Tulkoon rokki Suomeen – ja se tuli

Mikael Huhtamäen teos Live in Finland dokumentoi Suomessa vierailleet kansainväliset artistit vuosilta 1955-1979. Kirja monipuolistaa suomalaista kulttuurihistoriaa ja kertoo rockin vallankumouksesta, joka rantautui myös Suomeen.   

Huhtamäki, Mikael: Live in Finland. Kansainvälistä keikkahistoriaa Suomessa 1955-1979. Gummerus, 2013. 392 sivua. ISBN 978-951-20-8730-3.

Mikael Huhtamäen teos Live in Finland tekee juuri sen, mikä tehtäväksi johdantoluvussa annetaankin: dokumentoida Suomessa vuosina 1955-1979 vierailleet ulkomaiset pop- ja rockyhtyeet, sekä missä ja milloin konsertit pidettiin. Kirjassa on nostettu esiin suurimmat Suomessa vierailleet rocknimet omina esittelylukuinaan, kuten Led Zeppelin, Queen, David Bowie, Ramones jne. Näiden väliin on sijoitettu lyhyempiä konserttivierailujen esittelyjä eräänlaisina siirtymälukuina, joihin valitut artistit ovat kirjailijan mukaan ”muuten kiinnostavia.” Kirjan lopusta löytyvät taulukot top-500 -artistivierailuista yksityiskohtaisine tietoineen. Aineisto on koottu lehtitiedoista, aikalaisten haastatteluista sekä säilyneistä äänitallenteista.

Esille nostetut artistit ovat osuvasti valittuja – edustus kuvaa rockmaailman moninaisuutta mainiosti. Valitut artistit edustavat erilaisia rockmusiikin tyylejä ja jokaisella heistä on oma merkityksensä musiikkimaailman kulmakivinä. Ja kuten kirjasta käy ilmi, he ovat tuoneet ”suuren maailman” oppia myös Suomeen. Huhtamäki on joutunut kuitenkin tekemään rajausta tarjolla olleista kansainvälisistä artisteista. Kirjan ulkopuolelle on jätetty sellaisiakin nimiä, kuten Ten Years After, Steppenwolf, Frank Zappa, Thin Lizzy ja Patti Smith. Aineiston tarkemmalla määrittelyllä olisi artistivalinnan perusteet tulleet paremmin esille.   

Konserttivierailujen dokumentoinnin lisäksi Huhtamäki pyrkii kuvaamaan tapahtumia konserteissa ja niiden jälkeen. Samalla tarkoitus on korjata mahdollisia muistivirheitä, jotka ovat saattaneet jäädä elämään värikkäinäkin tarinoina. Kirjassa on onnistuttu tuomaan esille kiinnostavia tapahtumia keikoilta ja niiden ulkopuoleltakin maailmankuulujen rocktähtien oikkujen ja juhlinnan ohella. Oman osansa saa myös suomalaisen musiikkimaailman pieni, mutta tehokas taustajoukko, jonka ansiosta artistivierailut ylipäätään tulivat mahdollisiksi. Kirjasta on kuitenkin vaikea hahmottaa muistivirheiden olemassaoloa. Niiden esiintymiskohtia Huhtamäki ei erittele ja tällöin virheiden oikominenkaan ei tule esille.

Teos sisältää lukuisia aikalaislehtien konserttiarvioita, joiden tarkoitus on kuvata yleistä mielipidettä sekä arvostelijoiden näkemyseroja. Tekstissä kursivoidut konserttiarviot ovat hauskaa luettavaa sinänsä, mutta harmillisesti kirjailijan oma ääni katoaa näiden usein  pitkienkin lainausten taakse. Lukija jää kaipaamaan ns. ajanhengen kuvausta, jolloin konserttiarviot asettuisivat oikeaan valoon. Jonkinlaista näkemystä siteeratut arviot tietenkin antavat, mutta tieto jää irralliseksi ilman lähteiden peilaamista laajempaan kulttuuriseen taustaan. Lukija ei pääse arvioimaan tiedon luotettavuutta ilman aikalaislähteiden sekä aineistonkeräyksen ja -käsittelymenetelmän kriittistä tarkastelua, sekä kirjailijan oman aseman reflektointia tiedon tuottajana. 

Näistä puutteista huolimatta Huhtamäen teos on ainutlaatuinen avaus aiheeseen, joka löytää paikkansa suomalaisessa kulttuurihistoriassa. Live in Finland -teoksen kokonaisuudesta on hahmotettavissa useita musiikkimaailman ja siihen liittyvien oheisilmiöiden juonteita ja kehittymiskaaria. Tällaisia ovat ensinnäkin artistien esiintymiset yleensä, jotka ajan myötä muuttuivat lyhyistä lavahetkistä parin tunnin loistokkaaksi showksi. Läsnä ovat myös musiikki- ja kiertueteknologian kehittyminen ja erityisesti suomalaisen musiikkijournalismin ammattimaistuminen, mikä näkyy konserttiarvioiden asiantuntevampana otteena, sekä alan lehtien lisääntymisenä 1970-luvulla. Lopulta Huhtamäen teoksessa paljastuu eräs olennainen rockmaailman ominaisuus: sex, drugs & rock’n’roll on ollut läsnä myös Suomessa.

Mikael Huhtamäen Live in Finlandon viihdyttävä lukukokemus. Teos avautuu parhaiten tuona aikana nuoruutensa viettäneille tai muuten rockin vuosikymmenien ajanhenkeä ja populaarimusiikin historiaa tunteville, mutta on antoisa avaus myös muuten aiheesta kiinnostuneille. Teoksen selkeä sanoma on, että Suomi ei sittenkään ole ollut pelkästään humppamusiikin maa tai musiikkimaailman takapajula. Täällä on osattu myös rokata

Mikael Huhtamäen teos Live in Finland dokumentoi Suomessa vierailleet kansainväliset artistit vuosilta 1955-1979. Kirja monipuolistaa suomalaista kulttuurihistoriaa ja kertoo rockin vallankumouksesta, joka rantautui myös Suomeen. 

 

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *