Tapio Onnela
Viestit: 4862
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Tutkijat etsivät kuvia, tekstejä ja esineitä 1800-luvun Turusta

27.10.16 09:19

Kuva
Turun yliopiston yleisen historian oppiaine toteuttaa osana Turun kaupunkitutkimusohjelmaa Turku/Åbo1800-tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on tehdä ensimmäistä kertaa nykyaikaiseen historiantutkimukseen perustuva kokonaistulkinta 1800-luvun turkulaisista kulttuurin ja talouden toimijoista. Tutkijat toivovat kaupunkilaisilta yhteydenottoja ja osallistumista yksityisaineistojen kartoittamiseksi.

Turku 1800-luvun aktiivisena, menestyvänä ja kansainvälisenä kaupunkina on jäänyt varjoon kansallisessa historiankirjoituksessa, jonka huomio on kiinnittynyt valtiollisiin instituutioihin ja Helsinkiin. Tämän takia Turkua tuntuu yhä määrittävän vain ajallisesti hyvin etäinen menneisyys.
Professori Taina Syrjämaa ja FT Janne Tunturi ovat käynnistämässä tutkimushanketta, joka tuottaa uuden tulkinnan Turun 1800-luvun historiasta analysoimalla kaupunkia osana kansainvälisiä verkostoja. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa unohdettujen yhdistysten ja yritysten merkitykseen. Tutkimuksen tulokset julkaistaan avoimen julkaisemisen periaatteella, ja niitä tullaan soveltamaan esimerkiksi matkailua kehitettäessä.

Piironginlaatikosta yhteiseksi iloksi

Tutkimushankkeessa etsitään nyt vanhoja kuvia, tekstejä tai esineitä Turusta vuosilta 1812–1917. Erityisen kiinnostuneita tutkijat ovat aineistoista, jotka liittyvät kulttuuri- tai talouselämän kansainvälisiin verkostoihin.
Hankkeen puitteissa yksityiset kokoelmat on mahdollista saattaa osaksi uudenlaista tietovarantoa, jonka kautta materiaalit tulevat sekä tutkijoiden että suuren yleisön saataville. Tutkijat ovat kiinnostuneita paitsi kokoelmalahjoituksista tai -lainoista, myös mahdollisuudesta päästä dokumentoimaan yksityiskokoelmia.

Tutkimushanke Turku 1812–1917 – Valtiollisen historian marginaalista kansainvälisen talous- ja kulttuurielämän aktiiviseksi toimijaksi on osa Turun kaupunkitutkimusohjelmaa. Hankkeen toteuttaa Turun yliopiston yleisen historian oppiaine yhteistyössä Turun Museokeskuksen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.
Ota yhteyttä tutkijoihin

Tutkimusryhmälle voi lähettää sähköpostia osoitteella turku1800@utu.fi
* Tutkimushankkeen verkkosivut
* Tutkimushankkeen Facebook-sivut

Teksti: Jussi Matikainen
Kuva: Wikimedia Commons

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”