Sivu 1/1

Opas yrityksille toiminnan dokumentointiin ja tallentamiseen

Lähetetty: 11.10.17 12:33
Kirjoittaja Tapio Onnela
Kuva
Verkkojulkaisu Yritys – tallenna toimintasi! rohkaisee suomalaisia yrityksiä oman toimintansa dokumentoimiseen sekä nykyhetken tasolla että menneisyyteen suuntautuen. Näin yritys tulee tallentaneeksi tulevaisuuden kulttuuriperintöä silloin kun se on järkevintä eli nykyhetkessä.Tietopaketti kertoo siitä, millaisia mahdollisuuksia yrityksillä on oman toimintansa tallentamiseen ja mitä oman toiminnan tallennus konkreettisesti on. Esiin nousevat myös tallentamisen hyödyt, kuten työntekijöiden sitouttaminen, tallennetun aineiston retrovaatiopotentiaali ja brändiarvon vahvistaminen. Tosielämään pohjautuvat esimerkit kertovat käytännönläheisesti siitä, mitä tallennettava kulttuuriperintö voi olla ja miten sitä tallennetaan eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Tallentajana voi olla yritys itse tai jokin ulkopuolinen toimija, kuten ryhmä yrityksen eläköityneitä työntekijöitä. Museot tarjoavat mielellään yrityksille ammattitaitoista tallennuspalvelua. Tällöin tallennettavan kohteen on hyvä osallistua tallentamisen kustannuksiin. Tallentaessaan itse omaa toimintaansa yritys pääse alkuun Yritys – tallenna toimintasi! -tietopaketin avulla. Julkaisun on tuottanut Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC, joka on Suomen ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto Takon tuotantoa ja palveluja tallentavien museoiden yhteishanke. Julkaisu on tarkoitettu sekä suoraan yritysten käyttöön että museoiden avuksi yhteistyöhön oman tallennusalan yritysten kanssa. Sen tausta-aineistona on kysely, joka hankkeessa tehtiin suomalaisille palvelu- ja teollisuusalan yrityksille.Verkostohanke on saanut tukea Museoviraston innovatiivisesta hankerahoituksesta. Hankkeessa on tuotettu myös museoille tarkoitettu verkkojulkaisu Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt.Verkkojulkaisuun pääset tästä:

* Yritys – tallenna toimintasi! Kristiina Huttunen. Suomen museoliiton julkaisuja 74. Suomen museoliitto 2017.

Lähde: Museoliiton tiedote