Perustietoja naisten äänioikeuden satavuotiaasta historiasta ja poliittisista oikeuksista: yleiskielisiä asiantuntijatekstejä, naisten poliittista historiaa käsittelevää alkuperäisaineistoa, vaalitilastoja ja tietoja aihetta käsittelevistä tutkimuksista ja kirjallisuudesta

Kokoelma sisältää teollisuuden hinnastoja ja tuoteluetteloita sekä julkaisuja mm. seuraavilta aloilta: Eläinsuojelu, Elämisentaito, Kansanhuolto, Kyläjärjestykset, Lentolehtisiä, Matkailumainokset, Moottoriajoneuvojen esitteet ja hinnastot, Naisasia, Olympialaiset. Pyöräily, Ratsastus, Rauhanasia, Ruokalistoja ja ohjelmalehtisiä, Soutu.

Tietoa neljästä projektissa mukana olevasta hylystä Pohjois-Euroopassa

Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) on perustettu vuonna 1975 säilyttämään ja kokoamaan konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa koskevia ja porvarillisissa järjestöissä syntyneitä asiakirjoja.

Projekt Runeberg digitoi pohjoismaista kauno- ja tietokirjallisuutta. Mukana on isojakin hakuteoksia. Tekstien sisältöön voi tehdä sanahakuja.

Aalto-yliopistoon liittyviä kuva-aineistoja. Tietokannasta löydät korkeakoulun historiaa, taiteellista toimintaa ja tutkimusta esitteleviä kuvia. Aalto yliopistoksi yhdistyivät 2010 oppilaitokset joita aiemmin kutsuttiin nimillä: Helsingin teknillinen reaalikoulu, Polyteknillinen koulu, Polyteknillinen opisto, Suomen Teknillinen Korkeakoulu, Taideteollisuuskeskuskoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu.

Ruotsin kansallisarkiston hakusivusto. Hakea voi sekä digitoiduista aineistoista että kansallisesta arkistotietokannasta.

Kansalliskirjasto on digitoinut kaikki Suomessa vuosina 1771-1929 ilmestyneet sanomalehdet, ja ne ovat vapaasti käytössä tämän palvelun kautta. Uudemmat digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet ovat käytettävissä kaikissa vapaakappalekirjastoissa.

Siiri on Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteinen esineitä ja valokuvia sisältävä tietokanta.

Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimiseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Instituutin sivuilla on verkkojulkaisuja, artikkeleita, tilastoja, valokuvia ja muuta aineistoa. Lisäksi kirjastohaku ja siirtolaisrekisteri-tietokanta.

StatFin on maksuton tietokanta, joka sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Jalmari Finnen käynnistämässä keruutyössä koottu asutustietokokoelma vuosilta 1539-1809

ELKAn tarkoitus on turvata suomalaista elinkeinoelämää koskevan ja sivuavan historiatiedon ja -perinteen säilyminen. Elkassa oleva materiaali on tarkoitettu eri tieteenalojen tutkijoiden sekä muiden tiedon tarvitsijoiden hyödynnettäväksi. Elkan yhteydessä toimii myös suomalaisen muotoilun arkisto.

Suomen Raitiotieseura ry:n sivut. Raitioliikenteen historiaa eri kaupungeissa Suomessa.

Tietoa Suomen aatelisista ja Suomen Ritaristoon ja Aateliin kuuluvista suvuista. Listattuina suvut ja vaakunat.

Palvelu sisältää tietokannan Suomen käymissä sodissa vuosina 1939-1945 menehtyneistä suomalaisista.

Suomen sotasurmat 1914-1922 on tietokanta, johon on pyritty kokoamaan eri lähteistä ensimmäiseen maailmansotaan, Suomen sisällissotaan ja heimosotiin liittyvät kuolintapaukset.

Talouselämän vaikuttajat -tietokanta sisältää noin 2 300 elämäkerta-artikkelia suomalaisen talouselämän julkisen tunnustuksen saaneista vaikuttajista 1700-luvulta 2000-luvulle.

Matrikkeli sisältää koulukohtaiset perustiedot kaikista Suomessa toimineista yksityisistä oppikouluista vuosilta 1872-1977.

Svenska arkivföreningen r.f. upprätthåller Svenska centralarkivet sedan 1976. Enligt stadgarna är arkivföreningens syfte att upprätthålla ett arkiv av privat karaktär omfattande svensk samhällelig och kulturell verksamhet. Medlemmar i arkivföreningen är Svenska folkpartiet, Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet, Svensk Presstjänst, Svenska folkpartiet i Helsingfors, Svenskt Stöd, Svenska Bildningsförbundet och Svensk Utveckling.

Toimihenkilöarkisto on toimihenkilöammattijärjestöjen ja niiden jäsenten yhteinen arkisto. Akavan, STTK:n ja TVK:n keskusjärjestöarkistot ja niiden monien jäsenjärjestöjen arkistot ovat Toimihenkilöarkistossa tutkijoiden käytettävissä. Asiakirjoja arkistossa on lähes tuhannelta järjestöltä yhteensä noin 2600 hyllymetriä. Vanhimmat asiakirjat ovat 1860-luvulta, uusimmat 2000-luvun alusta.

Kuninkaallisessa Turun akatemiassa (sv. Kongliga akademien i Åbo, lat. Regia academia aboensis) ilmestyi vuosina 1642-1828 noin 4433 väitöskirjaa tai muuta opinnäytettä. Digitaalisiin väitöskirjoihin on liitetty eri teoskappaleista löytyvät onnittelu- ja omistuskirjoitukset sekä muut aikalaismerkinnät. Kokoelman perustana on käytetty Jorma Vallinkosken luetteloa Turun Akatemian väitöskirjat 1642 -1828. Helsinki 1962-1966. Kokoelmaan on liitetty myös Pehr Kalmin (1716-1779) väitöskirjat.

Tietoa Turusta ja Turun kautta liikennöinneistä matkustajahöyrylaivoista.

Tietokanta vakkasuomalaisista ja raumalaisista purjelaivoista sekä laivanvarustajista, kapteeneista, yms.