Sivu 1/1

Historisk Tidskrift för Finland 1/2020, innehåll

Lähetetty: 07.02.22 13:11
Kirjoittaja Jennica Thylin-Klaus
Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2020 (årg. 105)


Innehåll:

* Mats Wickström & Victor Wilson, I minoritetsnationens tjänst. John Gardberg och det lokalt förankrade försvaret av Svenskfinland i Karis, ca 1930-1970 (s. 1)

* Anton Weckman & Mats Wickström, Positiv svenskhet! Den svenskspråkiga nationalsocialismen i Finland och språkfrågan, 1936-1944 (s. 36)

* Ville Okkonen, Den konservativa kontinuiteten i Finlands skolväsende från mellankrigstiden till kalla kriget (s. 65)


Granskningar

* Jyrki Paaskoski, Ihmisen arvo - Helsingin Diakonissalaitos 150 vuotta. Av Irene Roivainen (s. 93)

* Leif Runefelt, Den magiska spegeln. Kvinnan och varan i pressens annonser 1870-1914. Av Minna Sarantola-Weiss (s. 98)

* Ohto Manninen & Lauri Lehtonen, Stella Polariksen perintö - tiedusteluhistoriaa 1944-1950. Av Juho Kotakallio (s. 101)


Från fältet

* Nina Johansson, Historiska föreningen 2019 (s. 108)

* Petra Hakala, Nytt arkivmaterial på SLS
http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.