Tapio Onnela
Viestit: 4902
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

Finlands historia är också vår (SvD, 10.9.2013.)
Historian professori Dick Harrison, joka kirjoittaa myös säännöllisesti Svenska Dagbladettiin arvioi melko kriittisesti Herman Lindqvistin teosta När Finland var Sverige (Albert Bonniers Förlag, 495 s) Svenska Dagbladetissa 10.9.2013.
Herman Lindqvist skriver habilt om de nära 700 år som Finland var en del av Sverige. Han väljer att betona likheterna mellan länderna, men missar därmed delar av den finländska sociala och ekonomiska historien.
Harrison kritisoi Lindqvistiä rutiinomaisesta, traditionaalisesta suhtautumisesta ja käsittelytavasta Ruotsin historiaan, joka jälleen kerran keskittyy liikaa kuninkaisiin ja heidän poikiinsa:
Inte riktigt, men nog finns det skäl till kritik. Min största invändning mot ”När Finland var Sverige” är att boken i stora drag formar sig till en traditionell svensk rikshistoria. Här finns, än en gång, Kalmarunionen, Gustav Vasa och hans söner, trettioåriga kriget och stormaktstiden, Karl XII, frihetstiden och gustavianerna. Skildringen dignar under berättelser om kungar och krig. Finlands roll framhävs förvisso, men inte på bekostnad av det övriga. Den som läser boken får en allmänhistorisk repetition av det svenska rikets förflutna, med viss övervikt för finländska företeelser.
Harrisonin mielestä Lindqvistin näkökulma on vino ja subjektiivinen, jonka vuoksi merkittävä osa Suomen historiaa katoaa:
Dessutom rör det sig om ett skevt och subjektivt urval. Lindqvist har inte strävat efter att lyfta upp historiska processer och element som särskilt utmärkte den östra delen av riket. Han är snarare ute efter att peka på de övergripande likheterna mellan Sverige och Finland i förfluten tid. Följden blir att en betydande del av Finlands historia försvinner
Harrison kyllä myös kiittää Lindqvistin teoksen ristiretkiaikaan sijoittuvaa osaa jossa tämä viittaa Tuomas Heikkilän piispa Henrik tutkimuksiin:
Ibland är dock Lindqvist värd applåder. De textavsnitt som berör korstågen till Finland och inlemmandet av landet i det svenska riket är ofta forskningsmässigt uppdaterade. Jag vill särskilt framhäva Lindqvists generösa erkännande av Tuomas Heikkiläs forskning om biskop Henrik och dennes legend. Heikkilä, som tillhör den senaste generationens finska historiker, har efter noggranna källkritiska studier ifrågasatt att Finlands skyddshelgon och hans mördare Lalli över huvud taget har existerat.
Lopuksi Harrison tuo esille myös sen, miten Lindqvist nykytutkimukseen viitaten jälleen kerran vetää maton niiden alta jotka kuvittelevat ”Ruotsin” ja ”ruotsalaisten” sortaneen ”Suomea” ja ”suomalaisia” keskiajalla ja käyttävät tätä virheellistä ja anakronistista näkemystään hyväksi kielivihan nostattamisessa. Harrison mm. lainaa Suomalaisuuden liiton entistä puheenjohtajaa Pentti Huttusta, joka vuonna 2001 lausui: ”Vapaa suomalainen ei alistu vääryyksiin; hän tekee niin kuin Lalli eli surmaa sortajansa.” Sinällään kyllä järkyttävä esimerkki siitä mitä historian vääristely voi saada aikaan, ensin puheissa ja sitten ehkä myös teoissa.
Vad som kan göra ”När Finland var Sverige” kontroversiell, i den mån den blir föremål för debatt, är snarare det sätt på vilket Herman Lindqvist skildrar den svenska koloniseringen av Finland under medeltiden. Han betonar, helt i linje med modern forskning (både finsk och svensk), att immigrationen var övervägande fredlig, att den präglades av inflyttning av vanliga bönder i ett läge där det svenska riket ännu var svagt och outvecklat.
Här är vi fjärran från forna svenska läroböckers stolta redovisning av erövringståg i österled under dådkraftiga Uppsalakungar. Vi är också fjärran från de tolkningar av skeendet som gör gällande att immigrationen hade formen av en imperialistisk svensk aggression mot Finlands urbefolkning, en tolkning som är utmärkande för mycket av den hätska retorik gentemot finlandssvenskar som återfinns hos till exempel Finskhetsförbundet och Sannfinländarna. Inom vissa finska kretsar har finlandssvenskarna ordagrant utmålats som ”huggormar vid vår barm”, som rester av en erövrarbefolkning som massutrotade finnar på 1100- och 1200-talen. Vid besök i Finland har jag personligen hört ord om att finlandssvenskarna bör ”utplånas”. Eller som Finskhetsförbundets förre ordförande Pentti Huttunen skrev i tidningen Suomen Mieli: ”Den frie finnen böjer sig inte för orättvisan; han gör som Lalli och dräper den som vill förtrycka honom.”

Till skillnad från dylika populister redovisar Herman Lindqvist på punkt efter punkt vad historiker, språkforskare, arkeologer och genetiker har kommit fram till. Hans slutsats är att Finland ”ända sedan tidernas begynnelse varit ett mångkulturellt land med flera parallella språk”. Han konstaterar också att detta aldrig var ett problem före det nationalistiska uppvaknandet på 1800-talet. Under den långa tidsperiod han behandlar i sin bok kom språkfrågan aldrig upp till diskussion.
* Dick Harrsison: Finlands historia är också vår (SvD, 10.9.2013.)

* Herman Lindqvist: När Finland var Sverige (kustantajan sivu)

Vetehinen
Viestit: 2704
Liittynyt: 18.06.07 23:35

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

Tapio Onnela kirjoitti:Harrison mm. lainaa Suomalaisuuden liiton entistä puheenjohtajaa Pentti Huttusta, joka vuonna 2001 lausui: ” ”Vapaa suomalainen ei alistu vääryyksiin; hän tekee niin kuin Lalli eli surmaa sortajansa.”
Mikä tuossa mahtaa ruotsalaista pelottaa?

Dick Harrison on suomenruotsalaisen ajatuspajan Magman kirjoittaja ja hän on tietenkin kuullut kaikenlaista suomenruotsalaisilta. Suomea hän ei tietääkseni osaa.

Herman Lindqvist on suomenruotsalainen, joka on muuttanut Ruotsiin.

Jotenkin häilyvää tuntuvat olevan käsitykset ruotsalaisten tulosta Suomeen. Lindqvist puhuu lähes 700-vuotisesta yhteydestä Ruotsiin, joka merkitsisi 1100-luvun alusta alkaen (jos lasketaan Suomen tanskalaisaikakin ruotsalaiseksi). He puhuvat ristiretkistä (jotka olivat sotilaallisia retkiä), mutta saman tien kuitenkin sanovat, että kaikki meni rauhallisesti ilman väkivaltaa. He selittävät, että Suomen alue ja väestö ikään kuin rauhallisesti hyväksyi saksalaiset voudit verottajiksi.

Suomenruotsalaisten historian kirjoittaja Tarkiainen muistaakseni esitti svealaisten (vai helsinglantilaisten) siirron tapahtuneen laivaamalla Lybeckistä vuokratuissa laivoissa. Siis suunnitelmallista työtä.

Niitä sun näitä
Viestit: 565
Liittynyt: 20.12.11 00:11

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

Tapio Onnela kirjoitti:Historian professori Dick Harrison, joka kirjoittaa myös säännöllisesti Svenska Dagbladettiin
Samainen historian professori Dick Harrison kirjoittaa myös säännöllisesti Magman sivuilla:

http://www.magma.fi/dick-harrison/


http://www.magma.fi/suomi
Mitä ajatushautomo Magma on?

Sen tehtävä on toimia mielipidemuokkaajana ja pitkällä aikavälillä turvata ruotsinkielen asemaa Suomessa.
Aiheesta enemmän:

viewtopic.php?f=10&t=4953&p=26230#p26230

Tapio Onnela kirjoitti:Harrison mm. lainaa Suomalaisuuden liiton entistä puheenjohtajaa Pentti Huttusta, joka vuonna 2001 lausui: ”Vapaa suomalainen ei alistu vääryyksiin; hän tekee niin kuin Lalli eli surmaa sortajansa.” Sinällään kyllä järkyttävä esimerkki siitä mitä historian vääristely voi saada aikaan, ensin puheissa ja sitten ehkä myös teoissa.
Kovinpa tuntuu Suomalaisuuden Liiton puheenjohtajat, entinen ja uusi, olevan maaleina. Koskahan tämä Finskhetsförbundet ruotsinnos on otettu käyttöön ja kenenkä toimesta? Tietääkseni Suomalaisuuden Liitolla ei ole tuollaista virallista ruotsinkielistä nimeä käytössään. Käyttääkö professorismies vieläkin 1930 -luvun kaikuja kirjoituksissaan?

Dick -parka mesosi keväällä 2011 Ruotsin iltapäivälehdissä sanoen Suomessa olevan käynnissä Suomen ruotsalaisten vainot aitoon 1930 -luvun Saksan natsimeinkiin! Ja kaikki sai alkunsa siitä, kun Vaasassa ravintolan kyyppari puhuikin hänelle englantia!

viewtopic.php?f=10&t=4953&p=26230


Täällä se natsijuttu on vieläkin luettavissa tuolla linkissä, ihan tekstin lopussa...

Iltapäivälehti Expressen 2.2.2011 Sista striden för svenskan i Finland

http://www.expressen.se/nyheter/sista-s ... i-finland/
Historieprofessor Dick Harrison är oroad.

- Debatten påminner om något från Völkischer Beobachter på 1930-talet, med judarna utbytta mot finlandssvenskar. Historieförfalskningen och rasismen liknar den retorik som Sverigedemokraterna använder i sig av i Sverige, säger Harrison.
I april är det riksdagsvali Finland. Än så länge är det bara högerpartiet Sannfinländarna som vill ta bort den obligatoriska svenskan, men allt färre ledande politiker försvarar svenskans ställning.
- Jag tror att vi på sikt går mot ett enspråkigt Finland, säger Finskhetsförbundets Sampo Terho.

Vetehinen
Viestit: 2704
Liittynyt: 18.06.07 23:35

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

Niitä sun näitä kirjoitti:Dick -parka mesosi keväällä 2011 Ruotsin iltapäivälehdissä sanoen Suomessa olevan käynnissä Suomen ruotsalaisten vainot aitoon 1930 -luvun Saksan natsimeinkiin! Ja kaikki sai alkunsa siitä, kun Vaasassa ravintolan kyyppari puhuikin hänelle englantia!
Ruotsin johtava historioitsija suhtautuu suomalaisiin kuin kolonialisti, jolle on puhuttava ruotsia.

Miksi ruotsalaiset käyttäytyvät noin vihamielisesti suomalaisia ja englantia kohtaan?

Vielä tuosta 700:sta vuodesta, että eikös nykytutkimus osoita, että svealaiset kuormattiin Suomeen noin 1250 tienoilla ja kuljetukset päättyivät 1300-luvun alussa? Ei siitä tule 700 vuotta kuten Lindqvist väittää.

Miksi muuten kukaan ei koskaan pohdi mikä oli svealaisten motiivi tulla Suomen rannikoille ja saaristoon. Hehän tulivat varsin karuille asuinsijoille, jollaisia oli varmasti Ruotsinkin puolella.

historioija
Viestit: 985
Liittynyt: 14.11.09 12:34

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

”...ända sedan tidernas begynnelse varit ett mångkulturellt land med flera parallella språk”

Tosin maamme kielten painosuhteet ovat aina olleet epätasapainossa. Aina 1800-luvun lopulle suuren enemmistön kieli oli marginaalissa, ja sitten on pienen vähemmistön kielellä ollut suhteettomasti enemmistöä sitova asema, kuin perinteen voimasta.

Kovin kaukaisia menneitä ei kielikeskustelussa kannattaisi enää muistella. Se ei ole moraalisesti puolustettavaa, ja asian kannaltakin on aiheellista keskittyä nykyhetken ja tulevaisuuden haasteisiin. Historian vääryyksien muistelu vain herättää epäterveitä vihan tunteita, jotka eivät enää kuulu asiaan. Jos pyrinnöilleen täytyy hakea voimaa ja kannatusta haman muinaisuuden perusteella, viittaa se niiden ajankohtaiseen heikkouteen.

En ole tarkemmin seurannut kielikeskustelua, mutta jos mainitut Lalli-repliikit ovat tosia, ne täytyy muistaa tuomita ja torjua. Kuumapäät ovat aina haitaksi asioille. On myös torjuttava vastustajien pyrkimykset käyttää tuollaisia ylilyöntejä hyväkseen, ja se käy parhaiten päinsä nimenomaan tekemällä selvää eroa fanaatikkoihin.

Rannikkojemme asuttamisen vaiheilla ei siis mielestäni ole merkitystä nykyisten kielisuhteidemme järjestelyssä. Eikä kyseisistä tapahtumista enää edes voi saada kattavaa kuvaa. Paljon varsinkin ruohonjuuritasolla sattunutta on hävinnyt tiedosta lopullisesti, joten asuttamisen luonteestakaan ei voida enää saada oikeaa kuvaa.

Edellisestä johtuen, mutta yleisemmin puhuen, onkohan koskaan kokein tutkittu sitä historiatieteen peruskysymystä, miten oikea kuva voidaan tiedonsirpaleista asianmukaisin menetelmin luoda? Koejärjestelyt olisivat helpot, ja vertailu todelliseen tilanteeseen nykyoloissa yksinkertaista.
Toinen tutkimuskohde olisi muuten se, miten erilaisia tai yhtenäisiä näkemyksiä voidaan luoda jopa täydellisistä tiedoista. Toisin sanoen sen tietellinen selvittäminen, miten tutkijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat tutkimustuloksiin.

Emma-Liisa
Viestit: 4991
Liittynyt: 30.01.07 18:25

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

Vetehinen kirjoitti:
Tapio Onnela kirjoitti:Harrison mm. lainaa Suomalaisuuden liiton entistä puheenjohtajaa Pentti Huttusta, joka vuonna 2001 lausui: ” ”Vapaa suomalainen ei alistu vääryyksiin; hän tekee niin kuin Lalli eli surmaa sortajansa.”
Mikä tuossa mahtaa ruotsalaista pelottaa?
Aika merkillinen huomautus. Tuossahan uhataaan tappaa ja vielä "sorrosta" joka on vain kuviteltua. Esikuvaksi nostetaan hahmo joka oli keksittty ja tapahtuma jota ei myöskään ilmeisesti koskaan tapahtunut.

Tällaisella historian väärinkäytöllä Jugoslavian veriteot alkoivat.

Emma-Liisa
Viestit: 4991
Liittynyt: 30.01.07 18:25

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

historioija kirjoitti: Edellisestä johtuen, mutta yleisemmin puhuen, onkohan koskaan kokein tutkittu sitä historiatieteen peruskysymystä, miten oikea kuva voidaan tiedonsirpaleista asianmukaisin menetelmin luoda? Koejärjestelyt olisivat helpot, ja vertailu todelliseen tilanteeseen nykyoloissa yksinkertaista.
Ihanko totta helppoa? Missähän se "tyhjä maa" on, johon voidaan lähettää tuhansia ihmisisiä, jotka on lapsesta asti kasvatettu 1100-luvun tapaan ja joilla on tuon aikakauden välineet. Ja joiden kanssa sitten toinen vastaava ihmisryhmä joutuu tekemisiin. Ja vaikka tuokin vielä onnistuisi, niin sekään ei riitä, koska miten saadaan mukaan ympäristön (käytännössä koko Euroopan) vaikutus?
historioija kirjoitti: Toinen tutkimuskohde olisi muuten se, miten erilaisia tai yhtenäisiä näkemyksiä voidaan luoda jopa täydellisistä tiedoista. Toisin sanoen sen tietellinen selvittäminen, miten tutkijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat tutkimustuloksiin.
Täydellisiä tietoja ei ole olemassa. Eikä kyse ole tutkijoiden henkilökohtaisista ominaisuuksista vaan koulukunnista yms. Niiden olemassa olo ei ole puute vain rikkaus.

Jussi Jalonen
Viestit: 902
Liittynyt: 29.05.07 11:18
Paikkakunta: Pyynikki

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

Vetehinen kirjoitti:
Tapio Onnela kirjoitti:Harrison mm. lainaa Suomalaisuuden liiton entistä puheenjohtajaa Pentti Huttusta, joka vuonna 2001 lausui: ” ”Vapaa suomalainen ei alistu vääryyksiin; hän tekee niin kuin Lalli eli surmaa sortajansa.”
Mikä tuossa mahtaa ruotsalaista pelottaa?

Huttunen sisällytti lauseensa kolumniin, jossa hän käsitteli maassamme esiintyviä ruotsinkielisiä sukunimiä. Ne olivat hänen mielestään "miehitysvallan" pakolla määräämiä; ylipäätään hän raivosi kirjoituksessaan siitä, miten ruotsinkielinen vähemmistö sortaa julmasti suomenkielistä enemmistöä.

Tietysti tässä kontekstissa on täysin luonnollista tokaista, että sortaja pitää surmata. Huomauttaisin kuitenkin, että ei tämä varsinaisesti ketään pelottanut. Sen sijaan Huttusta pidettiin yleisesti höyrähtäneenä eksentrikkona. Aivan kuten sittemmin Heikki Talaa, tai tätä nykyä sinua, Vetehinen.

Onnelalta voisi taas kysyä, että onko hän tyytyväinen tässä ketjussa käytyyn keskusteluun, ja onko tämä dementoitunut kielipoliittinen masturbointi tarkalleen sitä, mitä hän Agricolalta toivoo?

Lindqvististä voin todeta itse sen verran, että katsoin miehen haastattelun eilen televisiouutisista. Hänkin näköjään otti asiakseen kertoa, että jos 1100-luvulla Ruotsi ei olisi tullut Suomeen, niin Novgorod olisi varmasti liittänyt Suomen alueisiinsa, ja täällä olisi vallinnut "maaorjuus, ortodoksinen uskonto ja kielenä varmasti venäjä".

Että semmoista. Seinähulluja kielisotureita yhdellä suunnalla, hienostunutta latenttia ryssävihaa toisaalla. Helvettiin molemmat, sanon minä.

Emma-Liisa
Viestit: 4991
Liittynyt: 30.01.07 18:25

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

Jussi Jalonen kirjoitti:
Vetehinen kirjoitti:
Tapio Onnela kirjoitti:Harrison mm. lainaa Suomalaisuuden liiton entistä puheenjohtajaa Pentti Huttusta, joka vuonna 2001 lausui: ” ”Vapaa suomalainen ei alistu vääryyksiin; hän tekee niin kuin Lalli eli surmaa sortajansa.”
Mikä tuossa mahtaa ruotsalaista pelottaa?
Huttunen sisällytti lauseensa kolumniin, jossa hän käsitteli maassamme esiintyviä ruotsinkielisiä sukunimiä. Ne olivat hänen mielestään "miehitysvallan" pakolla määräämiä;
Eikös se vasta ole samanlaista sortoa, jos joku määrää tai painostaa muuttamaan suvun kauan käyttämän "ruotsalaisen" sukunimen "suomalaiseksi"?

Vetehinen
Viestit: 2704
Liittynyt: 18.06.07 23:35

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

Jussi Jalonen kirjoitti:
Vetehinen kirjoitti:
Tapio Onnela kirjoitti:Harrison mm. lainaa Suomalaisuuden liiton entistä puheenjohtajaa Pentti Huttusta, joka vuonna 2001 lausui: ” ”Vapaa suomalainen ei alistu vääryyksiin; hän tekee niin kuin Lalli eli surmaa sortajansa.”
Mikä tuossa mahtaa ruotsalaista pelottaa?

Huttunen sisällytti lauseensa kolumniin, jossa hän käsitteli maassamme esiintyviä ruotsinkielisiä sukunimiä. Ne olivat hänen mielestään "miehitysvallan" pakolla määräämiä; ylipäätään hän raivosi kirjoituksessaan siitä, miten ruotsinkielinen vähemmistö sortaa julmasti suomenkielistä enemmistöä.
En ole lukenut Huttusen kirjoitusta, joten en osaa arvioida onko kirjoittamasi totuuden mukaista, mutta omakin käsitykseni on, että suomalaisen tuli vaihtaa sukunimensä ulkomaalaiseksi voidakseen saada viran. Käsittääkseni näin oli ainakin 1800-luvulla.

Tietääkö joku suomalaisnimisiä Ruotsin valtion virkamiehiä Ruotsin vallan ajalta?

Sorto taitaa olla niin suhteellista ja muuttuvaa kertojasta riippuen. Svekomaanisissa piireissä halutaan esittää, että ruotsin ollessa ainoa virallinen kieli, se ei sortanut suomalaisia, mutta kun suomalaiset eivät haluaisi pakkoruotsia, se on natsimainen hyökkäys suomenruotsalaista vähemmistöä vastaan.

historioija
Viestit: 985
Liittynyt: 14.11.09 12:34

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

Emma-Liisa kirjoitti:
historioija kirjoitti: Edellisestä johtuen, mutta yleisemmin puhuen, onkohan koskaan kokein tutkittu sitä historiatieteen peruskysymystä, miten oikea kuva voidaan tiedonsirpaleista asianmukaisin menetelmin luoda? Koejärjestelyt olisivat helpot, ja vertailu todelliseen tilanteeseen nykyoloissa yksinkertaista.
Ihanko totta helppoa? Missähän se "tyhjä maa" on, johon voidaan lähettää tuhansia ihmisisiä, jotka on lapsesta asti kasvatettu 1100-luvun tapaan ja joilla on tuon aikakauden välineet. Ja joiden kanssa sitten toinen vastaava ihmisryhmä joutuu tekemisiin. Ja vaikka tuokin vielä onnistuisi, niin sekään ei riitä, koska miten saadaan mukaan ympäristön (käytännössä koko Euroopan) vaikutus?
historioija kirjoitti: Toinen tutkimuskohde olisi muuten se, miten erilaisia tai yhtenäisiä näkemyksiä voidaan luoda jopa täydellisistä tiedoista. Toisin sanoen sen tietellinen selvittäminen, miten tutkijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat tutkimustuloksiin.
Täydellisiä tietoja ei ole olemassa. Eikä kyse ole tutkijoiden henkilökohtaisista ominaisuuksista vaan koulukunnista yms. Niiden olemassa olo ei ole puute vain rikkaus.
Kuten koetin ilmaista, kysymys on yleistutkimuksellinen, ei pelkästään menneisyyttä koskeva. Mennyttä on tässä simuloitava nykyoloin. Tämän päivän olosuhteet ovat tietysti nähtävissä vertailua varten. Kokeet on siis suoritettava nykyhetken tiedoin, mutta historiallisten jäänteiden määriä ja laatua sekä niiden tutkimista jäljitellen. En näe estettä tulosten soveltamiselle nimenomaan historiaan. Oletan etukäteen, että rakennetut todellisuuden kuvat vaihtelevat ja poikkeavat nähtävästä todellisuudesta.

Onhan menneisyydestäkin ainakin inhimillisesti katsoen täydellisiä tietoja monista yksityiskohdista, nykyisyydestä luonnollisesti vielä enemmän.
Rikkaus ei minusta ole tieteessä ja tutkimuksessa ensisijaisesti hyväksi. Onhan pyrittävä yksiselitteisiin ja yleispäteviin tuloksiin. Mitä siitä tulee, jos joutuu valitsemaan useista totuuksista ja rakentamaan sille?
Tutkimustyössä pitäisi noudattaa ja valvoia tiukasti sääntöjä ja sovittuja menetelmiä, jotta yksilöllinen vaihtelu vähenisi. Mutta toisaalta on mahdollistettava kehitys ja kokeilut. Ensiksi olisi tosiaan tutkittava sitä, miten suuri yksilöllinen vaihtelu on ja mitä se merkitsee tulosten oikeellisuudelle.

Tapio Onnela
Viestit: 4902
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

Jussi Jalonen kirjoitti:Onnelalta voisi taas kysyä, että onko hän tyytyväinen tässä ketjussa käytyyn keskusteluun, ja onko tämä dementoitunut kielipoliittinen masturbointi tarkalleen sitä, mitä hän Agricolalta toivoo?

Lindqvistin kirja on herättänyt laajaa keskustelua aika nopeasti lahden molemmilla puolilla. Ylen pääuutislähetys uutisoi siitä ja mm Svenska Dagbladet julkaisi aiheesta kirjoituksen. Mielestäni on tarpeellista edelleenkin keskustella aiheesta myös täällä, ehkäpä juuri siksi, että aihe tuo esiin myös tyhmiä kommentteja.
Keskustelun taso on luonnollisesti riippuvainen keskustelijoiden postauksista.
Jussi Jalonen kirjoitti:Hänkin näköjään otti asiakseen kertoa, että jos 1100-luvulla Ruotsi ei olisi tullut Suomeen, niin Novgorod olisi varmasti liittänyt Suomen alueisiinsa, ja täällä olisi vallinnut "maaorjuus, ortodoksinen uskonto ja kielenä varmasti venäjä".
Että semmoista. Seinähulluja kielisotureita yhdellä suunnalla, hienostunutta latenttia ryssävihaa toisaalla. Helvettiin molemmat, sanon minä.
Ensinnäkään "Ruotsi" ei tullut "Suomeen" ja toisekseen en näe Lindqvistin lausunnossa ryssävihaa, mielestäni on varsin aiheellista olettaa, ilman mitään arvolatauksia, että nykyisen Suomen alue olisi liitetty Novgordiin. Arvolautaukset taitavat olla nyt kyllä omassa päässäsi?

JariL
Viestit: 435
Liittynyt: 13.02.09 15:40

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

Herman Lindqvist on suomenruotsalainen, joka on muuttanut Ruotsiin.
Herman Lindqvist on ruotsalainen joka asui suuren osan lapsuudestaan Suomessa ja puhuu sen vuoksi vieläkin yhtä suomenruotsin murretta. Oppi sen kuulemma hyvin nopeasti kun ensimmäisen koulutunnin jälkeen muut pojat veivät omituisesti puhuvan (Tukholman "murre") pojan kulman taakse ja vetivät turpaan jotta täm'ä oppisi puhumaan kunnolla.

historioija
Viestit: 985
Liittynyt: 14.11.09 12:34

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

Jussi Jalonen kirjoitti:
Vetehinen kirjoitti:
Tapio Onnela kirjoitti:Harrison mm. lainaa Suomalaisuuden liiton entistä puheenjohtajaa Pentti Huttusta, joka vuonna 2001 lausui: ” ”Vapaa suomalainen ei alistu vääryyksiin; hän tekee niin kuin Lalli eli surmaa sortajansa.”
Mikä tuossa mahtaa ruotsalaista pelottaa?

Huttunen sisällytti lauseensa kolumniin, jossa hän käsitteli maassamme esiintyviä ruotsinkielisiä sukunimiä. Ne olivat hänen mielestään "miehitysvallan" pakolla määräämiä; ylipäätään hän raivosi kirjoituksessaan siitä, miten ruotsinkielinen vähemmistö sortaa julmasti suomenkielistä enemmistöä.

Tietysti tässä kontekstissa on täysin luonnollista tokaista, että sortaja pitää surmata. Huomauttaisin kuitenkin, että ei tämä varsinaisesti ketään pelottanut. Sen sijaan Huttusta pidettiin yleisesti höyrähtäneenä eksentrikkona. Aivan kuten sittemmin Heikki Talaa, tai tätä nykyä sinua, Vetehinen.

Onnelalta voisi taas kysyä, että onko hän tyytyväinen tässä ketjussa käytyyn keskusteluun, ja onko tämä dementoitunut kielipoliittinen masturbointi tarkalleen sitä, mitä hän Agricolalta toivoo?

Lindqvististä voin todeta itse sen verran, että katsoin miehen haastattelun eilen televisiouutisista. Hänkin näköjään otti asiakseen kertoa, että jos 1100-luvulla Ruotsi ei olisi tullut Suomeen, niin Novgorod olisi varmasti liittänyt Suomen alueisiinsa, ja täällä olisi vallinnut "maaorjuus, ortodoksinen uskonto ja kielenä varmasti venäjä".

Että semmoista. Seinähulluja kielisotureita yhdellä suunnalla, hienostunutta latenttia ryssävihaa toisaalla. Helvettiin molemmat, sanon minä.
Minusta on todennäköistä, että oli tosiaan valintatilanne, ja että suomalaiset heimot tekivät (tahattomasti) oikean valinnan. Mutta ajat muuttuvat ja ongelmat niiden mukana, eli nyt on nyt.

Tapio Onnela
Viestit: 4902
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Dick Harrison Herman Lindqvistin teoksesta När Finland var Sverige

JariL kirjoitti:
Herman Lindqvist on suomenruotsalainen, joka on muuttanut Ruotsiin.
Herman Lindqvist on ruotsalainen joka asui suuren osan lapsuudestaan Suomessa ja puhuu sen vuoksi vieläkin yhtä suomenruotsin murretta.
Kiinnostavaa että keskeinen argumentti tässä keskustelussa niiden taholta, joiden mielestä "Ruotsi" on sortanut "Suomea" kautta aikojen on tutkijoiden äidinkieli. Itse tutkimustuloksista ei jostain syystä juurikaan puhuta.

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”