ateistista, kuten fasismi ja natsismikin olivat.
Jyllands Postenkin julkaisi Muhammed-pilakuvia v. 2005.

Turkin Nato-jäsenyyden ratifiointia odottelevassa Ruotsissa poltetaan ja tallotaan viranomaisten ja oikeusistuimen hyväksymänä koraaneja ja Ruotsin Bagdadin lähetystön polttamisesta 20.7.-23 jätettiin diplomaattinen vastalause Irakille.
Turkin ulkoministeriö kehotti 21.7.-23 Ruotsia ryhtymään "varoittaviin" toimiin estääkseen * viharikokset * islamia ja muslimeja vastaan.

Tuollainen " uskonnon herjaus " sananvapauden osoittamiseksi on lievästi sanottuna epäviisasta toimintaa.

Onhan Suomessakin nostettu syyte kansanedustajaa ja ex.sisäministeriä vastaan,
http://bbc.com/news/world-europe-60111140 BBC ` Raamatun vihapuheen oikeudenkäynti´.

"EU hyväksyi 2008 " rasismin ja muukalaisvihan torjunnan", joka velvoitti EU-jäsenvaltioita kriminalisoimaan eräitä * vihapuheen * muotoja.

"Euroopassa sananvapauden käsite kieltää tietyn sisällön ja näkemykset, kun taas USAlainen käsite koskee lähinnä laittomuuksiinkin johtavaa suoraa yllyttämistä." http://hoover.org/research/sordid-origi ... peech-laws 1.11.2011

"Euroopan valtiot olivat itse asiassa samaa mieltä siitä, että ihmisoikeuksia tulisi pikemminkin suojella kuin rajoittaa sananvapautta."
"Neuvostoliitto
ja sen liittolaiset halusivat * vihapuhekieltojen * sisällyttämistä kansainväliseen oikeuteen ja kommunistiset maat yrittivät hyödyntää näitä vihapuhelakeja rajoittaakseen sananvapautta. Neuvostoliitto halusi estää sananvapautta kapitalismin ja demokratian puolesta puhumisessa."

"Islamin herjaus" otettiin käyttöön otsikolla " uskontojen herjaus ," kirj. Hoover-instituutti 2011.

Mutta Euroopassa sananvapauden katsotaan nähtävästi sallivan `uskontojen herjauksen ´ ja epämääräisestä sanavapauskäsitteestä on tullut jopa poliittinen lyömäkirveskin?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1382
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Vihapuhe 2.0

Veikko I Palvo kirjoitti:
20.07.23 07:32


Neuvostoliito ei nähnyt * fasismia ja natsismia * * sosialismin harhaoppeina * vaan kapitalismin lajeina. Fasistisia elementtejä oli lähes kaikissa Euroopan valtioissa, paitsi "kansandemokratioissa."Ukrainassa sotiva Putinin Venäjä julistaa ukrainalaiset vastustajansa "natseiksi".

Helsingin ETYKonferenssin päätösasiakirjassa 1975 Leonid Brezhnevin Neuvostoliitto ja sen satelliittivaltiotkin sitoutuivat noudattamaan ihmisoikeuksia.
ETYK 1975 ei paljoakaan poikennut YK:n 1948 ihmisoikeuksien julistuksesta.

http://wilsoncenter.org/event/helsinki- ... ion-europe paneelikeskustelu Saksassa 2008 aiheena:
Helsingin ETYK 1975 ja Euroopan muutos.
ETY-prosessin nähdään käynnistäneen kehityksen, jossa Berliinin muuri murtui maaliskuussa 1989 ja Saksat yhdistyivät lokakuussa 1990.
Ja Neuvostoliiton / Venäjän rajanaapurit, " etupiirivaltiot " itsenäistyivät.

Leonid Brezhnevin kerrotaan sanoneen: "Olemme aina herroja omassa maassamme ja etupiirissämme" ja DDR:n Erich Honecker sanoi:
"Stasi tulee säilymään."
HKI-prosessin arvellaan luoneen epäilyjä ja uudistustahtoa joidenkin kommunistijohtajien mieliin, ja nostaneen Neuvostoliitossa maaliskuussa 1985 valtaan NKP:n pääsihteeriksi Mihail Gorbatshovin.
Gorbatshovin glasnost ja perestroika, `avoimuus ja talousuudistus´ ,, olivat yritys pelastaa kommunistinen järjestelmä uudistamalla sitä poliittisesti ja taloudellisesti.
Mihail Gorbatshov puhui 6.7.1989 Strasbourgissa Euroopan Neuvostossa "Neuvostoliiton kuuluvan "yhteiseen kotiin" Euroopassa, erilaisista yhteiskuntajärjestelmistä huolimatta "yhteisten etujen tasapainon vallitessa."
Saksan ostpolitik on osoittanutkin murtumisen merkkejä uuden Venäjän hyökkäyksen Ukrainan valloittamiseksi käynnistyttyä keväällä 2022,
v. 2014 Ukrainan Krimin kaappauksen jälkeen Merkelin johdolla solmittiin vain tulitaukosopimukset ja "konflikti jäätyi."
USAn pres. Obama ei juuri ottanut kantaa Ukrainan tapahtumiin 2014, toisin kuin hänen silloinen varapresidenttinsä Biden keväällä 2022.

Muistelmissaan pres. Mauno Koivisto kirjoittaa alkaneensa epäillä perestroikan onnistumista vuodenvaihteen 1989 / 1990 tienoilla ja
vuonna 1991 Neuvostoliitto muuttui Venäjäksi `virallisestikin´.
Ja pres. Urho Kekkonen lienee 1975 ETYKin jälkeen odottanut Nobelin rauhanpalkintoa ja puhekin sen johdosta oli kuulemma valmisteltu, mutta Nobel-palkinto annettiinkin neuvostoliittolaiselle `toisinajattelija´ Andrei Zaharoville.
Ja
nyt Putinin Venäjällä presidentinhallinto hoitaa jälleen mediankin voimalla `ajattelemisen´ venäläisten puolesta.

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1382
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Kansallismielisyys

Kolmessakymmenessä vuodessa kansallismielisyydestä Suomessa näyttäisi tulleen negatiivinen käsite?
Kekkosen valtakaudella kolme suurta puoluetta tottuivat vuorotteluun hallitusvastuussa, yksi suurista jättäytyi usein suosiolla oppositioon ollakseen taas seuraavassa hallituksessa mukana.

"Suomalaisen kansallismielisyyden käsite alkoi irtautua ( yya-ajan jälkeen ) Suomen oman historian muodostamasta taustasta ja muistuttaa yhä enemmän sitä korostetun kriittistä tapaa, jolla nationalismista puhuttiin esimerkiksi omaa historiallista syyllisyyttään työstäneessä Saksassa tai amerikkalaisen vasemmistoliberaalin älymystön piirissä", kirj. Markku Jokisipilä, Perussuomalaiset, Otava 2021
apulaisprofessori ja Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja.
sivu 98.
"Jääkäriliikkeen, punamultayhteistyön, laillisuusajattelun, tammikuun kihlauksen, sankarihautausmaiden, itsenäisyyspäivän vieton, poliittiset rajat ylittävän keskinäisen luottamuksen ja konsensuspäätöksenteon sijaan * kansallismielisyyden * historiallisena kuvastona nähdään rotuopit, saksalainen militarismi, keskitysleirit, autoritaarisuus, vähemmistöjen oikeuksien polkeminen, rasismi ja kiihkonationalismista kumpuavat hyökkäyssodat.
Suomalainen historiatietoisuus ja nationalismia koskeva ajattelu ovat eurooppalaistuneet".

"Osana tätä kehitystä kolme perinteistä suurta puoluettamme ovat voimakkaasti irtautuneet perinteisestä kansallismielisyydestä".

s. 99.: "Perussuomalainen retoriikka operoi juuri niillä käsitteillä, jotka perinteiset kolme suurta puoluetta ovat suorastaan häpeillen siivonneet pois omista ohjelmistaan ja kielenkäytöstään".

s.: 141.: "On pohdittu sitäkin, onko kansallisvaltion jäsenyyteen perustuva kansalaisuus enää relevantti vai pitäisikö lähtökohdaksi ottaa maailmankansalaisuus sekä oikeuksien ja velvollisuuksien määrittely yleisinä ihmisoikeuksina. Tässä näkemyksessä poliittinen yhteisö olisi kansallisvaltiota laajempi, eikä siihen enää sisältyisi samanlaisia jäsenyyden rajaamisen ja ulkopuolelle sulkemisen pyrkimyksiä".
"Rasismintutkimuksessa puhutaan `uudesta kulttuurisesta rasismista´ erotuksena vanhaan biologiseen rasismiin". s. 142. - 143.

Länsi-Euroopassa populistinen oikeisto onkin noussut: Italiassa Fratelli d´Italia, Itävallassa FPÖ - Vapauspuolue, Espanjassa VOX kansalliskonservatiivit, Portugalissa kansalliskonservatiivinen Chega, kansalliskonservatiivinen Ruotsidemokraatit,
Ranskassa Marine Le Penin Rassemblement National eli kansallinen kokoomus, AfD Saksassa ja Donald Trump USAssa edustaa hänkin oikeistoradikalismia ja nationalismia.

Fasismi nousee, julistavat media ja monet tutkijat. Median ja kansallisten konservatiivipuolueiden välinen väittely ja sananvaihto vain vahvistavat kansallisia ja konservatiivisia suuntauksia ja lehtien levikkiä, sekä katsojalukuja.
Putinin Venäjän media julistaa Ukrainassa olevan natseja, mutta yhtä olemattomia ovat fasistit Länsi-Euroopassa.

Euroopassa keskusta-oikeistopuolueet ovat alkaneet suosia äänestäjien kannatusta saaneita radikaaleja oikeistopuolueita myöskin hallituskumppaneina.
Suomessa Perussuomalainen puolue on neljässä perättäisessä vaalissa saanut yli puoli miljoonaa ääntä, 2023 yli 600 000 ääntä, eivätkä
äänestäjät luultavastikaan koe antaneensa ääniään fasisteille ja rasisteille?

Persut ja Vihreät edustavat poliittisen kentän äärilaitoja ja vihreä ministeri toi http://netn.fi/node/7963 Niin & Näin 1/2021 uuden käsitteenkin luonnehtimaan hallituksen uutta tasa-arvo-ohjelmaa, " intersektionaalisuuden".

Kolmen suuren puolueen ohjelmiin ei enää sisälly kansallismielisyyttä, kansallisia arvoja, kansallisia etuja, eikä kansallisia ihanteita ja tyhjiötä täyttävät konservatiiviset perussuomalaiset, https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_ ... ien_puolue Euroopan parlamentissa European conservatives and reformists ryhmässä, jonka EU-kriittisyys näyttäisi olevan paljolti liittovaltioajatuksen vastaisuutta ja tietysti Brysselissäkin saanee normaalissa demokraattisen poliittisessa puheessa kritisoida komissionkin ehdotuksia?

Veikko Palvo


Muslimit ja islamin maat eivät ole hyväksyneet ja allekirjoittaneet YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, jota pidetään länsimaisina arvoina ja muslimeille ainoastaan sharia-laki on pätevä. Ja muslimi on yleisesti islaminuskoinen myöskin Eurooppaan siirtolaisena tultuaan, moskeijoita lienee kaikissa EU-maissakin?
Ja
maahanmuuttaneilta muslimeilta kysytään, "Oletko kohdannut rasismia Suomessa ja muslimin vastaus on tietysti kyllä olen".
Eräässä tietämässäni tapauksessa kantasuomalainen mies oli mennyt naimisiin Marokosta tulleen musliminaisen kanssa ja koska muslimien sharia-lain ja tapojen mukaan nainen ei ole minkään arvoinen, hän oletettavastikin piti osastaan olla neuvomassa käännynnäistä muslimitavoille; näkyvin oli parta ja rukoukset.
Muslimiyhteisö Suomessa oli painattanut sunnien islamin opeista paksun pinon suomenkielisiäkin uskonnosta kertovaa painettuja lehtisiä, lueskelin mm. etteivät Iranin ja Irakissa olevat shiiamuslimit ole oikeastaan muslimeja lainkaan, jollakin lailla shiiat olivat sunnien mielestä vääräuskoisia.
Mies kävi myöskin Saudien kustantamana pyhiinvaelluksella Mekassa ja hänestä tuli hadzi. ( Itse hän sanoi kokemuksen Mekassa olleen hieman pelottavakin, itse katselin netistä pyhiinvaelluksen alkuakin odottaneen 2 miljoonaa muslimia. Täytyy olla tarkka järjestys, ajattelin, jokaisen muslimin on päästävä vuorollaan kiertämään kaabaa ja osallistumaan muihinkin uskonnollisiin menoihin ja tapahtumiin Mekassa.
Sitten suomalaistaustainen muslimimies kuoli
ja muslimiseurakunnan järjestämiin hautajaisiin eivät naiset saaneet osallistua, muslimileski peri kylläkin Suomen lakien mukaisesti miehensä omaisuuden.

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1382
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Rasismin monia muotoja

"Yleinen käsitys rasismista Euroopassa liittyy muuttoon entisistä siirtomaista EU-metropoleihin ja toisen maailmansodan jälkeisten "vierastyöläisten" sekä uuteen siirtolaisuuteen Afrikasta ja lähi-idästä.

"Rasismia ei Euroopassa ole yleisesti tutkittu, eikä rasismista ole tarkkaa määritelmääkään, tosin muslimien vastaista "ryhmäkeskeistä rasismia" on arvioitu ja muslimit Euroopassa on nähty uutena rodullisena uskontoryhmänä, joka erottuu hiuksista, parrasta, vaatteista, hijab/ burka, niqabista ja joskus ihon väristä."
"Saksassa mustaihoinen koetaan ulkomaalaiseksi ja näkyvistä uskonnollisista tunnuksista on päätelty sosiaalinen ryhmä".
"Intersektionaalisuus
kuvaa parhaiten tämän "uuden rasismin" moninaisuutta, seksuaalisen suuntautuneisuuden, sosioekonomisen syrjinnän":
http://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8988036 24.3.2022
"Euroopan mailla ja erityisesti Saksan perinteenä on useinkin olla käsittelemättä rasismin syitä USAsta poikkeavan historian perusteella".


Sosiologian professori Vesa Puuronen kirjoittaa 2013 Duodecim-lehdessä: Me ja muut - rasismin olemuksesta:
http://duodecimlehti.fi/duo11382
"Rotu
voidaan ymmärtää biologisena ja sosiaalisena ilmiönä. " Sosiaaliset rodut " / " ` rodullistetut ryhmät ´ rakentuvat rodullistamisen kautta ihmisten arkipäiväisessä kanssakäymisessä ja yhteiskunnallisten instituutioiden käytännöissäkin, jonka perusteella määriytyy ihmisten yhteiskunnallinen asema".

"Rasismin muotoja ovat mm. "vanha biologinen rasismi" , "uusi kulttuurinen rasismi" , ja arkipäivän rasismi, sekä valtionrasismi.
( Maahanmuuttaneet harjoittavat hekin rasismia kantaväestöä kohtaan. )

Islaminuskon maat ovat oma lukunsa sharia-lakeineen ja muslimitapoineen, jotka siirtyvät siirtolaisten mukana Eurooppaan.
Koraanin mukaan on olemassa vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen.
"Esim Aasiassa rotuhierarkian huipulla on yleensä kunkin maan poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti johtava ei - valkoinen ryhmä".

"Biologinen rasismi tunnetaan yleensä sen äärimmilleen vietyjen yhteiskunnallisten sovellusten kautta, joita ovat mm. kansallissosialistisen Saksan 1933 - 1945 harjoittama politiikka".

Eli Puolaan rakennetut kuolemantehtaat, joista Auscwitz I ja Auschwitz II / Birkenau ovat tunnetuimmat ja nykyisin `turistinähtävyyksiäkin´, vuosittain Auscwitzissa on 2 miljoonaa turistia vuodessa ja netissä näkyy Oswiecimissä mainostettavan "Schindlerin museotakin."
Kävin Auscwitzissä 1980 luvulla matkalla omalla kulkuneuvolla Itävaltaan ja silloin ei vielä ollut turismia " kuolemantehtaalla " havaittavissa ja mieleeni jäivät hius- ja kenkävuorien lisäksi mm. lukuisat kivilaatat, joissa jokaisen alareunaan oli kaiverrettu kissankokoisin kirjaimin `Adolf Hitler´ ja ajattelin, että on tuo massamurhaaja saanut oman muistomerkkinsä - kai ne kivilaatat ovat Auscwitzissä vieläkin.
Auscwitzin kuolemantehtaan kapasiteetti oli kuulemma jopa 7000 - 8000 kaasutettua ja poltettua vuorokaudessa.
Ja
Natsien juutalaisongelma oli idässä "elintilan alueella", siellä olivat jo tsaari-Venäjän läntiselle raja-alueelleen karkoittammat miljoonat tapettavat juutalaiset. Saksassa juutalaisia oli 1933 vain 520 000 ja 1939 Puolan jaon aikaan heistä miltei puolet oli paennut pois Saksasta.

Neuvostoliitossa harjoitettiin myöskin "vanhaa biologista" rasismia jo Leninin aikaan ja erityisesti Stalinin valtakautena.
Toisaalta kommunismin voisi kenties katsoa olleen aikaansa edellä, ideologisen luokaton yhteiskunta yritettiin luoda tappamalla ja kyydittämällä tarpeettomia ja haitallisia luokkia gulag-leireille ja nykytermillä kyseessä voinee osittain olla "kulttuurinen rasismikin", ensimmäiset juutalaispogromit olivat Etelä-Venäjällä, jossa "musikalin juutalainen viulunsoittajakin soitteli: Rikas mies jos oisin".

Rasismeja näyttää olevan todella monenlaisia ja monilta tahoilta harjoitettuna, rasismin tuomitsijatkin harjoittanevat rasismia?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1382
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Puhe ei ole rikos, ei vihapuhekaan

"Ilman laillista vihapuhetta ei voi olla sananvapautta ja ilman opposition harjoittamaa kritiikkiä - " tilivelvollisuutta demokratiassa " - ei ole demokratiaakaan."
http://fee.org sivulla haku: Hate Speech Laws: The best Arguments for Them - and against Them 14.1.2023

"Monet Länsi-Euroopan maat ovat säätäneet aggressiivista vihapuhetta koskevia lakeja, mutta anti-semitismin indeksin mukaan yli 100 miljoonalla eurooppalaisella on antisemitistisiä asenteita, vaikka monet noista maista ovat nimenomaan kieltäneet holokaustin kiistämisen.
( Anti-Defamation League )

Vihapuhe-termin alkulähteenä näyttäisi aina toistuvan 1930-luvun ja toisen maailmansodan aikakausi ja YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948?" ( vaikka suuri osa YK:n nykyisistäkään jäsenmaista ei tunnusta tuota julistusta YK:n esittämässä muodossa )

"Olisiko vihapuhelaki estänyt natsien nousun valtaan ja holokaustin tai olisiko se estänyt Leninin, Stalinin ja Maon "kulttuurivallankumoukset" ja joukkomurhat?
Neuvostoliitossa käytettyjä ( mm. tsekistit, "NKVD-oikeus", KGB ) aggressiivisia ja rikollisia termejä, joiden perusteella ihmisiä lähetettiin gulageihin tai teloitettiin:
http://communistcrimes.org/en/glossary- ... ate-speech
esim. "kulak", 1900- luvun alussa ilmaantuneita yksittäisiä talonpoika, jotka eivät kuuluneet 1800-luvun lakkautetun maaorjuuden jälkeen muodostuneisiin MIR-kyläyhteisöihin ( "kyläkolhooseihin" ), maareformia Venäjällä ei liene toteutettu tähän kirjoitushetkeen mennessä?
"kansanvihollinen", "vastavallankumouksellinen" olivat tapettavia "vieraita elementtejä".
"entiset ihmiset"; pappeja, upseereita, virkamiehiä, kauppiaita jne.
Venäjällä lienee tässäkin suhteessa palattu entiseen suuntaan?

"Ruandan kansanmurhan v. 1994 sanotaan aiheutuneen vihapuheesta, mutta radiolähetykset tavoittivat vain 5 - 10 % ruandalaisista ja ylipäätään vain 10 % ylipäätään edes omisti radion 1994 Ruandassa."

"Vihapuhe on pahe ja miten pahe eroaa rikoksesta?
Paheet ovat tekoja, joilla ihminen vahingoittaa itseään tai omaisuuttaan ja
Rikokset ovat tekoja, joilla joku vahingoittaa toista henkilöä tai hänen omaisuuttaan.

Jatkuvasti humalassa makaaminen kotonaan on vastenmielistä ja se aiheuttaa sosiaalisia kustannuksia ystäville ja perheelle, mutta se ei loukkaa kenenkään oikeuksia, ystävät ja perhe voivat lopettaa omalla oikeudellaan kanssakäymisen juopon kanssa ja kyseessä on pahe.
Mutta
jos tuo juoppo menee sytyttämään naapuritalon tuleen kyseessä on rikos.

"Vihapuhe on pahe ja kuten esim. jatkuva juopottelu, se on lisäksi huonoa käytöstä, mutta paheet eivät ole rikoksia."

Suomessa vihapuheen voi netissä ilmiantaa nimettömästi poliisin nettisivuilla, mutta onko poliisilla edes voimavaroja tuollaisen Iranin
" moraalipoliisin " kaltaisiin toimiin?

Feen sivuilla tuodaan esille mm. Free Speech: A history from Sokrates to Social media - teos, Sokrates harjoitti ilmeisesti vihapuhetta ja joutui siksi tyhjentämään myrkkymaljan ( sananvapautta ei ollut siihen aikaan ), mutta miten sosiaalisen median vihapuheet voitaisiinkaan tuomita kaikkien osalta ja eikö tulisi täydentää * aggressiivisen vihapuheen * lakiakin siinä, että rikoksen rangaistavuudelle asetettaisiin aikaraja menneisyyteen, esim. 1 kuukausi tai 1 vuosi?

Veikko Palvo

jk. Fee = Foundation for Economic Education, perustettu 1946
http://fee.org/resources/hate-speech-la ... inst-them/ Julian Adornex 14.1.2023

Veikko I Palvo
Viestit: 1382
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Vihapuhe 2.0

Veikko I Palvo kirjoitti:
21.07.23 06:59
Veikko I Palvo kirjoitti:
20.07.23 07:32


Neuvostoliito ei nähnyt * fasismia ja natsismia * * sosialismin harhaoppeina * vaan kapitalismin lajeina. Fasistisia elementtejä oli lähes kaikissa Euroopan valtioissa, paitsi "kansandemokratioissa."
"EU hyväksyi 2008 " rasismin ja muukalaisvihan torjunnan", joka velvoitti EU-jäsenvaltioita kriminalisoimaan eräitä * vihapuheen * muotoja.

"Euroopassa sananvapauden käsite kieltää tietyn sisällön ja näkemykset, kun taas USAlainen käsite koskee lähinnä laittomuuksiinkin johtavaa suoraa yllyttämistä." http://hoover.org/research/sordid-origi ... peech-laws 1.11.2011

"Euroopan valtiot olivat itse asiassa samaa mieltä siitä, että ihmisoikeuksia tulisi pikemminkin suojella kuin rajoittaa sananvapautta."
"Neuvostoliitto
ja sen liittolaiset halusivat * vihapuhekieltojen * sisällyttämistä kansainväliseen oikeuteen ja kommunistiset maat yrittivät hyödyntää näitä vihapuhelakeja rajoittaakseen sananvapautta. Neuvostoliitto halusi estää sananvapautta kapitalismin ja demokratian puolesta puhumisessa."Veikko Palvo
Hoover - org:
"YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus v. 1948 ei sisällä nimenomaista velvoitetta kieltää * vihapuhe * , artiklassa 19. turvataan mielipiteen- ja sananvapaus."
"YK:n ihmisoikeussopimus v. 1966 sisältää velvoitteen kieltää vihapuhe ( 20. artikla ) kansallisen, rodullisen tai uskonnollisen vihan lietsominen, mikä on yllyttämistä syrjintään. Lännessä fasismia ei voitu määritellä, mutta Neuvostoliiton kannan mukaan fasismi voitiin määritellä kapitalismin ja monopolien taantumuksellisimman osan diktatuuriksi, jollaista ei esiintynyt " kansandemokratioissa " eli kommunistimaissa.
"Kapitalismiin ja liberaaliin demokratiaan kehottaminen oli kommunistien näkökulmasta fasismia, vihapuhetta."

"Vihapuheen kieltojen kannattajat v. 1966 myöskin perustelivat tarvetta * vihapuheen kieltoihin * toisen maailmansodan ja holokaustin muistolla."

Tampereen yliopiston professori Kaarle Nordenstreng on nähtävästikin koko ikänsä kannattanut * vihapuhekieltoja * ?
Helsingin ETY-prosessin vuonna 1976 kommunistinen International Organization ( IOJ ) on pitänyt 8. kongressinsa Helsingissä ja Neuvostoliitto on asettanut Kaarle Nordenstrengin rahoittamansa IOJ:n puheenjohtajaksi vuosiksi 1976 - 1990 NL:n romahtamiseen saakka.
Kansan arkistossa,
SSTP:n 1920 - 1923 `Kallion leikkauksessa vangitun´ ja Suomessakin lokakuussa 1944 perustetun SKDL - SKP:n arkistossa 15.10,2021 K.N. kertoo:
http://sites.tuni.fi/uploads/2021/10/13 ... _korj..pdf SKDL-SKP:n Yleisestä lehtimiesliitostakin.

Kommunistisen IOJ:n puheenjohtaja-aikaansa Kaarle Nordenstreng pahoittelee siinä mielessä, että se on vienyt aikaa journalismin tieteen tekemiseltä, mutta anteeksi Kaarle N: ei pyydä.
------------------------------------------------------------------------------

MTV 10.9.2004
" Vasemmistoradikaalit tavoittelivat " tajuntavallankumousta ", jonka osa-alueina olivat joukkotiedotuksen lisäksi koululaitos, tiedemaailma ja taide." ( Pirkkalan kokeilunkin on sanottu olleen lähtöisin Tampereen yliopistosta. )

"Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos oli 1970-luvulla keskeinen väline kommunistien yrittäessä siirtää Suomea sosialismiin", sanoo professori Esko Salminen ( Viestinnällä vallankumoukseen teos 9.2004 )
http://mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkija- ... #gs.4cl65j
Toimittajista koulutettiin sosialisteja.

"Kirjan mukaan uuden tiedotusajattelun keulakuvat professorit Kaarle Nordenstreng ja Pertti Hemánus pyrkivät niin sanotun porvarillisen tiedotushegemonian murtamiseen ja esikuvina olivat Neuvostoliitto ja Itä-Saksa eli nk. "voittava järjestelmä".
V. 1976 Kaarle Nordenstreng valittiin Neuvostoliiton sosialististen ja kehitysmaiden toimittajajärjestö IOJ:n puheenjohtajaksi.
IOJ:n tavoitteena oli kasvattaa toimittajista "Leninin sotureita", jotka syrjäyttävät rappeutuneen länsimaisen journalismin.".

"Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos muutettiin vastaamaan `marxilaista tieteellistä maailmankatsomusta´ ja
objektiivisuuden ja sananvapauden käsitteet saivat opetuksessa uudenlaisen, länsimaisesta käsityksestä perusteellisesti poikkeavan sisällön".

"1980-luvulla toimittajakoulutusta alettiin tarjota muuallakin Suomessa ja Tampereen tiedotusopin laitoksen merkitys alkoi vähentyä, mutta Tampereen yliopistossa vasemmistolaista opetusta jatkettiin taistolaishuuman ja vallankumousromantiikan laannuttuakin".

=============
Helsingin yliopisto v. 2019: Poputchiki: Kommunistiset matkatoverit ja "hyödylliset idiootit", Neuvostoliiton puolustajat Leninistä Putiniin
eivät kuolleet Neuvostoliiton romahtaessa: https://blogs.helsinki.fi/fellow-travellers

Neuvostoliiton kannan mukaiset vihapuhe- ym. käsitteet näyttäisivät leviävän Euroopan unionissakin?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1382
Liittynyt: 04.03.13 22:09

ETY-Korit ja YK-ihmisoikeudet

Suomi selvisi,
julistettiin Neuvostoliiton romahdettua, vaikkei tapahtumaa kaikilla tahoilla heti oikein todeksi uskottukaan, ja
http://www.histseura.fi/tag/kylma-sota/ suomettumisesta irti pääseminen on vienyt aikaa vuosikausia.

ETY Kokousta 1975 julistettiin aikanaan pres. Urho Kekkosen uran huippuhetkeksi, varta vasten rakennetussa Finlandia-talossa allekirjoitettu päätösasiakirja kuulemma takasi rauhan säilymisen Euroopassa ja Suomen idän ja lännen välisen " YYA-puolueettomuuden ".
ETYK vahvisti silloiset Euroopan rajat, Karjalan menetyksen jo Talvisodan rauhassa ja itä-blokin maiden ja läntisen Euroopan väliset rajat, mm. Baltian ja Viron olevan neuvostovallan alla.

ETYKin kolmoskoria ihmisoikeuksineen alettiin ryhtyä sanomaan Neuvostoliiton kaatajaksi, U.Kekkonen olikin ollut `kaukaa viisas´ toteuttaessaan Neuvostoliiton toiveen Euroopan yhteistyö- ja turvallisuussopimuksesta, ETYkin.

Tosin kolmoskorissa olivat lähinnä `ihmisten väliset yhteydet´ ja `tiedonvälitys´ ja ihmisoikeudet ja perusvapaudet, sananvapaus, yhdistymisvapaus, uskonnonvapaus ja kokoontumisvapaudet ja vihapuhekiellot haettiin ykköskorista ja idän ja lännen ideologiset peruserot määrittivät ihmisoikeudetkin erilaisiksi idässä ja lännessä.

Länsi-Saksa sovelsi toisen korinkin taloudellista yhteistyötä jo Willy Brandtin idänpolitiikasta alkaen ja maksoi mm. kommunisti-Puolalle
2,7 miljardia DMk korvauksina ja lainoina, jotta Puola sallisi Puolan alueella asuvien arviolta 150 000 saksalaisen ja lisäksi 100 000 saksalaistaustaisen muuttaa neljän vuoden kuluessa Länsi-Saksaan ja vuoteen 1982 mennessä 250 000 ulkosaksalaista olikin muuttanut
Länsi-Saksaan.
viewtopic.php?t=4024
Muutosta lähentymisen kautta: Saksan liittotasavallan ETYK-politiikka inhimillisen ulottuvuuden alueella 1975 - 1978:
http://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/1 ... sAllowed=y

Brezhnevin kerrotaan sanoneen jonkun omasta väestä epäillessä "ihmisoikeuksia Neuvostoliitossa": "Olemme herroja omassa maassamme".

Ja omasta toimestaanhan ilman ulkopuolista väliintuloahan Neuvostoliitto Gorbatshovin johdolla sitten romahtikin Suomen onneksi.
Suomi selvisi, mutta Saksa ei ole vielä selvinnyt idänpolitiikkansa - lähentymisestä kaupan kautta - romahduksesta vuonna 2022 keväällä, Saksan vihreä talousministeri julisti seuraavien viiden vuoden olevan ratkaisevan merkittäviä vihreässä siirtymässä, energiewendessä.

Euroopan turvallisuudesta puhui jo Molotov ja Stalinin Neuvostoliitto ajoi 1948 YK:n ihmisoikeusjulistukseen ajatus- ja vihapuheiden neuvostokäsitteitä sananvapauden rajoittamiseksi.
Korean sodan 1950 - 1953 ajaksi NL:n edustajat kävelivät YK:sta ulos ja toistakymmentä YK-jäsenmaata lähti asein puolustamaan Etelä Koreaa Stalinin aloittamassa viimeisessä sodassa.
Vuonna 1966 YK:ssa hyväksyttiin sitten oikeastaan kommunistinen näkökulma vihapuheen kriminalisoivasta sananvapauden rajoittamisesta,
rikollinen "vihainen kiihottaminen" oli kansallisuuteen, rotuun tai uskontoon liittyvää, holokaustin muistoonkin -
mutta ei luokkavihaan liittyvää vihapuhetta.
NLssa ja Itä-blokin maissa tarpeettomat ideologiaan sopimattomat `entiset ihmiset´, kulakit yms. luokka- ja kansanviholliset oli kylläkin 1966 ja 1975 ETYKin aikaan jo likvidoitu, mutta kaipa Neuvostoliitto ajoi omia ihmisoikeuskäsityksiään kolmatta maailmaa varten ja olihan kommunistipuolueita monissa Euroopan maissakin?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1382
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Vihapuhe 2.0

Rasistinen vihavisertelijä * kafferikiitäjä * on havaittu Suomessa yhden ainoan kerran, mutta myöhemmin 2018 sen nimi on muutettu ei-rasistiseksi * häätökiitäjäksi * ja ehkäpä vihaviserryskin on muuttunut samalla `kivapuheeksi´?
Tieteellistä * apus caffer * nimeä ei Suomessa pystytty muuttamaan.
http://is.fi/kotimaa/art-2000005514797.html
No, nämä nimenmuutokset ovat niitä "laku-pekka"-sarjaan kuuluvia, kohta kai "sotamies-arvokin" havaitaan epätasa-arvoiseksi ja muutetaan sukupuolineutraaliksi?

`Kafferi´ = vääräuskoinen näyttää tulevan muslimien taholta; kafir, kafferi, kaffir, eng. caffer etc.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kafir

"Rasismin laajuuden ja vakavuuden hahmottavat parhaiten henkilöt, joihin rasismi kohdistuu...voi ilmetä vihapuheena:
http://syrjinta.fi/rasismi
Rasismin ja vihapuheiden oletetaan aina kohdistuvan Suomeen yksinomaan muuttaneisiin mm. islamofobiana, ei kirjoiteta siirtolaisina tulleiden vihapuheesta ja esim. * kaffer *-nimittelyistä. Rinkebysvenskassa kaffereita ilmeisestikin esiintyy?

Islam on uskonto ja poliittinen ja hallinnollinen järjestelmä, joka ulottuu kaikille ihmisten elämänaloille erittäin yksityiskohtaisesti jokapäiväisiä ihmisten elämäntapoja yksityiskohtaisesti säätelevänä ja siihen opitaan heti pienestä pitäen. ( näin olen käsittävinäni )
Pride-kulkueissa muslimeja ei liene nähty, sillä seksuaalisia monipuolisuuksia ei ilmeisestikään hyväksytä sen enempää kuin kristinuskossakaan?

Kafir the most racist term: http://pgurus.com/kafir-the-most-racist-term pejoratiivinen ja halveksuva termi ei-muslimeista
"Kafir - käsite estää muslimeita integroitumasta ei-muslimiyhteisöihin".

"Muslimien pitäisi lakata kutsumasta ei - muslimeja kafireiksi", sanoi sheikki Staguf antaessaan 2019 paavi Franciscukselle kirjallisen indonesialaisen vision "humanitaarisesta islamista".

http://cato.org/publications/commentary/who-kafir
Mutta tuskinpa paavi Indonesian ilmeisesti sisäpoliittisia ongelmia "kafirin" käytöstä pystyy ratkaisemaan, eiköhän se olisi muslimien itsensä tehtävä?
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/03/27 ... donesiassa YLE 2014: ääri-islamismin nousu Indonesiassa

Onko todella täysin mahdotonta ajatella edes teoriassa myöskin Suomeen muuttaneiden muslimien harjoittavan rasismia ja vihapuheita kantasuomalaista enemmistöä kohtaan?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1382
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Vihapuhe eläinten puolesta

Olin viime toukokuussa Madridissa härkätaistelua katsomassa Plaza de Toro de la Ventas-areenalla, edellisestä katsomokerrasta samalla plazalla oli kulunut aikaa noin 50 vuotta. En liiemmin pitänyt härkätaistelusta, mutta kyllä sen kerran 50 v katsoo ja mieleeni ei tulisi, että härkätaistelut Espanjassa ja Etelä-Ranskassa olisi vaadittava kielletyiksi. Ensimmäinen härkä vielä pisti alkajaisiksi yhden matadorin teamistä kannettavaksi juoksujalkaa ilman paareja areenan lääkärin leikkaussaliin.
El Pais 13.7.2016 otsikolla:
Tässä ei ole kyse eläinten oikeuksista.
http://english.elpais.com/elpais/2016/0 ... 94754.html
kirjoittaa, miten matadori Victor Barrion kuoltua härkätaistelussa v. 2016 härkätaisteluvastustajat olivat harjoittaneet ilahtuneina vihapuhetta,
sosiaalisessa mediassa voi harjoittaa vihapuhetta, jota ei sanoisi toiselle kasvokkain.

Espanjassa mielipiteet härkätaistelun puolesta ja vastaan näyttäisivät jakautuvan poliittisen mielipiteen ja poliittisen perinnön mukaan.
http://edition.cnn.com/2019/01/12/europ ... index.html
Suomessakin `eläinten vapausrintama´ on vapauttanut minkkejä Suomen luontoon.

Espanjassa Katalonia näyttää olevan härkätaistelukielteisin Espanjan osa, härkätaistelu on kiellettiin Kataloniassa fifty-sixty äänestystuloksella,
https://en.wikipedia.org/wiki/Ban_on_bu ... _Catalonia mutta Espanjan perustuslakituomioistuin kumosi kiellon pitäen härkätaistelua kansallisena kulttuuriperintönä.

` Poliittisena perintönä` Kataloniassa on kenties sisällissota, josta Ernst Hemingway kirjoitti romaanin Kenelle kellot soivat, muutoin hän oli afisionado härkätaistelun katsojana ja kirj. kirjat Kuolema iltapäivällä ja Aurinko nousee. Etelä-Ranskassa ja Espanjan puolella 1920-luvulla Ernst oli nähnyt ensimmäiset härkätaistelunsa.
Herbert Frahm = Willy Brandt oli hänkin 1937 Kataloniassa trotskilaisen POUMin puolella ja pakeni takaisin Norjaan.
Trotski murhattiin Meksikossa 1940.
Georg Orwell oli hänkin POUMin riveissä ja onnistui pakenemaan stalinistien vainoja ja puhdistuksia ja kirjoitti 1938 kirjan Katalonia, Katalonia.
Georg Orwell kirj. 1945 kirjan Eläinten vallankumous, jossa kuvaa satiirisesti Neuvostoliiton vallankumouksen perintöä Espanjan sisällissodan aikaiset valtataistelut mielessään; "Kaikki siat ovat keskenään tasa-arvoisia, mutta jotkin siat ovat tasa-arvoisempia kuin toiset".

Näyttää tuolla Katalonian suunnalla ja Madridissakin sisällissodan sillä osapuolella viljellyn runsaasti vihapuheita ja erityisesti vihatekoja?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1382
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Kommunismin ja natsismin uhrit

YK julistaa sivuillaan * vihapuheen * seurauksena olleen mm. holokaustin; "Se alkoi vihapuheista vähemmistöä vastaan", kuten
kansanmurha v. 1994 Ruandassa ja rohingya-pakolaiskriisi Myanmarissa jne.
Ja YK:n julistuksen mukaista * Vainojen uhrien muistopäivää * vietetään vuosittain Suomessakin= Holokaustin muistopäivää 27. tammikuuta.

Jerusalem Post kirj. 13.8.2010 " Symbolinen teko olisi tehdä elokuun 23 päivästä, jolloin Hitlerin ja Stalinin julistus annettiin, kommunismin ja
natsismin uhrien muistopäivä.

"Jos Stalinin Neuvostoliitto ei olisi tukenut Hitleriä vuosina 1939 - 1941, toista maailmansotaa ja holokaustia ei todennäköisesti olisi ollut ollenkaan."

( Ja jos Hitler ja Stalin eivät 23.8.1939 olisi tehneet sopimusta aluksi Puolan jaosta ja kauppasopimuksia, Stalinin Neuvostoliitto tuskin olisi yrittänyt valloittaa Suomea 30.11.1939 alkaen. Valloitusyritys muuttui Talvisodaksi, mutta Karjalan ja Sallan Stalin otti kynänvedolla Moskovan rauhanneuvotteluissa, Petsamon nikkelikaivosalueen Stalin palautti 1940 Suomelle ilmeisesti aseveljensä Hitlerin reaktiota pelätessään?

===================================================================================================================


Saksassa oli v 1933 523000 juutalaista ja vainoista ja kristalliyöstä Saksassa on kirjoitettu usein, mutta natsien `juutalaisongelma´ oli elintila- / lebensraum-alueella aluksi Puolan yli 3 milj. juutalaista, jotka jo tsaari-Venäjä oli karkottanut ja kyydityttänyt Venäjän länsirajan vyöhykkeelle, ensimmäiset pogromit tapahtuivat 1800-luvulla tällä Venäjän `juutalaisvyöhykkeellä´.
Stalin kyyditytti 1939 - 1941 puolalaisia Siperiaan ja käski 5.3.1940 murhata Katynin leireillä 22000 puolalaista. )( Talvisodan rauha 13.3.1940 )

Tekstejä Katynista, Agricolan julkaisusarja, osa 5.: 7.8.2017
http://agricolaverkko.fi/julkaisusarja/ ... katynista/ Zhdanovin komission P.D.Orlov kysyi 5.3.1945 tiukkaan sävyyn Katynista....... Paasikiven päiväkirja 6.3.1945 mukaan.
Sotasyyllisjuttu oli vireillä ( oik.käynti 15.11.1945 - 21.2.1946 ) ja Valvontakomissio lienee halunnut muistuttaa, mikä odottaisi, ellei oikeudenkäyntikin jatkosodasta olisi `tiukka´.
Pääministeri J.K.Paasikivi ja oikeusministeri Urho Kekkonen lienevät muistaneet Katyn-uutisoinnin Suomessa jo 1943

"10 000 puolalaisupseerin haudat löydetty Katynista", kirjoittivat suomalaislehdet: mm. Uusi Suomi pääkirjoitus 15.4.1943
Katynin puolalaisupseerien kohtalo voisi odottaa suomalaisiakin.....

Arno Saxénin mukana Katynissa olivat olleet journalisti Leppo ja suomalaiskirjailija Örnulf Tigerstedt, jonka kertomuksen perusteella Ajan Suunta-lehti kirj. 27.5.1943, myös Hufvudstadsbladet ja Suomen Sosiaalidemokraatti kirjoittivat Katynista keväällä ja kesällä 1943.
Laatokka-lehti, Sortavala 4.5.1943 :
http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanoma ... nin&page=1
"Kansainvälinen tutkijalautakunta antanut lausuntonsa Katynin murhista. Murhat suoritettu keväällä 1940 ampumalla asianomaisia niskaan".
5.5.1943 10 - 12000 ruumista...Puolan Lontoossa oleva pakolaishallitus.....kenraali Sikorski yhtyi kansainväliselle punaiselle ristille tehtyyn pyyntöön."
23.5.1943 "Stalinilainen rauha"
7.7.1943 "Ukrainalaisia Tshekan uhreina....Vinnitsa".
19.7.1943 "Ryssällä on Kuusisia yhtä kosolti kuin kaupoissa ei oota." &..... Katyn".

===================================================================================================================
"Kommunismille ja natsismille
on yhteistä noiden ideologioiden kauhistuttava sisältö ja rikokset ihmisyyttä vastaan." viite 74. Prahan julistus/ Jerusalem Post

Kirjoitus Jerusalem Postissa 13.8.2010 on kannanotto Prahan julistukseen * kommunismin ja natsismin * rikoksista:
https://en.wikipedia.org/wiki/Prague_De ... gnatures-8

Euroopan Neuvoston päätöslauselma 1481 / 25.1.2006 "tuomitsee jyrkästi totalitarististen kommunististen hallitusten rikokset",
mutta EU ei näyttäisi tuomitsevan, onhan EU-parlamentarissakin nykyisiä ja entisiä kommunistipuolueita?

EU:n Mustan nauhan päivä ( black ribbon day ) symboloi ääriliikkeiden sorron ja suvaitsemattomuuden torjumista ( ja äärivasemmisto EU:ssa näyttäisi tulkitsevan sen oikeistolaisiksi nimittämiään puolueita vastaan mm. Italiassa, ruotsidemokraatit,
Ranskassa Marine Le Penin puolue jne.? )

Eikä YK:aan suoraan tuomitse kommunismia eikä kommunismin rikoksia, onhan Venäjäkin YK:n Turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen veto-oikeudella.
YK : Vihapuhe http://un.org/en/hate-speech vastaan sananvapaus

Veikko Palvo

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”