Creutzit suurvalta-ajan pyörteissä

Mirkka Lappalaisen teos Suku, valta, suurvalta. Creutzit 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa, on mielenkiintoinen kuvaus suurvalta-ajan historiasta aateliston näkökulmasta. Tarinan päähenkilöinä on kolme suomalaiseen alempaan aateliin kuulunutta henkilöä: Ernst Creutz ja hänen poikansa Lorentz ja Ernst Johan. Aiheenvalinta on onnistunut, sillä näiden kolmen aatelismiehen kautta tekijä pystyy kattavasti kuvaamaan sekä aateliston aseman että koko yhteiskunnan muutoksen 1600-luvulla.

Lappalainen, Mirkka: Suku, valta, suurvalta. Creutzit 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa. WSOY, 2005. 442 sivua. ISBN 951-0-30316-X.

Mirkka Lappalaisen teos Suku, valta, suurvalta. Creutzit 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa, on mielenkiintoinen kuvaus suurvalta-ajan historiasta aateliston näkökulmasta. Tarinan päähenkilöinä on kolme suomalaiseen alempaan aateliin kuulunutta henkilöä: Ernst Creutz ja hänen poikansa Lorentz ja Ernst Johan. Aiheenvalinta on onnistunut, sillä näiden kolmen aatelismiehen kautta tekijä pystyy kattavasti kuvaamaan sekä aateliston aseman että koko yhteiskunnan muutoksen 1600-luvulla.

Keskeistä teoksessa luonnollisesti on näiden kolmen miehen elämän ja toiminnan kuvaus. Isä toimi perinteisesti armeijan palveluksessa, kun taas pojat ylenivät siviiliviroissa ja varsinkin Lorentz kohosi johtaviin tehtäviin koko valtakunnassa. Tekijä ei ole kuitenkaan tyytynyt tähän, vaan hän on hahmottanut koko suurvalta-ajan yhteiskuntaa. Teoksesta välittyy monipuolinen kuva aateliston sisäisistä suhteista, keskinäisestä kilpailusta ja juonittelusta sekä verkostojen luomisesta avioliittojen kautta. Alkuaan uusimaalaiseen pikkurälssiin kuuluneiden Creutzien kohdalla tämä merkitsi vaurastumista ja vaikutusvallan kasvua, vaikka muodollinen status aateliston piirissä säilyikin ennallaan. Mielenkiintoista on teoksessa on tuon ajan elämään olennaisesti liittyvän patronus-klientti -järjestelmän esittely. Se oli Creutzien, kuten varmaan muidenkin tuon ajan aatelisten, kohdalla monitasoinen systeemi. Tekijä on selittänyt teoksen päähenkilöiden luovimisen tässä järjestelmässä todella mielenkiintoisesti. Myös aateliston vaikutusmahdollisuudet valtionhallinnon eri tasoilla on hyvin selvitetty. Tekijä käsittelee laajasti taloudellisia olosuhteista valtakunnassa, valtiontalouden riippuvuutta sodankäynnistä ja harjoitettua talouspolitiikkaa. Luonnollisesti poliittiset tapahtumat ja hallitsijan ja aateliston väliset suhteet ovat keskeisessä osassa. Tämän Creutzeja ympäröivän kontekstin kuvauksessa tekijä on edennyt aivan äärimmäiselle rajalla. Välillä kertomuksen päähenkilöt lähes unohtuvat, mutta onneksi eivät kokonaan. Aina viime tingassa Creutzit palaavat kuvaan ja osoittavat laajojen taustojen mielekkyyden.

1600-luvun julkinen elämä, johon Creutzit kuuluivat, oli puhtaan maskuliinista. Käytännössä kaikki toimijat olivat miehiä. Tämä näkyy myös tässä tutkimuksessa. Ainoa aktiivinen nainen on kuningatar Kristiina. Muutoin naiset ovat passiivisina taustalla. Jokaisella Creutzilla oli vaimo, mutta heidät mainitaan vain naimakaupan yhteydessä. Tuolloin oli olemassa selkeästi erilliset miesten ja naisten maailmat, ja tämä tutkimus käsittelee juuri miesten maailmaa. Kuitenkin teosta lukiessa jäi kaipaamaan Creutzien elämän toista puolta, intiimiä perhe-elämää. Tekijä toki kertoo siitä, kuinka Creutzeja koskevat lähteet ovat sirpaleisia ja hajallaan, ja että Creutzit eivät pitäneet päiväkirjoja, joten perhe-elämän tutkiminen olisi varmaan ollut todella haasteellista. Varmaan tekijä on tätä asiaa pohtinutkin tutkimuksen kuluessa, mutta asiaa olisi voinut pohtia myös itse tekstissä.

Kokonaisuudessaan Lappalaisen tutkimus ylittää tavallisen biografian rajat. Sitä voi suositella kaikille, jotka ovat kiinnostuneita suurvalta-ajan historiasta, vaikka itse Creutzit eivät niinkään houkuttelisi. Samalla teosta voi suositella esimerkiksi tuleville elämänkertakirjoittajille siitä, miten jonkun henkilön elämä voidaan kytkeä onnistuneesti laajoihin makrotason ilmiöihin.

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *