Yleisteos tautien historiasta

William H. McNeillin yleisteos kulkutautien historiasta ilmestyi ensimmäisen kerran 1976. McNeill on kirjoittanut uuden esipuheen kirjaansa (1997), jossa hän käsittelee muun muassa AIDSia, jota ei vielä ollut identifioitu, kun kirja julkaistiin ensimmäisen kerran. Teoksen ovat suomentaneet Tero Karasjärvi ja Ossi Kokkonen.

McNeill, William H.: Kansat ja kulkutaudit. Vastapaino, 2004. 336 sivua. ISBN 951-768-125-9.

William H. McNeillin yleisteos kulkutautien historiasta
ilmestyi ensimmäisen kerran 1976. McNeill on
kirjoittanut uuden esipuheen kirjaansa (1997), jossa
hän käsittelee muun muassa AIDSia, jota ei vielä ollut
identifioitu, kun kirja julkaistiin ensimmäisen kerran.
Teoksen ovat suomentaneet Tero Karasjärvi ja Ossi
Kokkonen. Aiemmin kirjaa ei ole suomennettu.

McNeillin teos on sujuvasti kirjoitettu, mutta edelleenkin
vain yleisteos, joka ohjailee lukijaansa pohtimaan
esitettyjä teesejä, mutta joka ei käsittele aiheitaan
yleisteokselle tarpeettoman yksityiskohtaisesti.
McNeillin keskeinen väittämä on, että nykyaikaisessa
historiantutkimuksessa tautien historia ja kehitys
suhteessa inhimilliseen toimintaan ja kulttuurien
historiaan on jätetty liian vähälle huomiolle, ja että sillä
voitaisiin selittää joitakin historian kysymyksiä, tai
ainakin tarjota uusia vaihtoehtoja vanhoille vastauksille.

Teoksen kuusi lukua käsittelevät ihmisen historiaa
lähtien ihmisen biologisista esivanhemmista ja
muiden kädellisten tunnetusta tautihistoriasta ja
päätyen kuudennessa luvussa lääketieteen
vaikutukseen tautien historiaan. Teos käsittelee
Vanhan ja Uuden maailman tautien ja loisten historiaa
yhteydessä ihmisen kehityshistoriaan, ja väittää
perustellusti, että ihmisen aikaansaannokset ovat
syy-seuraussuhteessa tautien ja loisten historiaan.
Tässä suhteessa ihmisen kehitys metsästäjästä
maanviljelijäksi, maaseudun asukkaasta urbaaniksi
kaupunkilaiseksi on yhteydessä niin uskonnon,
kulttuurin, liikenteen kuin lääketieteenkin muutoksiin.

Teos ei pyrikään antamaan valmiita tai aukottomia
vastauksia, vaan sen ansiot ovat pikemminkin laajassa
ja verrattain kattavassa käsittelyssä sekä
mahdollisimman monien tekijöiden
huomioonottamisessa. Lisäksi tekijä selittää
käyttämänsä terminologian kattavasti, myös silloin, kun
hän käyttää vakiintuneita historiantutkimuksen termejä
uudella tavalla.

McNeillin teos on perusteos, johon on syytä tutustua,
jos ei muuten niin sen tarjoamien vaihtoehtoisten
selitysmallien vuoksi. Perusteoksena se jää
pintaraapaisuksi mielenkiintoisesta aiheesta, mutta
sen ansiona pidettäköön lukijan tutustuttamista
jokseenkin harvinaiseen aiheeseen. McNeill on taitava
populisti, joka kykenee esittämään helppotajuisesti
aihettaan muillekin kuin asianharrastajille.

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *