Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Veikko I Palvo kirjoitti:
13.12.22 14:43

Energiewendessä "siirtymäajan energian, maakaasun" ajateltiin olevan tuulen ja auringon sopivana säätövoimana ja energian tuonti Venäjältä nousi puoleen EU:n energiatarpeesta.
Venäjän Ukrainassa 3.2022 aloittama uusi hyökkäys osoitti EU:n energiewende-suunnitelman heikkoudet.

VP

USAssa hyväksyttiin 403 miljardin liittovaltion tuet ( IRA ) vihreille autoille ja uusiutuville energialähteille ja Deutsche Welle kirj. 12.8.2022
IRA-tuessa olevan `epäselvyyksiä,`
ilmeisesti siksi että IRAn vihreä tuki koskee ainoastaan USAssa valmistettuja tuotteita.

Äskettäin perustettiin transatlanttinen kauppa ja teknologianeuvostokin yhteisten kaupan strategioiden luomiseksi.
http://dw.com/en/us-and-eu-reach-stalem ... a-64022096
Venäjän vastaisuudesta on yhteinen kanta.
Mutta "ei-markkinatalousmaata" eli Kiinan vastaisista strategioista kaupan,kilpailun ja teknologian kehittämiseksi ei ole saatu muodostettua yhteistä kantaa.
"USA näkee Kiinan talousuhkana, mutta EU ei tue samaa näkemystä, sanoi Saksan ulkosuhteiden neuvoston johtaja Tyson Barker jatkaen, ettei komissio voi edustaa 27 jäsenvaltiota, koska yksimielistä mielipidettä ei ole."
Ja Barker sanoo "monimutkaisten 20 v vallinneiden transatlanttisten kauppasuhteiden ongelman nousevan jälleen esille TTCneuvostonkin yhteydessä."

Marraskuun 2022 alussa EU-komission sisämarkkinoiden komissaari Thierry Breton uhkasi vedota Maailman Kauppajärjestöön ( WTO ) ja harkita " kostotoimia ", mikäli USA ei peruuta vihreitä IRA-tukia. ( tukikilpailu, kostotullit jne. )
EU-maat ovat joutuneet maksamaan USAn nestekaasusta "markkinahintaa", joka lienee kaksinkertainen "Euroopan rannassa?"

Presidentti Macron kävi tapaamassa pres. Bideniä ja France24 kirj. tapaamisesta 1.12.2022:
http://france24.com/en/europe/20221201- ... hite-house
Macron vaati lisää transatlanttista yhtenäisyyttä vihreässä investointipolitiikassa ja Ukrainan sodan vaikutuksista energiahintojen ollessa sodan seurauksena EU:ssa hyvin korkealla.
( mikä antanee USAlle kilpailuetua EU:hun verrattuna mm. US-valmisteisissa vihreissä autoissa ja uusiutuvan energian hankkeissa.
ja EU/ Eurooppa on käyttänyt noin 2 %:a BKT:stä öljyyn, kivihiileen, maakaasuun ja energiakriisissä energian käyttö on noussut ajottain 12 %:iin bkt:stä. { Time 30.8.2022 } )

Presidentti Biden sanoi IRA-rahoituksen vahvistavan Euroopan kanssa sellaisia toimitusketjuja, joilla oli havattu taloudellisia haavoittuvaisuuksia Covid-19 pandemian ja nyt Ukrainan sodan aikana.
Presidentti Macron myönsi IRA:n tavoitteen edistää siirtymistä "vihreään energiaan" ja työpaikkojen luomiseen olevan myöskin Euroopassa yhteinen tavoite."

"Onko USAn ja EUn välillä syttymässä kauppasota", kirjoittivat jo jotkut - mutta ` kauppa näyttäisi olevan kauppaa vihreässä siirtymässäkin? `
Omasta kansallisesta edusta ja työllisyydestä lienee EU:n sisälläkin huolehdittava, ei sitä tee EU-komissio.

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

"Vuosi jolloin energiasiirtymä suistui raiteiltaan"- 2022 - otsikolla kirj. Forbes 20.12.2022
Maailman hiilenkulutus kasvaa kaikkien aikojen ennätykseensä vuonna 2022 ( IEA )
Edellinen ennätysvuosi hiilenpoltossa oli v. 2013 ja 2022-tasolla ollaan oletuksena vuoteen 2025 saakka.
Intian kivihiilentuotanto 800 milj. t vuodessa kasvaa 1000 miljoonaan tonniin vuodessa.
http://forbes.com/sites/davidblackman/2 ... b8a40a3bc7

OPEC ennustaa marraskuussa 2022 "Oil market reportissaan" öljyn kysynnän kasvavan maailmanlaajuisesti v. 2023 2,2 milj. bbl/päivässä,
erityisesti Kiinassa ja kysyntä kasvaa Intiassakin.
Maakaasun käyttö kasvaa ennätyskorkeaksi 2022 ja 2023, Euroopan kulutus vaikuttaa merkittävästi.

"Auringon ja tuulen ongelma on kapasiteetti, mikä ei vastaa todellisuudessa tuotetun sähkön määrää, kirj. Forbes, aurinko- ja tuulisähkö (vedyksikin muutettuna tuulettomille ajoille ) kasvavat kyllä voimakkaasti, mutta valtioiden biljoonien $:n tuista huolimatta fossiilisten kysyntä on jatkanut vääjäämättömästi kasvuaan."

IEA:n 27.10.2022 Fatih Birol´n 27.10.2022 esittämä World Energy Outlook 2022 näyttäisi olevan keskeinen tietolähde Forbesin ja myöskin Euractivin artikkelissa http://euractiv.com/section/energy/news ... irst-time/
IEA:ta on syytetty `fossiilisten suosimisesta´ ja
Fatih Birol ennustaa "fossiilisten polttoaineiden" käytön huippua 2030-luvulla, maailman fossiilisten 80 %:n kokonaiskäyttöosuus kaikesta energiasta vuonna 2022 alenee
70 %:iin 2030-luvulla."
IEA:n optimismin perustana ovat maailman hallitusten energiakriisin johdosta hyväksymät ohjelmat.

IEAn mukaan nykyisellä politiikalla maailman ilmasto lämpenee 2,5 asteella. UNfccc 26.10.2022 + 2,5 ast.c vuoteen 2100 mennessä,
kasvihuonekaasupäästöt vuoden 2010 tasosta kasvavat 2030 mennessä 10,6 % hallitusten "nykylupauksilla ja tavoitteilla."

EU:n ilmastotavoitteiden tiukentuminen nykyisen EU-komission toimesta ei näyttäisi vaikuttaneen IEA:n tulevaisuuden ennusteisiin maailmanlaajuisesti ja Saksassakin poltetaan fossiilisia entistä 2021-vuotta enemmän ja Ranskan poukkoileva vihreä ydinvoimalapolitiikka on vaikeuksissa sekin nyt 2022.
Suomessa lämpötilan nousun sanotaan olevan kaksinkertainen eli lämpötila noussee 5,0 ast.c. ja siihen on sopeuduttava?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1338
Liittynyt: 04.03.13 23:09

Re: Europe´s man on the moon moment

Veikko I Palvo kirjoitti:
28.12.22 11:57

IEA:ta on syytetty `fossiilisten suosimisesta´


IEAn mukaan nykyisellä politiikalla maailman ilmasto lämpenee 2,5 asteella. UNfccc 26.10.2022 + 2,5 ast.c vuoteen 2100 mennessä,
kasvihuonekaasupäästöt vuoden 2010 tasosta kasvavat 2030 mennessä 10,6 % hallitusten "nykylupauksilla ja tavoitteilla."

Suomessa lämpötilan nousun sanotaan olevan kaksinkertainen eli lämpötila noussee 5,0 ast.c. ja siihen on sopeuduttava?

Veikko Palvo
Vuonna 2021 fossiilisten osuus maailman energiahuollosta oli IEA:n mukaan 80 % ja uusiutuvien osuus 12 % IEA:n mukaan. Mutta miten Maailman Energiajärjestön kertoma vallitseva tilanne sitten olisikaan "fossiilisten suosimista?" Maailmanloppuennusteita näyttää kyllä riittävän määrätyltä taholta.

IEA:n v. 2021:n tietojen pohjalta: "Investoinnit puhtaaseen energiaan tulisi kolminkertaistaa vuoteen 2030 mennessä-otsikolla
http://weforum.org/agenda/2021/10/iea-i ... enewables/ näyttäisi kylläkin kertovan, miten maailmassa tulisi toimia ja "asettaa tavoitteita." Saksakin näyttää kiristäneen CO2-tavoitettaan vuoteen 2045, koska Saksakin jo toista vuotta polttelee ja päästelee enemmän ja kaippa tuokin "tavoite" siirtyy EU-komissionkin tavoitteeksi?
Ja
EU-komissio on lähetellyt ehdotuksiaan jäsenmaille osana "puhtaan energian pakettia" ja `kansalliset energia- ja ympäristösuunnitelmat´ on velvoitettu laadittavaksi 10 vuoden välein mm. 2017 ehdotuksen liitteenä olevan sitovan ja yksityiskohtaisen ns."template"-mallin mukaisesti.

Mutta fossiilisten kulutus maailmassa saavutti v. 2022 kaikkien aikojen ennätyksensä ja kivihiilen, öljyn ja maakaasun kulutuksen v. 2023 ennustetaan olevan vielä korkeammalla.

Uusia energiateknologioita on esitetty laboratorio-olosuhteissa, mutta kaupallisesti käyttöön otettuina niitä on vähän.
Valtioiden taloustuet/ tulonsiirrot ovat saaneet joitakin "vanhoja" kasvuun, mm. tuuli- ja aurinkovoiman, mutta ne ovat IEA:n mukaan vaikuttaneet maapallon energiewendeen 12%:n verran ja mm. vesivoima on uusiutuvaa ja sisältyy tuohon 12 %:iin ja biomassakin, poltettu puukin.
Ja
suuret sijoittajat tarjoavat pääomia tuottaviksi todistetuille hankkeille, eivät kehitysasteella oleviin teknologioihin, jotka saattavat epäonnistua.
Vedyn olomuotoon muutettu tuuli- ja aurinkosähkö on tällainen "energia", EU-komissionkin suunnitelmissa näyttäisi olevan ainoastaan nykyisin käytettävän "päästö-vedyn" korvaaminen vihreällä vedyllä. Kustannuksiltaan miljardiluokan vedyn hankesuunnitelmia on kylläkin olevan vireillä, mutta ne näyttäisivät tarvitsevan tulonsiirtoja / valtion tukia käynnistyäkseen?

Nykyiset investoinnit maailmassa fossiilisiin ja uusiutuviin näyttäisivät olevan suunnilleen saman suuruiset eli tilanne ei näyttäisi muuttuvan kovinkaan suuresti fossiilisten ja uusiutuvien investoinneissa?

Joku uusiutuvassa energiassaan omavarainen öljyntuottajamaakin näyttää kyllä rakentaneen tuulivoimaa ja sanoo tuottavansa fossiilisia "vihreästi" - ja ne co2-päästöt ovat sitten niiden maiden oma asia, jotka ostamaansa öljyä polttavat - Euroopassakin.

Veikko Palvo

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”