Apuneuvo kyläyhteisöön ja maankäyttöön aikana ennen isojakoa. Kartoista nähdään mm. missä käytettiin sarkajakoa, missä peltojen lohkojakoa ja mikä oli kasken merkitys alkavalle uudistilalle. Sisältää yli 3000 karttaa.

Digitoitua aineistoa 1600-1900-luvuilta, muun muassa Turun akatemian väitöskirjoja ja keskeisten suomalaisten ja kansainvälisten tieteentekijöiden ja filosofien tekstejä.

Sivusto Gallen-Kallelan elämästä ja taiteesta

Aleksi on kotimaisissa lehdissä ilmestyneitä artikkeleita indeksoiva viitetietokanta

Alvar Aaltoa, arkkitehtuuria ja muotoilua koskevaa tietoa

Anders Chydeniuksen (1729–1803) kirjallinen tuotanto alkukielellä, suomennoksena ja osin englanniksi. Kaikki kirjoitukset on varustettu asiantuntijan kirjoittamalla kommentilla ja Info-osio taustatiedoilla.

Sivusto on suunnattu kaikille Anders Chydeniuksen tarinasta ja aikakaudesta kiinnostuneille, ja sitä tullaan kartuttamaan säännöllisesti teksti,- kuva- ja videoaineistolla. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toteuttama sivusto on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Sivuilta on pääsy Anders Chydeniuksen koottujen teosten sähköiseen versioon, jonne tullaan lisäämään myös muuta Chydeniukseen liittyvää lähdeaineistoa.

Mikkelissä vuosina 1854-1914 toimineen tyttökoulun historiaa

Viron valtionarkiston ja Tallinnan kaupunginarkiston arkistotietokanta.

Sisältää laajat esine- ja valokuvakokoelmat liittyen työelämän, teollisuuden, tekniikan, tieteen, korkeakouluopetuksen historian, työväenliikkeen ja sosiaalihistorian aihepiireihin

Tietoa suomalaisesta arkkitehtuurista

Arto on kotimainen artikkeliviitetietokanta, johon indeksoidaan etenkin kotimaisia tieteellisiä lehtiä. Sisältää myös Historiallisen bibliografian.

Asikkalan historiaan keskittyvä sivusto.

Palvelun avulla voit hakea arkistolaitoksessa säilytettäviä aineistoja, tilata näitä käytettäviksi arkistolaitoksen tutkijasaleissa ja päästä käyttämään julkisia digitoituja aineistoja.

Palvelun avulla voit hakea arkistolaitoksessa säilytettäviä aineistoja, tilata näitä käytettäviksi arkistolaitoksen tutkijasaleissa ja päästä käyttämään julkisia digitoituja aineistoja.

SKS:n Biografiakeskus tuottaa, julkaisee ja ylläpitää pienoiselämäkertojen kokoelmia, henkilöhistoriallisia verkkojulkaisuja, tutkittua elämäkerrallista tietoa sekä henkilökuvia.

Viron kansalliskirjaston digitaaliarkisto.

SSHY:n digitoimaa ja hakemistoittamaa kirkonkirja-, tuomiokirja-, sotilasasiakirja ja läänintiliaineistoa.

Osa Lappeenrannan maakuntakirjaston kotiseutukokoelma Carelican aineistosta. Alueellisesti kokoelma käsittää nykyisen Etelä-Karjalan, Karjalankannaksen Kurkijoelta etelään sekä Inkerin.

Valikoima keskeisiä suomalaisia aineistoja pääosin 1800-luvulta

Laaja valikoima digitoituja virolaisia sanomalehtia vuosilta 1821-1944. Lisäksi Viron ulkopuolella julkaistuja virolaisia lehtiä 1990-luvulle saakka.

Suomeen liittyviä keskiajan aineistoja

Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkistopalvelu, jossa on useiden eri organisaatioiden aineistoja.

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimus- ja julkaisuyksikkö, joka laatii korkeatasoisia, tieteelliset vaatimukset täyttäviä editioita suomalaisen kirjallisuuden klassikoista.