Asiakirja käsittelee digitaalisten tutkimusaineistojen hallintaa, tuottamista, omistajuutta, säilyttämistä ja julkaisua. Satama, Manna, Nissin, Laura, & Kiiskinen, Harri. (2020). Digitaalisen aineistonhallinnan käsikirja 1.0 (Version 1.0). Zenodo.