Tapio Onnela
Viestit: 4902
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Muistitietokeruu: Kopioimistekniikat osana työtä ja arkea

Kuva
Kuva: Ellams Rotary Duplicator -kopiokone 1900-luvun alkupuoliskolta. Tekniikan museo.

Muistitietokeruu 1.10.2017–31.1.2018
Millaisia muistoja sinulla on kopiokoneista ja kopioimisesta? Kerro niistä meille! Keräämme muistoja ja tietoja kopiointitekniikoista ja kopioimisesta 1900-luvun alkupuoliskolta nykypäivään.

Kerro, millaisista kopioimisen välineistä ja menetelmistä sinulla on kokemuksia ja mikä merkitys kopioimisella on sinulle ollut. Muistelemisen apuna voit käyttää alla olevia kysymyksiä tai kertoa muita kopioimisesta mieleen nousevia muistoja. Jos mahdollista, ajoita muistosi vuosiluvuin.

Kerro kopioimisesta osana elämääsi. Milloin, millaisissa tehtävissä tai harrastuksissa olet ollut tekemisissä kopioimistekniikoiden kanssa?
* Millaisia kopiokoneita olet käyttänyt ja miten kokenut niiden erot? Onko sinulla muistoja siitä, miten Xerox-kopiokoneet tulivat työpaikoille? Entä muista kopioinnin tavoista, esimerkiksi spriikopiokoneista, vahakopiokoneista tai hiili- eli kalkeeripaperista?

* Muistele kopiokoneeseen ja kopioimiseen liittyviä ääniä, hajuja ja tuntemuksia sekä käytäntöjä. Millaista kopioiminen oli? Missä kopiokone sijaitsi?
Ketkä sitä käyttivät? Millaisia ongelmatilanteita kopiokoneen kanssa syntyi? Miten nämä hoidettiin?

* Millaisia materiaaleja kopioitiin ja miksi? Mitä ei kopioitu ja miksi? Onko kopioimisen merkitys ja määrä muuttunut työurasi ja elämäsi aikana?

* Vaikuttiko tietokoneistuminen kopioimiseen?

* Oliko kopiokoneita käytettävissä myös muualla kuin työpaikoilla? Missä?

* Käytettiinkö työpaikan kopiokonetta myös omien kopioiden tekemiseen, ja miten tähän suhtauduttiin? Harrastettiinko työpaikallasi niin sanottua kopiohuumoria? Millaista se oli?

* Mikä oli kopioimisen merkitys töissä? Entä harrastus- ja yhteisötoiminnassa?
Jos sinulla on hallussasi kopioimalla valmistettuja harrastelehtiä, tiedotteita tai kopiohuumoria menneiltä vuosikymmeniltä, voit lähettää niitä SKS:n arkistoon, joko alkuperäisinä tai kopioina. Liitä mukaan taustatiedot.

Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2018. Vastaajien kesken arvomme kirjapalkintoja.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Turun yliopiston ja Chalmersin teknillisen korkeakoulun tutkija Tiina Männistö-Funk.

Lisätietoja:
Tiina Männistö-Funk, puh. 040 558 4386, tiiman@utu.fi
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon.

Otamme vastaan myös valokuvia. Lähettämällä kuvat annat suostumuksesi kuvien arkistointiin SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen ja julkaisemiseen arkiston sääntöjä noudattaen. Muista kuvaluovutuksista ota yhteyttä arkistokuvat@finlit.fi.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 31.1.2018 mennessä tällä sivulla olevan lomakkeen kautta alla olevalla lomakkeella tai postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Kopiokone” tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Kopiokone".

Kuva
Kuva: Kodakin kopiokonemainos vuodelta 1940-luvulta ja Xeroxin mainos vuodelta 1961.

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”