Tapio Onnela
Viestit: 4902
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Thesleffin (1778-1847) päiväkirjat Kansalliskirjastollle

Kenraali A.A. Thesleffin (1778-1847) päiväkirjat lahjoitettiin Kansalliskirjastolle

Käsikirjoituskokoelma Helsingin yliopiston kirjastossa on vastaanottanut merkittävän lisän kenraali Alexander Amatus Thesleffin arkistoon. Jarl Thesleff lahjoitti kirjastolle A. A. Thesleffin vuoden 1813 sotapäiväkirjat täydentämään kirjaston kokoelmiin sisältyvää arkistoa. Päiväkirja kuvaa venäläisen armeijan ja Napoleonin joukkojen välisiä taisteluja halki Saksan aina Pariisiin saakka.

Kenraali Alexander Amatus Thesleffillä (1778-1847) oli huomattava asema Suomen hallinnossa 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Thesleff nautti sekä Nikolai I:n että kenraalikuvernööri A.S. Menschikoffin luottamusta. Hänet nimettiin kenraalikuvernööri Menschikoffin apulaiseksi Helsinkiin vuonna 1833. Kenraalikuvernööri asui itse pysyvästi Pietarissa. Tarvittaessa Thesleff toimi myös kenraalikuvernöörin sijaisena.

A.A.Thesleff toimi sotilasuralla ennen siviilivirkoihin nimittämistä. Hän osallistui mm. Suomen sotaan 1808 ja toimi vuodesta 1819 lähtien Suomeen sijoitetun 23. jalkaväkidivisioonan komentajana. Thesleff toimi myös yliopiston sijaiskanslerina 1820-40-luvuilla. Kanslerina hän kiinnitti huomiota tulevien virkamiesten puutteelliseen suomen kielen taitoon ja kehotti konsistoria ryhtymään tämän johdosta toimenpiteisiin.

Jätettyään virkatehtävänsä huonon terveydentilansa vuoksi Thesleff siirtyi vuonna 1847 Viipurin lähellä sijaitsevalle Juustilan tilalle, jossa hän kuoli vielä samana vuonna. (Kansalliskirjasto)

Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”