Martela Oyj:n valmistamien konttorikalusteiden historiaa Suomessa 1945 -

Sivusto esittelee Keski-Suomea ja sen historiaa erityisesti asutuksen ja hallinnon näkökulmasta ja pyrkii kertomaan kuinka maakunta ja maakuntaidentiteetti ovat ajan kuluessa kehittyneet

Kansansatujen monikielinen tietokanta. Satuja voi etsiä tekijän, kielen, alkuperäisen kielen ja alkuperämaan avulla. Sivustolla käytetään ATU luokittelua, jonka avulla satuja voi myös etsiä.

Perustietoja naisten äänioikeuden satavuotiaasta historiasta ja poliittisista oikeuksista: yleiskielisiä asiantuntijatekstejä, naisten poliittista historiaa käsittelevää alkuperäisaineistoa, vaalitilastoja ja tietoja aihetta käsittelevistä tutkimuksista ja kirjallisuudesta

Paikallishistoria.fi -sivusto on tutkijoiden ja harrastajien kohtauspaikka. Sen tehtävänä on tiedottaminen ja tutkimuksen seuranta, alan aineistojen kokoaminen ja jakaminen sekä keskustelufoorumin tarjoaminen.

Tietoa neljästä projektissa mukana olevasta hylystä Pohjois-Euroopassa

Museoviraston koululaisille suunnattu näyttely Suomen puurakentamisen perinteestä

Rikkameäen Saastamoisen sisarten kirjeenvaihtoa 1920-1939

Televiestinnän historiaa Suomessa tilastojen valossa (Tilastokeskus)

Peter von Baghin käsikirjoittaman TV-dokumentin yhteyteen valmistettu verkkosivusto (osittain puuttellinen)

Suomen esihistoriallista keramiikkaa kivikaudelta varhaiseen rautakauteen esittelevä sivusto

Näyttelyitä käsitöiden ja käsiteollisuuden teemoista ja historiasta.

Suomen Raitiotieseura ry:n sivut. Raitioliikenteen historiaa eri kaupungeissa Suomessa.

Vapaussodan Invalidien Muistosäätiön ylläpitämä sivusto vuoden 1918 sisällissodan vaiheista.

Tieteen historiaa käsittelevä blogi. Keskustelua ja asiantuntijoita Turun yliopistossa.

Sivulle on koottu keskeisiä pitkiä aikasarjataulukoita eri tilastoaiheista. Aikasarjat alkavat pääsääntöisesti 1900-luvun alkupuolelta, osa niistä jopa 1700-luvun puolivälistä.

Tilaushistoriakeskus on historia-alan yhteisöjen ylläpitämä palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on palvella historiateosten teettäjiä ja tekijöitä. Se työskentelee alan tieteellisen tason ja yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi, ja sille on kertynyt kokemuksia sadoista historiahankkeista. Tilaushistoriakeskus on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka toiminta perustuu asiantuntemukseen.