Seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen valtakunnalliset keskusjärjestöt ovat vedonneet hallitusneuvottelijoihin seurantalojen korjausavustusten määrärahan puolesta. Seurantalot ovat erilaisten yhteisöjen ylläpitämiä, kaikille avoimia harrastus-, kokoontumis- ja juhlatiloja. Niitä on Suomessa noin 2000. Merkittävä osa rakennuksista on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Ne edustavat eri aikakausien arkkitehtuuria. Vanhimmat säilyneet talot on rakennettu 1880-luvulla. Myös vanhoja kansakouluja ja muita rakennuksia on muutettu seurantalokäyttöön. Perinteisen […]

Lue lisää

Mikä elävä kulttuuriperintö on sinulle tärkeää? Mitä siirrät tai haluaisit siirtää tuleville sukupolville? Mitä perinteitä haluaisit tuoda muun Suomen ja maailman tietoisuuteen? Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta käynnistynyt kansainvälinen valokuvakilpailu on osa elävän perinnön teemavuotta. Kilpailu päättyy Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumaviikolla 10. syyskuuta 2023. Wiki Loves Living Heritage kutsuu kaikki mukaan tallentamaan elävää perintöä Kilpailuun voi osallistua valokuvilla, […]

Lue lisää

4.5.2023 | Mikko Saira | Uudet verkkosivut ja tietokannat, Uutiset

Kansallisarkiston verkkopalvelu Arkistojen Portti on uudistunut. Uudistetun version on tarkoitus helpottaa oppaiden löytämistä palvelusta ja monipuolistaa palvelun sisältöä.

Lue lisää

29.4.2023 | Mikko Saira | Palkinnot, Tiedotteet

Suomen Tiedeseura on myöntänyt tiede- ja opettajapalkintoja seitsemälle ansioituneille henkilöille yli 100 000 euron arvosta.

Lue lisää

Svenska litteratursällskapet i Finland ja Kansalliskirjasto ovat yhteistyönä keränneet ja tallentaneet Suomen ruotsalaismurreaineistoja Suomalaiseen verkkoarkistoon. Aineisto on käytettävissä vapaakappaletyöasemilla eri puolilla Suomea.

Lue lisää

Carl-Fredrik Geustin teos Ilmavoimien kuvaustiedustelu 1939–1945 on valittu Vuoden 2022 Ilmailukirjaksi. Teoksessa tarkastellaan Ilmavoimien sotien aikaista kuvaustiedustelutoimintaa ja kalustoa.

Lue lisää

25.4.2023 | Mikko Saira | Palkinnot, Tiedotteet

Kotiseutuliiton järjestämään Vuoden kotiseututeos -kilpailuun on ehdotettu 35 teosta eri puolilta Suomea. Voittajan valitsee tänä vuonna Suomen Kuvalehden päätoimittaja Matti Kalliokoski finalistien joukosta.

Lue lisää

Termillä ”jäsenkorjaaja” viitataan eri käsiliikkeillä hoitaviin itseoppineisiin kansanparantajiin. Toisinaan jäsenkorjausta kutsutaan myös adjektiivilisällä ”kalevalainen jäsenkorjaus”. Onko nimitykselle tieteellistä perustaa vai olisiko ”suomalainen jäsenkorjaus” oikeampi termi?

Lue lisää

Outi Kaltion väitöskirja käsittelee Constantinus Africanuksen laatimaa Pantegnia ja sen Theorica-osaa. Yhtä teoksen varhaisinta säilynyttä käsikirjoitusta säilytetään Kansalliskirjastossa. Väitöstutkimus osoittaa, että käsikirjoitus sisältää Theorican kaikkein varhaisimman tunnetun tekstiversion.

Lue lisää

Museovirasto on jakanut alkukeväästä avustuksia yli 700 000 eurolla. Maailmanperintökohteiden hoitoon annettiin 235 000 euroa ja paikallismuseoille 479 400 euroa.

Lue lisää

Espoon Otaniemen puolesta tehtiin 55 ehdotusta Vuoden kaupunginosa -kilpailuun saapuneiden ehdotusten määrässä tehtiin jälleen kerran ennätys. Kotiseutuliittoon saapui määräaikaan mennessä peräti 330 kaupunginosaa koskevaa rakkaudentunnustusta. Suomen Kotiseutuliitto etsii vuosittain kaupunginosaa, jossa ihmiset, yhdistykset ja muut toimijat ovat aktiivisia, ja alueella on hyvä asua. Toiminta on monipuolista, kestävää ja kaikille avointa ja sitä on suunnattu erilaisille […]

Lue lisää

Uusi Espoonkartano-tutkimusprojekti käynnistettiin 2021. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Espoonkartanosta ja sen eri vaiheista. Samalla Espoon kaupunginmuseo haluaa myös vahvistaa kulttuuriympäristöjen ja kulttuuriperinnön merkitystä kaupungille ja sen asukkaille. Tutkimusprojektin tulokset esitellään perusteellisessa tutkimusjulkaisussa ja näyttelyssä.

Lue lisää

13.4.2023 | Jukka Korpela | Kolumnit

Ammattihistorioitsijoita pidetään joskus muinaisuudessa elävinä hassuina kummajaisina, joiden sallitaan esittää oikeiden asioiden tai uutisten jälkeinen loppukevennys. Ammattimaisen historioitsijan syvin olemus kohdistuu kuitenkin nykyisyyden ymmärtämiseen, sillä talvisodan taisteluissa tai Rooman keisareissa ei ole mitään itseisarvoista tiedettävää. Sellainen menneisyys, jolla ei ole yhtymäkohtaa nykypäivään, ei ole kiinnostava eikä se ole tieteellisesti relevantti. Historian perspektiivi onkin tulevaisuudessa. Se antaa yleissivistyksen ja kyvyn etsiä syvempää tietoa, ja sitten ymmärtää paremmin ajassa liikkuvia viestejä ja tulevaisuutta.

Lue lisää

5.4.2023 | Mikko Saira | Digitaaliset näyttelyt, Museot, Tiedotteet

Merikeskus Forum Marinumin virtuaalinäyttelyiden tarjonta laajenee, kun parkkilaiva Sigyn liittyy osaksi Digimuseo.fi -palvelua. Turkulaisen Aurajokimaiseman rakastettu kaunotar jo vuodesta 1939 avautuu virtuaalisena näyttelynä kaikkien saavutettavaksi ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue lisää

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Museo Leikki pyytävät kirjoittamaan muistoista, jotka liittyvät lasten itse tekemiin lehtiin. Kirjoituksia voi lähettää SKS:lle elokuun 2023 loppuun saakka.

Lue lisää

5.4.2023 | Mikko Saira | Tiedotteet, Uutiset

FM Teppo Ylitalo on nimitetty Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtajaksi. Ylitalo on työskennellyt marraskuusta 2022 lähtien Kotiseutuliiton vs. toiminnanjohtajana. Hän on ollut mukana liiton toiminnassa jo vuodesta 2013 lähtien luottamustehtävissä, viimeksi hallituksen jäsenenä. Valinnan myötä hallitukseen Ylitalon sijaiseksi valitun valkeakoskelaisen Ari Sirénin paikka piteni normaaliin kahden vuoden pituuteen.

Lue lisää

3.4.2023 | Mikko Saira | Tiedotteet, Uudet julkaisut

Historiallinen Aikakauskirja 1/2023 on ilmestynyt. Tämänkertaisessa numerossa artikkelit käsittelevät yhtäältä muistoja ja kokemuksia, toisaalta erilaisia yhteiskuntaryhmiä ja yhteisöjä sekä niiden toimintamahdollisuuksia.

Lue lisää

Kansanlääkintä tai kansanparannus on varsin harvinainen tutkimuskohde suomalaisessa tiedemaailmassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finlandin arkistoissa säilytetään lääketieteen tohtori Antti Hernesniemen laajaa kenttätutkimusaineistoa, joka antaa kattavan kuvan kansanparantajista.

Lue lisää

Kansalliskirjasto on saanut päätökseen kaksi eri sanomalehtien digitointiprojektia, joiden myötä tutkimuskäyttöön on tuotu 1,4 miljoonaa sivua. Projekteissa saatiin digitoitua 60 eri työväenlehteä vuoden 1966 loppuun saakka sekä koko Uuden Suomen julkaistun lehtihistorian vuodesta 1847 alkaen aina Uuden Suomen lakkaamiseen 1991 asti.

Lue lisää

1

23.3.2023 | Mikko Saira | Palkinnot, Tiedotteet, Uutiset

Suomen Sotahistoriallisen Seuran valtakunnallisen pro gradu -kilpailun ensimmäisen palkinnon ja 3 000 euron stipendin on saanut valtiotieteiden maisteri Maija Ikonen Turun yliopistosta. Toinen palkinto ja 1 500 euron stipendi annettiin sotatieteiden maisteri Jonathan Rautilalle Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä filosofian maisteri Petra Puustjärvelle Itä-Suomen yliopistosta. Kolmannen palkinnon ja 1 000 euron stipendin sai valtiotieteiden maisteri Jani Leivo Helsingin yliopistosta.

Lue lisää