Tapio Onnela
Viestit: 4862
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Nuorison radikalisoitumisen syynä liian vähäinen historianopetus?

09.12.14 12:47

Jyväskylän yliopiston dosentin Sakari Suutarisen mukaan eräs selittävä tekijä nuorison radikalisoitumiseen voisi olla liian vähäinen historian ja yhteiskuntaopin opetus kouluissa. Opetus, jossa Suomen historia eriytetään yleisestä historiasta luo liian Suomi-keskeisen historiakäsityksen.
– Pisa-tutkimukset osoittavat, että kouluissa päästään huippusuorituksiin tietojen ja taitojen opettamisessa. Silti kouluissa ei saavuteta tavoitteita, jotka liittyvät kansalaisena olemiseen, muiden huomioimiseen, käsitykseen maailmankuvasta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta. Tämä on huolestuttavaa, koska useissa kansainvälisissä mittauksissa on käynyt ilmi, että nuorilla suomalaispojilla on hyvin kyseenalaisia asenteita liittyen muun muassa maahanmuuttajien oikeuksiin.

Opettajana toimiva Suutarinen on huolestunut siitä, että historiaa ja yhteiskuntaoppia opetetaan Suomessa suhteellisen vähän verrattuna muihin maihin. Hänen mielestään opetuksen tapa eriyttää Suomen historia ja yleinen historia luo liian Suomi-keskeisen historiakäsityksen, jossa Suomi on erillään muusta maailmasta.

– Suomessa sosiaalisia opintoja on vähemmän, kuin mitä OECD-tilastoista löytyy mistään muusta maasta. Myös kouludemokratia puuttuu eli juuri tämä ihmisenä oleminen, asioista sopiminen ja toisten huomioiminen. Niihin meillä ei ole panostettu. Samalla opettajat kokevat epävarmuutta maahanmuuttoon ja etnisyyteen liittyvissä asioissa, eikä niitä käydä riittävästi läpi.
Dosentti: Suomen koululaitos voi ruokkia nuorten radikalisoitumista (Yle, 8.12.2014)

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: Nuorison radikalisoitumisen syynä liian vähäinen historianopetus?

09.12.14 14:30

Sata vuotta sitten ja aiemmin yhteiskunnan yläkerroksissa puhuttiin paljon "puoli-intelligenssistä", jolla tarkoitettiin alempisäätyisiä henkilöitä, jotka olivat saaneet vähän oppia ja sivistystä, jopa korkeampaa opetusta, mutta eivät kuitenkaan "tarpeeksi". Koulutuksensa myötä he olivat altistuneet vaarallisille aatteille, kuten liberalismi, sosialismi tai anarkismi, koska heiltä puuttui näiltä suojaava kerros. Tästä syystä mm. Venäjällä haluttiin pitkään rajoittaa korkeampaan opetukseen pääsyä.

Näistä alemmista keskiryhmistä tosiaankin rekrytoituivat yleensä myös terroristit tai vallankumousjohtajat, eivätkä suinkaan alimmista sosiaaliryhmistä. Mutta heihin on kuulunut maailmalla paljon myös teknisluontoisen koulutuksen saaneita, kuten mm. lääkäreitä, jotka Saksassa olivat erityisen alttiita kansallissosialismin aatteelle, tunnetaan paljon lääkäreitä jotka ovat omaksuneet myös vasemmistolaisen maailmankatsomuksen. Toisaalta Rudolf Hess ja Joseph Goebbels olivat opiskelleet yliopistossa juuri historiaa...

Mene ja tiedä, olisiko Suutarisen väitteissä jotakin perää? Luulisin, että yhtenä syynä historian ja yhteiskunnan opetuksen vähäisyyteen on suomalaisen opetuksen vahva teknispainotteisuus ja voimakas hyödyn korostaminen. Asiaa on sivuttu taannoin myös Agricola-palstalla.

historioija
Viestit: 985
Liittynyt: 14.11.09 12:34

Re: Nuorison radikalisoitumisen syynä liian vähäinen historianopetus?

10.12.14 22:10

Maailmanhistorian ja minkä tahansa yksittäisen alueen historian yhdistäminen on esityksellisesti hankala tehtävä. Erityisen hankala se on Suomen kaltaisten pienten maiden kohdalla, sillä nehän eivät luonnostaan paljon näy tasapainoisessa maailmanhistorian esityksessä.
Ratkaisuja voi keksiä useampia, tuskin mikään niistä täydellinen. Itsekin olen pähkäillyt ja kokeillutkin asiaa, vakavimmin 1980-luvulla, jolloin satuin saamaan ko. ongelman päähäni, sanoisinpa aivan itsenäisesti.
Esityksessä pitäisi huomioida kaikki ne erilaiset vaikutukset, jotka maan rajojen yli ovat kumpaankin suuntaan kulkeneet. Sitten pitäisi vielä ottaa huomioon ulkoisten ja sisäisten tapahtumien ja olosuhteiden nekin puolet, jotka varsinaisesti koskevat vain toista "osapuolta" eli maailmaa tai Suomea. Lisäksi olisi otettava lukuun samat asiat lähimpien naapureiden kanssa, sikäli kuin ne eivät yllä maailmanluokan asioiksi. Näin voisi syntyä kokonaisvaltainen näkemys, jossa oma maa kuitenkin olisi korostetusti ja oikeutetusti esillä.
Ongelma on tämän rakennelman käytännön toteuttamisessa eli miten tuo melkoinen sekasotku esitetään järjellisesti, loogisesti ja luontevasti. Internetissä se varmaan olisi helpompaa kuin kirjan muodossa.

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: Nuorison radikalisoitumisen syynä liian vähäinen historianopetus?

10.12.14 23:17

historioija kirjoitti:Esityksessä pitäisi huomioida kaikki ne erilaiset vaikutukset, jotka maan rajojen yli ovat kumpaankin suuntaan kulkeneet. Sitten pitäisi vielä ottaa huomioon ulkoisten ja sisäisten tapahtumien ja olosuhteiden nekin puolet, jotka varsinaisesti koskevat vain toista "osapuolta" eli maailmaa tai Suomea. Lisäksi olisi otettava lukuun samat asiat lähimpien naapureiden kanssa, sikäli kuin ne eivät yllä maailmanluokan asioiksi. Näin voisi syntyä kokonaisvaltainen näkemys, jossa oma maa kuitenkin olisi korostetusti ja oikeutetusti esillä.
Lienee helpommin sanottu kuin tehty. Mikään ei tietenkään estä tällaiseen pyrkimästä. Esityksestä ei kuitenkaan tule kovin suppea, vaan uskomattoman laaja. Moni mainitsemistasi asioista vaikuttaa varsin subjektiivisesti määritellyltä, kuten mikä on tärkeää ja mikä "maailmaluokan asia".

Ennen tällaisen totaaliesityksen laatimista tarvitaan valtava määrä tutkimustietoa, jota meillä puuttuu edelleen paljon. Historiantutkimuksen kuten muunkin tieteellisen tutkimuksen kanssa ongelmaksi tulee nopeasti se, että kun joku koettaa selvittää ja myös onnistuu selvittämään juurta jaksain jotakin kysymystä, lopputuloksen myötä syntyy jatkuvasti uusia ongelmia ja tutkimuskysymyksiä. Tässä on syy, miksi myös koulujen oppikirjoja laativat ammattilaiset, jotka ovat näistä tutkimustuloksista jossain määrin perillä. Periaatteessa tällaiseen kokonaisvaltaiseen otteeseen on jo usemman vuosikymmenen ajan opetuksessa pyritty.

Ranskalaista "totaalihistoriaa" 1920-luvulta lähtien tavoitellutta koulukuntaa kutsuttiin meillä annalisteiksi ja heillä on ollut jonkin verran vaikutusta myös Suomessa.

Riksa
Viestit: 37
Liittynyt: 14.01.13 05:57

Re: Nuorison radikalisoitumisen syynä liian vähäinen historianopetus?

11.12.14 06:07

Jos kerran kyse on opetuksesta, niin miksi kyseenalaiset aseenteet eivät koske tyttöjä?

Toki maahanmuuttajilla on oikeutensa, mutta kieltämättä tuosta kommentista vähän haiskahtaa myös koulutuspoliittinen indoktrinaatio. En tosin väitä, etteikö nykyinen opetus voisi olla isänmaallisuuteen kannustavaa. Mutta jos tällaista kritiikkiä esitetään, voidaan myös sen esittäjän kantaa varmasti tarkastella. Ilmeisesti dosentille kelpaisi vaikkapa Frankfurtin koulukunnan kriittisen tutkimuksen tyyppinen historianopetus, jossa pääpiste olisi sukupuolen, "rodun" ja luokan näkökulmassa suomalaisen sijasta?

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”