Tapio Onnela
Viestit: 4862
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Karjalasta löydetty tuntolevy: miten saa selville henkilön nimen?

14.10.15 15:20


Galina Tahvanainen lähetti minulle kirjeen, jossa hän kyselee miten voisi selvittää Karjalasta löydetyn ja tuossa kuvassa näkyvän tuntolevyn perusteella henkilön nimen ja mahdolliset elossa olevat sukulaiset:
Hei! Olen Galina Tahvanainen ja toimin venäläisen kaverin
pyynnöstä. Asia koskee tuntemattoman suomalaisen sotilaan
tunnuslevyä nro. 875214, joka löytyi Karjalan tasavallan alueelta.
Minulla on sen levyn valokuva. Levy on kaksipuolinen. Löytäjä halua
luovuttaa levyn sen omistajalle tai hänen lähiomaisille ilmaiseksi.
Olen luvannut auttaa tässä asiassa, koska luulen, että se voi olla
hyvin tärkeä muistoesine jollekin, mutta itse en tiedä miten
pitää edetä etsinnöissä. Jos teillä on halua auttaa tai jotain
tietoja, kokemusta, neuvoja, otan kaikki kiitäen vastaan. Kiitos.
Ystävällisin terveisin. Galina Tahvanainen.
Kansallisarkisto kertoo tuntolevyistä Arkistojen portti
... sivulla mm seuraavaa:
Talvi- ja jatkosodan aikana kaikilla sotilailla oli tuntolevy, joiden avulla heidät voitiin tunnistaa. Tuntolevyyn liittyi tuntolevykortti, jossa oli sotilaan henkilötiedot ja tuntolevyn numero. Tuntolevykorttien lisäksi sotilaista oli laadittu tuntolevyluetteloita, joiden tiedot vastasivat kutakuinkin tuntolevykortin tietoja. Näitä tuntolevykortteja ja -luetteloita säilytetään etäsäilytyksessä Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteessä.

Tuntolevykortisto ja -luettelot saattavat olla puutteellisia tai niissä on aukkoja. Jatkosodan ajalta kortteja ja luetteloita on säilynyt paremmin.

Mitä tietoja tuntolevyaineistoista saa?

Tuntolevykorteista ja -luetteloista on hyötyä silloin, kun löytyy tuntolevy tai sen puolikas, mutta omistajan henkilöllisyydestä ei ole tietoa tai varmuutta. Tuntolevyssä olevan numerotunnuksen avulla voidaan selvittää kenelle tuntolevy on kuulunut. Kortista tai luettelosta selviää henkilön nimi, jonka avulla tiedonhakua voi halutessaan laajentaa esimerkiksi kantakortteihin ja päiväkäskyihin.

Joukko-osastoittain järjestettyjen tuntolevyluetteloiden avulla voi halutessaan selvittää, keitä muita palveli mahdollisesti samassa joukko-osastossa. Luetteloiden tiedot kuvaavat tilannetta, jollainen se oli luettelon laatimishetkellä. Jos sotilas on esimerkiksi siirretty myöhemmin toiseen joukko-osastoon, se ei näy luettelossa. Luetteloiden käyttöä hankaloittaa se, että niihin ei yleensä ole merkitty laatimispäivämäärää. Tietoja kannattaa tällöin etsiä esimerkiksi päiväkäskyistä.

Miten saan tiedon tuntolevyaineistoista?

Tiedot yksittäisestä tuntolevynumerosta ja henkilöstä saa Kansallisarkistosta. Tietoja kysyttäessä tulee tuntolevynumeron lisäksi kertoa, onko kyse talvi- vai jatkosodan tuntolevystä. Linkit talvi- ja jatkosodan tuntolevyjen kuviin ovat artikkelin alussa. Tiedustelut tulee toimittaa arkistolle Astia-palvelua käyttäen (Asiakirja- ja tietopyynnöt > Muu tietopyyntö). Astian käyttäminen tilausten tekemiseen edellyttää rekisteröitymistä pankkitunnuksilla.

Tietoja tuntolevyistä voidaan etsiä myös esimerkiksi joukko-osastoittain. Luettelot kuvaavat tilannetta sen laatimishetkellä, josta usein ei kuitenkaan ole varmuutta. Kun luetteloita halutaan tutkia laajemmin, voidaan ne tarvittaessa toimittaa tutkijasaliin. Tietoja joukko-osastosta lähteneistä ja saapuneista sotilaista kannattaa etsiä päiväkäskyistä.

Arkistolaitoksessa säilytettäviä tuntolevyluetteloita voi etsiä Astia-verkkopalvelussa hakusanalla "tuntolevy*".
Tuleeko lukijoille mieleen neuvoja miten tässä tapauksessa voisi kysyjää auttaa lisää? Voisin kuvitella, että mikäli kyseessä on aikoinaan kadonneeksi julistettu sotilas, tämä löytö voisi hänen omaisilleen olla tärkeäkin.

Tapio Onnela
Viestit: 4862
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Karjalasta löydetty tuntolevy: miten saa selville henkilön nimen?

15.10.15 10:12

Uskoisin, että täältä löytyy asiaan paras asiantuntemus:

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys
Puh: (09) 684 24 515
Fax: (09) 278 1838
info@sotavainajat.net
http://www.sotavainajat.net/sivu.php?id=1
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ylläpitää vuosien 1939-1945 sodissa ja niiden sotavankeudessa menehtyneiden, Suomen rajojen ulkopuolelle jääneiden suomalaisten sotavainajien muistoa. Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan myös muiden tahojen tekemää vaalimistyötä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tavoitteena on, että omaiset saisivat tietoja sotavainajien vaiheista ja hautapaikoista sekä mahdollisuuden käydä heille pystytetyillä muistomerkeillä.

Yhdistys huolehtii kentälle jääneiden sotilaiden jäänteiden etsinnästä ja siirtämisestä Suomeen sekä luovutetulla alueella olevien kenttähautausmaiden ja niille pystytettyjen muistomerkkien hoidosta. Lisäksi yhdistys vastaa entisen Neuvostoliiton alueelle sotavankeudessa kuolleiden suomalaisten kunniaksi pystytetyistä muistomerkeistä.

Yhdistys toimii yhteistyössä puolustusministeriön kanssa ja ottaa toiminnassaan huomioon kansainväliset sopimukset sekä puolustusministeriön vaalimistyölle vahvistamat periaatteet ja yhdistykselle luovuttaman aineiston.

Miettelias
Viestit: 17
Liittynyt: 29.04.11 12:09

Re: Karjalasta löydetty tuntolevy: miten saa selville henkilön nimen?

15.10.15 12:29

Lähestyisin tätä tuntolevyn löytymispaikan perusteella. Levy kun voi olla jäänyt paikalle monessa yhteydessä, myös ennen sotia sotaharjoituksessa mikä on syytä ottaa huomioon.

Samoin syvemmällä rintamalinjojen takana se on voinut unohtua asemasodan aikana linnoitustöiden yhteydessä. Tämä oli aika yleistä, eräs tutkimani pataljoona lähetti Karhumäen suunnalla lähes kahden sivun luettelon vuoden 1943 aikana hukatuista tuntolevyistä tilatakseen uudet. Vain pari oli kadonnut taistelutoiminnassa.

Todennäköisimmin se on tietysti jäänyt taistelun yhteydessä, joten löytöpaikan perusteella voi etsiä yksiköt jotka ovat taistelleet paikalla. Kun mahdolliset rykmentit ja pataljoonat on paikannettu, voi tilata yksikön pastorin ylläpitämät tuntolevyluettelot, joissakin tapauksissa myös yksikön perustamiskirjat. Viimeiset eivät tosin käsitä myöhemmin täydennyksenä tulleita.

Tapio Onnela
Viestit: 4862
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Karjalasta löydetty tuntolevy: miten saa selville henkilön nimen?

18.10.15 11:45

Tämä kysymyksen esittäjä kertoi tämän kokonaisen levyn löytäneen kaverin löytäneen samalta alueelta parikymmentä puolikasta levyä.

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”