Pekkailari
Viestit: 4
Liittynyt: 17.12.17 16:15

Saama

Olen yrittänyt etsiä saama/saamais -nimipesyeen etymologiaa onnistumatta. Mahdollista lienee, että saama tarkoittaa verkkoa, mutta vahvistusta tähän oletukseen en ole löytänyt. Kartalta löytyy ainakin Kuopiosta Saamaislahti ja Leppävirralta Saamainen.

Pekkailari
Viestit: 4
Liittynyt: 17.12.17 16:15

Re: Saama

Itse itselleni vastaten julkaisen Kotuksen palautteen samaan kysymykseen:
"Kuopion Saamaislahti ja Leppävirran Saamainen kuuluvat tosiaan luultavasti samaan nimipesyeeseen. Lisäksi Tuusniemellä on Saamas-alkuisia nimiä, joiden voi olettaa olevan samaa alkuperää. Nimiarkiston paikannimikokoelmien Leppävirran ja Tuusniemen haastattelutiedoissa paikalliset asukkaat ovat selittäneet nimiä kalansaaliilla tai yhteydellä saamelaisiin. Kuopion Saamaislahden taustaa ei ole selitetty. Toinen Kuopion kerääjistä (vuonna 1966) mainitsee, että Saamaislahti on mainittu jo vuoden 1786 kartassa. Hän myös kertoo, että lahden rinnakkaisnimenä on käytetty nimeä Suomuslahti, joka taas liitetään kalojen suomustamiseen.
Leppävirran Saamas-nimistä on Ante Aikio kirjoittanut Suomalaisessa paikannimikirjassa (2007) seuraavasti:
”Saamainen (myös Saamaisjärvi)
Järvi Leppävirralla Pohjois-Savossa; sen pohjoispuolella on toinen järvi, Pieni-Saamainen.
Järven rannoilla olevia kyliä kutsutaan nimillä Länsi-Saamainen ja Itä-Saamainen. Saamainen oli myös 1548 perustetun
Tavinsalmen pitäjän toinen neljänneskunta (Samas fierdungh 1567), josta sittemmin muodostettiin → Leppävirran seurakunta.
Järven nimi on ensisijainen, mutta sen alkuperä on hämärä. Niilo Valonen on yhdistänyt sen saamelaisten omakieliseen kansannimitykseen, vrt. saP sápmi, saI säämi, saKo sää´mm ’saamelainen; Lappi’ (→ Sápmi). Vertaus on kuitenkin ongelmallinen, sillä kyseessä ei silloin voisi olla varsinainen saamelaisperäinen nimi: vaikka suomessa on runsaasti vanhaan saamelaisasutukseen viittaavia Lappi-, Lapin-alkuisia nimiä, saamelaiset itse tuskin olisivat nimenneet järveä oman kansallisuutensa mukaan. Tulkinta siis edellyttää, että myös suomen kielessä olisi joskus ollut käytössä kansallisuusnimitys saama(inen) saamelaisiin viittamassa. Tällaisesta ei kuitenkaan ole todisteita, joten selitys jää spekulaatioksi.
Paremminkin voisi ajatella, että Saamainen perustuisi johdokseen verbistä saada, ja liittyisi motivaatioltaan kalanpyyntiin ja kalansaaliisiin; samoin voivat selittyä eräät muutkin Saam(a)-alkuiset nimet Suomessa. Toisaalta Lönnrot mainitsee sanakirjassaan sanan saama ’eräänlainen koskissa käytetty kalaverkko’, josta ei kuitenkaan ole murretietoja. Jos sana on todella ollut olemassa, voi osa Saam(a)-nimistä liittyä myös tähän.”

Saama(i)s-nimien alkuperä jää siis hieman avoimeksi. Kyseiset nimet lienevät vanhoja, ja sellaisten nimien alkuperää on joskus vaikea enää tavoittaa."

Juha Pekka Honkanen
Viestit: 9
Liittynyt: 08.03.22 19:14

Re: Saama

Huomiota herätti Saama-sanassa muistitieto, että aiemmin sanasta on käytetty Suoma-, Suomus-sanoja. Mieleen tulee rinnastus Saame/Suomi. Nekin siis tarkoittaisivat samaa. Nämä ovat muinaisia sanoja tuhansia vuosia vanhoja. Mm. Virolaisten, suomalaisten ja saamelaisten esi-isien aikaisia. Saama ja Suomi tarkoittivat tuolloin Ylämatkaa. Se oli sitä metsästäjäkansan aikaa.

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”