Veikko I Palvo
Viestit: 1393
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Terijoen hallitus ja SKDL

Otto Vilgelmovitsh Kuusinen perusti ja kirjoitti puolueohjelman Suomessa maan alla Suomen Sosialistiselle TyöväenPuolueelle ( SSTP ), joka liittyi maailman vallankumousjärjestö Kominterniin Moskovassa. SSTP toimi Suomessa 13.5.1920 - 3.8.1923, jolloin pääministeri Kyösti Kallion leikkauksessa SSTP:n 189 kansanedustajaa ja puoluetoimitsijaa tuomittiin valtiopetoksen valmistelusta vankilaan.

Suomen eduskunnassa oli ollut kaksi sosialidemokraattista puoluetta ja Kominternin SSTP jatkoi Sosialistisen Työväen ja Pienviljelijäin Vaalijärjestönä ( STPV ) kansanedustajineenkin Lapuan liikkeen aikaansaamaan Tasavallan suojelulakiin 1930 saakka, jolloin vangittiin mm. Mauritz Rosenberg, joka vapauduttuaan lähti Neuvostoliittoon v. 1934. Poika Gösta Rosenberg oli sittemmin SKDL - SKP:n kansanedustajana vuosina 1945 - 1966.

Komintern Moskovassa päätti kansanrintamaperiaatteestaan 1935 ja Espanjan sisällissodassa Terijoen puolustusministeri puna-armeijan kenr.majuri Akseli Anttila oli ansainnut Leninin kunniamerkin ja GRU ( "KGB:n" ) Tuure Lehén oli Kataloniassa "taistellut" trotskilaisia kommunisteja vastaan. Lehén tuli Suomeen v. 1946 pysytellen neuvostokansalaisena SKP:ssä, ei lähtenyt SKDL:n kansanedustajaksi.
Maatalouskomissaari Armas Äikiä tuli Suomeen 1947 ehkä Porkkalan kautta, eikä liene hänkään ottanut Suomen kansalaisuutta?
A.Äikiä oli Otto Villen Neuvostotasavallan "Taideasiain kansankomissaari.
Terijoen AgitProp-komissaari Inkeri Lehtinen oli 1940 alkaen O.V.Kuusinen Karj.-Suomalaisen Neuvostotasavallan korkeimman neuvoston jäsen ja Inkeri L. otti Suomen(-kin ) kansalaisuuden.

Kominternin Otto Ville Kuusinen neuvotteli Stalinin kanssa syyskuusta 1939 alkaen ja Moskovassa perustettiin Terijoen hallitus vt. pääministerinään Mauritz Rosenberg. Pääkansankomissaari Otto Ville Kuusinen solmi Molotovin kanssa 2.12.1939 Ystävyys- ja Yhteistyösopimuksen YYA 1:n, jota oli ehdotettu jo neuvottelija Paasikivellekin syksyllä 1939.

Stalinin Neuvostoliiton Suomen valloitusyritys muuttui Talvisodaksi ja maaliskuun 1940 Moskovan rauhan jälkeen samassa kuussa Stalin perusti O.V.Kuusisen Karjalais-Suomalaisen Sosialistisen Neuvostotasavallan ( 1940 - 1956 ) pääkaupunkinaan Petroskoi ja Suomi oli ilmeisenä aikomuksena välirauhankin aikana liittää tuohon neuvostotasavaltaan. ( Ja välirauhan aikana ja sotien jälkeen vähintäinkin uhkana Suomelle?)

Suomen Kansan Demokraattinen Liitto ( SKDL ) perustettiin lokakuussa 1944 Suomessa kansanrintamapuolueeksi, johon aluksi liittyi Suomessa 10.1944 perustettu SKP ja maalisvaaleissa 1945 SKDL-SKP sai noin 25 % äänistä päästen "kokoaan suurempana" Paasikiven II ja III hallituksiin, SKDL-SKP:n Yrjö Leino oli sisäministerinä.
Ylin valta Suomessa oli Valvontakomission `kenraalikuvernööri A.Zhdanovilla ja koko ajan Helsingissä olleella varakuvernööri G.Savonenkovilla ja komissiolla oli 14 alatoimipistettä eri puolilla Suomea ja sotakorvausteollisuutta ja toimituksia valvoi myös oma NL-organisaatiokin.

Sotakorvausten suuruuden määritteli ja teki siitä sopimuksen Zhdanov välirauhansopimuksen jälkeen neuvostolaisten tutkittua sitä ennen
suomalaisen teollisuuden ja talouden suoritus- ja kantokykyä.

Suomalaisista 75 % oli äänestänyt maalisvaaleissa 1945 vuoden 1939 ja sodanaikaisia `vanhoja puolueita ja eduskuntaan enemmistön entisiä `pitkän parlamentin´ kansanedustajia, jotka muodostivat eduskunnan ei-kommunistisen enemmistön.
Vaalitulos 3.1945 oli Zhdanoville ja Neuvostoliitolle Terijoen hallituksen ja Itä-Karjalan neuvostotasavallan kaltainen pettymys, sillä tavoitteena oli luoda Suomeen yksi suuri neuvostomyönteinen ja -alisteinen vasemmistopuolue, kuten hieman myöhemmin tapahtui puna-armeijan miehittämissä Itä-Euroopan maissa, tulevissa kansandemokratioissa.

Mauno Pekkalan hallituksen pääministerikin oli SKDL:stä ja ministeriveli SKDL-SKP:stä ja hallituksen ministereiden vankilatuomiovuosien määrä oli yli 100 vuotta. ( vertauksena SSTP:n kansanedustajien ja toimitsijoiden vankilatuomioita oli yhteensä noin 350 vuotta )
Politiikkaankin vahvasti sekaantuva SNS 2 perustettiin sekin syksyllä 1944.

Presidentti J.K.Paasikivi kirjoitti päiväkirjaansa 1948 "Paasikiven ohjelman v. 1948" ehkäpä hieman jälkiviisaudella, sillä kommunisteilla Suomessa oli ollut lukumääräisesti mahdollisuutensa vallankaappaukseen.
JKP kirj. 1948 "Meillä on kommunisteja 17 % ja SKDL:n kanssa 19 %". ( SKDL oli kärsinyt 1948 vaalitappion. )

http://jkpaasikivi.fi/book/valtiomiehen ... o-5/liite/ Presidentti Paasikivi kirjoittaa 1948 kommunistien epäisänmaallisuudesta ja epälojaalisuudesta ja vertaa kommunistien lukumääriä Itä-Euroopan maissa Suomeen verrattuna:
"Unkarissa oli kommunisteja 7%, Romaniassa, Puolassa, Tsekkoslovakiassa ynnä Balkanin maissa olivat vähemmistöinä, toisissa maissa hyvin pienenä vähemmistöinä. Mutta se ei ole estänyt heitä ottamasta valtaa käsiinsä".
Puna-armeijan miehitystä Itä-Euroopan maissa JKP ei mainitse ja
Suomessa Stalinin Neuvostoliitto ilmeisesti katsoi, ettei sotakorvaustoimituksia ollut viisasta häiritä, eikä Suomessa ollut sotien aikana edes vastarintaliikettäkään, minkä Zhdanov ironisesti muutaman kerran totesikin mm. SKDL-SKP:n Hertta Kuusiselle, joka ehdotti "kenraalikuvernöörille" vastarintaliikkeen perustamista saksalaisia vastaan pohjoisessa.
Zhdanov sanoi Hertalle, että tuollaisen liikkeen olisi voinut perustaa jo paljon aikaisemminkin.
Ja
1948 SKDL-SKP jätettiin 18 vuodeksi oppositioon rettelöitä ja lakkoja järjestelemään, mutta v. 1947 Paasikiven oli ollut pakko solmia YYA-sopimus Stalinin NL:n kanssa, samankaltainen sopimus kuin O.V.Kuusinen oli allekirjoittanut jo 1939 Molotovin kanssa.

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1393
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Terijoen kansanrintama ja SKDL

Varjo Suomen yllä - Stalinin salaiset kansiot Docendo 2017, Timo Vihavainen, Ohto Manninen, Sergei Zhuravljov sanoo alussa "Päätöksiä tehtiin usein suullisesti ja operatiivisissa kysymyksiä ratkottiin puhelimessa ja muutoinkin arkistoon usein päätyi vain pohdintojen lopputulos".
"Presidentinarkistoon NL-ajan jälkeen, jonka "Stalinin arkisto" / "Kremlin arkisto" Venäjän Federaation presidentin arkistossa on "historiaosasto"-nimikkeen alla".

s.166.: Terijoen julistuksen luonnoksia Stalin on korjaillut, julkaistu Pravdassa 2.12.1939: mm. "kansanhallituksen" Stalin on muuttanut
"laaja työtätekevän kansan rintama",
"joka Helsinkiin saavuttua laajennetaan työtätekevän kansan rintamaan osallistuvien eri puolueiden ja ryhmien edustajilla".

Kuusinen - Molotov yya-sopimus ja salainen lisäpöytäkirja, delo 578 sivut 88-94, julkaistu Pravda No.334. 3.12.1939 ( osittain/ kokonaan? )

"sivu 177 - 178. Zhdanovin luonnos ( Terijoen ) kansanrintaman vetoomukseksi esitettäväksi, suomalaisille sotilaille:
"Eläköön Suomen demokraattinen tasavalta! Sen voitto on lähellä!

Zhdanov on ohjeistanut ja osallistunut Terijoen demokraattisen tasavallan toimintaan mm. 15.XII 39 puhelinsanomalla
Kuusisen armeijan sotilasvalan sananmuodosta, Stalin on merkinnyt käsin: "En vastusta"

Zhdanov on ilmeisesti ohjeistanut Helsingissä perustettavaksi lokakuussa 1944 SKPn " Laajaksi työtätekevän kansan rintamaksi" aiotun SKDL:n suojiin, mutta maalisvaalien 1945 jälkeenkään muiden puolueiden ryntäämistä SKDL:n suojiin ei tapahtunut ja SKDL-SKP jäi siitä alkaen Suomen poliittisen kentän vasemman äärilaidan puolueeksi, jolla ei ole vastinetta, äärilaitaa, oikealla laidalla.

Zhdanovin kirj. aluksi pitäneen 15.10.1944 perustettua Suomi- Neuvostoliitto Seuraa ( SNS ) SKDL:ää vahvempana kansanrintaman edustajana.
SV Seuralla oli vielä 2008 jäljellä 282 paikallisosastoa ja v. 2019 SVS on saanut valtionapua 1,1 miljoonaa €. SVS näyttää nykyisin sanovan
keskittyvänsä Suomessa asuvien venäläisten kanssa tehtävään ystävyys-, kulttuuri- ja kotouttamistoimintaan.

Nimensä muuttaneella SKDL:llä on edustajansa EU-parlamentissa GUE/NGL- vasemmistoryhmässä, jolla on 37 paikkaa 705:stä.
vihreyttä, sosialismia, kommunismia, "eläimellistä" eläinaktivismia, EU-skeptisyyttä näyttäisi kuuluvan puolueohjelmaan
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Left- ... _-_GUE/NGL

`Jonkin sortin sosialisteja´oli ennenkin, kommunisteja, kansallissosialisteja, anarkisteja, trotskilaisia ynnä muita lahkolaisia ja
GUE/NGL / The Left in the European parliament -ryhmään näyttää kuuluvan myös Party of the European Left ( EL ) ja
Finland Left Alliance näyttäisi kuuluvan GUE/NGL:ään, mutta kuitenkin olevan EL:ssä vain tarkkailijajäsenenä?
http://european-left.org/our-parties/

SKDL-SKP:n EU-parlamenttijäsenyyden voinee sanoa olevan perintönä Zhdanovin ajan kansanrintamista vuosilta 1939 ja 1944 ?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1393
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Kansanvallan tulikoe

Heinäkuun eduskuntavaaleihin osallistui kaksi sosialidemokraattista puoluetta, Tannerin ja Voionmaan demokraattinen ja Moskovan Kominternin Otto Ville Kuusisen "maan alla" toukokuussa 1920 perustama Suomen Sosialistinen TyöväenPuolue ( SSTP )
Tannerin sosdemot saivat 53 kansanedustajaa ja Kominternin SSTP 27 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan.

http://www.eduskunta.fi/FI/naineduskunt ... fault.aspx
Andrei Muravev kirjoittaa Neuvosto-Karjalan FSB:n aineistojen pohjalta sisällissodan venäjänmaalle 1918 paenneiden punaisten johtajien olleen organisoimassa ja perustamassa Leninin ohjeiden mukaisesti Kominternia, jonka jäsenpuolueeksi perustettiin Moskovassa aseelliseen vallankaappaukseen ja vallankumouksen valmisteluun SKP.
Andrei M. kirj. NL:oon ( perustettiin 30.12.1922 ) emigroituneen 84 kansanedustajaa Suomesta; 56 vuonna 1918 ja 28 1920- ja 1930-luvuilla.
Valtaosa tuhottiin Stalinin vainoissa ja Kominternin SKP:kin likvidoitiin ja Stalin lakkautti Kominterninkin 1943, mutta
kansanrintama-aate
jäi eloon 1.12.1939 Moskova/Terijoella esitettynä ja syksyllä 1944 myöskin Suomessa ilmeisesti Zhdanovin toimesta.

13- 15000 venäjänmaalle 1918 mennyttä ja ehkä noin 15000 loikkaria Suomesta 1930-luvun alussa on oma lukunsa ja ehkä puolet tuhottiin ja NL:ssa lienee ollut lisäksi saman verran aiemmin sinne muuttaneita suomalaissyntyisiä tai suomalaisperäisiä.
Nuo ehkä noin 30 000 olivat Stalinin teloittamien johtajiensa pettämiä, mutta noin 15000 heistäkin tapettiin ja aatteeseen uskovaiset Suomessa sodan jälkeen olivat yhtä tyhmiä, eivätkä hengissä selvinneet komm.johtajat kyselleet teloitetuista?

SSTP lakkautettiin elokuussa 2023 ja 189, joista 27 SSTP:n kansanedustajia, tuomittiin kuritushuoneeseen valtiopetoksesta ja sitoutumisesta Neuvostoliiton Kominternin päätöksiin , mutta toiminta jatkui Sosialistisen Työväen ja Pienviljelijäin Vaaliliittona ( STPV ), 1924 18 , 1927 20 , 1929 30 kansanedustajaa.
Lapuanliike sai aikaiseksi eduskunnassa 30.7.1930 säädetyn Tasavallan suojelulain, jonka nojalla Moskovan kommunistit vangittiin ja myöhemmin lapualaisiakin.

"Kommunistilaki" 1930 mahdollisti punamultahallituksen synnyn ja Talvisodan yksimielisyyden.
Mutta
miksiköhän Kominternin toimintaa Suomen eduskunnassa ei pystytty lopettamaan, siihen tarvittiin Lapuan liike?
Ja
miksiköhän SSTP ja STPV saattoivat 1920-luvulla toimia vapaasti ja osallistua vaaleihinkin, vaikka olivat Kominternin vallankaappaus- ja vallankumouslinjalla?
SSTP:n edustajien puheetkin eduskunnassa ovat olleet `palopuheita´ ja välikysymyksiä on esitetty hyvin paljon kaikista mahdollisista ja mahdottomista aiheista.
Syyskuussa 1922 SSTP esitti eduskunnassa Suomen muuttamista neuvostotasavallaksi!

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1393
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Rousseau, Lenin, Stalin ja Putin

Jean-Jacques Rousseau esitti 1755 - 1762 "Ihmisten syntyneen vapaiksi, mutta kaikkialla he ovat kahleissa. * Jalo villi * oli
Rousseaun ihanne ja jalot villit elivät vapaina ja onnellisina. Mutta sitten kehitys ja sivistys oli saanut aikaan jaon omistaviin ja köyhiin.
Oli luotava uusi kansalaisyhteiskunta", unelmoi Rousseau.
http://britannica.com/biography/Jean-Jacques-Rousseau
"Oli luotava myöskin uusi kansalaisuskonto, koska kristinusko oli hyödytön uutta yhteiskuntaa rakennettaessa" ja "Rousseau ihaili samankaltaisia yhteisöoppeja esittävää Niccolò Machiavellia".
Pääteltiin, etteivät kansalaisyhteiskunnan ihmisten suuri enemmistö tiedä "yhteistahto-idean" vallitessa, mikä on kansalle parhaaksi,
"kansan enemmistö ei välttämättä tiedä, mikä on kansalle parhaaksi".
Filosofi G.W.F.Hegel piti Rousseauta totalitarismin isänä.

Kansalaisuskonto toteutuikin Ranskan vallankumouksessa, korkein olento ja järjen kultti ja sen festivaalit:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cult_of_Reason
Ja
Maximilien Robespierre ihaili Rousseauta ja toteutti 5.9.1973 - 24.7.1974 Ranskassa verisen terrorin, giljotiinilla katkottiin kauloja ja lopulta myöskin Robespierren kaula.
Myöhemmin 1918 V.I.Lenin sanoikin: "Napoleoneilta me katkaisemme kaulat"!

Moskovaan bolshevikit pystyttivät 3.11.1918 Robespierren patsaan,
https://en.wikipedia.org/wiki/Robespierre_Monument Leninin punainen terrorikin oli alkanut jo ennen Robespierren monumenttia.

Karl Marx lainaili Rousseaun ajatuksia ja V.I.Lenin omissa kirjallisissa utopioissaan lainaili molempia.
"Lenin ajatteli, että kunhan wanha yhteiskunta tuhotaan ja murskataan niin Rousseaun paratiisi olisi siinä ikään kuin valmiina, vallankaappauksen jälkeiselle ajalle ei ollut suunnitelmia.
Uusi kansalaisuskonto, kommunismi, asetettiin kylläkin jo läntisen ajanlaskun mukaan marraskuun alun 1917 bolshevikkien vallankaappauksessa.

Timo Vihavainen: Vanhan Venäjän paluu, Otava 2014 kirj. "Leninin uskoneen vallankumoukseen Saksassa ja saksalaiset toverit tulevat sitten apuun. Lenin ihaili myös Preussin junkkereiden kurinalaista järjestelmää."

Osmo Jussila: Neuvostoliiton tragedia - Utopiasta vankileirien saaristoksi, Otava 2012 ( myös liite s. 411. Rousseaun ilmestys ja
sivu 423. alkaen: Rousseau ja Ranskan vallankumous
sivu 425. alkaen "Babeuf loi ensimmäisen selvästi kommunistisen ohjelman...., joka välittyi Karl Marxille. Francois-Noel B. Babeuf mestattiin
27.5.1797 giljotiinilla. Gracchus-lisänimi tulee maanmittari Babeufin maareformi-ehdotuksesta.
"Babeufin kommunismin ohjelmassa olivat myöhempien totalitääristen terrorivaltioiden tunnusmerkit; esim. patriooteiksi naamioituneet viholliset, lehtimiesten vainot, salaliittojen jäljittäminen, epäiltyjen kansanvihollisten listat, vallankumouskomiteat, salaiset agentit, poliisivaltio, tekaistut syytteet, näytösoikeudenkäynnit.
Vastavallankumoukselliset oli suljettava keskitysleireille ja oli perustettava kansantuomioistuimia, yhteisruokailu, yhteisasuminen..."
O.Jussila sivu 373.:
"Tshekan leirejä oli 34 tammikuussa 1920, ja niissä 8660 vankia. ( Legget ), tammikuussa 1921 keskitysleirejä oli 107 ja syyskuussa 1921 keskitysleirejä oli 117 ja niissä vankeja 60457."

Paasikiven ja Tannerin rauhanvaltuuskunta joutui Tartossa 1920 odottamaan bolshevikkien hyökkäyksen torjumista Varsovan laidalla ja puna-armeijan hajoamista ennen neuvottelujen alkamista. Vallankumousvientikin oli epäonnistunut ja Neuvostoliitto perustettiin sitten 1922/-23 vaihteessa epäonnistumisen merkiksi.

Mussolinikin oli "jonkin sortin sosialisti" varsinkin aluksi ja kaipa siksi bolshevikit vihasivat suuresti fasismia ja läntiset sosialidemokraatitkin Komintern nimesi sosiaalifasisteiksi.
Putinin Venäjä näyttää käyttävän vihollisiksi nimeämistään myöskin natsismi-nimitystä.

Toveri Stalin ei liene suuremmin ihaillut Rousseauta tai ylipäätään ketään, mutta teki kesällä 1939 kansallissosialisti toveri Hitlerin kanssa sopimuksen ja diktaattorit jakoivat Puolan keskenään aloittaen toisen maailmansodan. Stalin mitätöi sitten Tarton rauhansopimuksen ja pari muutakin sopimusta ja yritti Suomen valloitusta 30.11.1939 - 13.3.1940.
Stalinin ja Putinin historiapolitiikassa toinen maailmansota kylläkin alkaa vasta kesäkuussa 1941, `suuri isänmaallinen sota´, joka on suuressa kunniassa Putinin Venäjällä Stalinin kanssa. Suuriin kuolleiden sotilaiden ja siviilien lukumäärään taitavat hukkua ja sulautua Stalinin keskitysleireissä, vainoissa ja kollektivisoinnin nälänhädissä kuolleetkin?

NL:n ja Venäjän ihmisoikeuskäsitys ei edusta Rousseaun "ihmisen vapautta eikä jaloa villiä", "venäläisessä vapaudessa" ei ole sanan- eikä edes ajattelun vapautta, `toisinajattelu´ on rikos ja rikolliset on likvidoitava Putininkin "Russkij Mir"-ydinsanoman mukaisesti.
Toisinajattelijoiden julkisesti esitetyt mielipiteet olisivat epäilemättä `vihapuhetta´.

Veikko Palvo

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”