OPINNÄYTEOPAS AMMATTIKORKEAKOULUILLE

Juha T. Hakalalla on laaja kokemus opinnäytteiden ohjaamisesta ja opinnäytetyön laatimista helpottavien ja tukevien oppaiden kirjoittamisesta. Hänen aikaisempia suomenkielisiä teoksiaan ovat olleet Graduopas (1999) ja Opinnäyte luovasti (1998). Hakalan teos on tutkimustyön ja sen suunnittelun opas.

Hakala, Juha T.: OPINNÄYTEOPAS AMMATTIKORKEAKOULUILLE. Gaudeamus, 2004. 175 sivua. ISBN 951-662-903-2.

Juha T. Hakalalla on laaja kokemus opinnäytteiden ohjaamisesta ja opinnäytetyön laatimista helpottavien ja tukevien oppaiden kirjoittamisesta. Hänen aikaisempia suomenkielisiä teoksiaan ovat olleet Graduopas (1999) ja Opinnäyte luovasti (1998).

Hakalan teos on tutkimustyön ja sen suunnittelun opas. Se on kirjoitettu erityisesti ammattikorkeakouluissa opinnäytetyötään tekeville. Teos antaa vastauksia opinnäytetyön perusajatukseen ja opinnäytetyön kokonaisvaltaiseen prosessointiin ja kirjalliseen muotoon saattamiseen. Opinnäytetyön laatimisessa ja onnistumisessa keskeiset tekijät ovat hyvä ja ajankohtainen aihevalinta sekä siitä johdettu hyvä tutkimussuunnitelma. Teoksessa käsitellään tarkasti opinnäytteen aiheen valintaa ja suunnittelua. Siinä tuodaan esille myös hyvän opinnäytetyön ominaisuudet. Kirja esittelee keskeisimmät opinnäytteen tekijän kohtaamat kysymykset ja tarjoaa niihin ratkaisuehdotukset. Se sisältää käytännöllisiä neuvoja opinnäyteprosessin ajalliseen toteuttamiseen ja resurssien hallitsemiseen, aiheen valitsemiseen ja rajaamiseen, tutkimussuunnitelman laatimiseen sekä lähteiden ja muistiinpanojen tehokkaaseen hallitsemiseen ja käyttöön. Tärkeitä aihepiirejä ovat myös toimeksianto-opinnäytteet, kirjoittaminen sekä työn rakenteen loppuarviointi ja viimeistely. Lähteiden ja muistiinpanojen käyttö sekä tutkimustyön lopettaminen kuvataan hyvin pragmaattisesti. Kirjassa tuodaan lyhyesti esille myös tarkistettavat kielioppiasiat, teknisen oikoluvun sekä tutkijan eettisen oikeudet ja velvollisuudet.

Teos on käytännönläheinen ja se sisältää runsaasti esimerkkejä vastikään eri aloilla toteutetuista ja hyväksytyistä opinnäytetöistä ja niiden tutkimusongelmista ja -kysymyksistä. Erityisesti Hakala korostaa työelämän/yritysten ja oppilaitosten välistä vuoropuhelua ja vuorovaikutteisuutta. Teoksen sivumäärä, runsaat 170 sivua, tekee teoksesta käytännöllisen ja helposti luettavan perustietopaketin. Kirjan lopussa olevat yhdeksän havainnollista tutkimustyön hallitsemiseen, suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää liitettä korostavat teoksen käytännönläheisyyttä. Teoksen lopussa on myös asiasanahakemisto.

Teos on laadittu ammattikorkeakouluille, mutta se antaa myös muille koulutustasoille hyödyllisiä vastauksia tutkimustyön ja opinnäytetyön laatimisen ongelmakohtiin. Opiskelijoiden ohella se soveltuu hyvin käsikirjaksi opinnäytteen ohjaajalle ja opinnäytetyöstä kiinnostuneille. Erityisen hyödyllinen teos on helppolukuisuutensa ja käytännönläheisyytensä takia ensimmäistä opinnäytetyötä suunnitteleville vasta-alkajille. Teoksesta paistaa myös lukijaystävällisyys ja lukijalähtöinen ajattelu.

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *