Suomi kuvissa

I.K. Inhan kuvia matkoiltaan 1890luvun alkupuoliskolla. Museovirasto, SVTM.

I.K. Inhan kuvia matkoiltaan 1890luvun alkupuoliskolla. Museovirasto, SVTM.

Toimittaja I.K. Inhalta ilmestyi monikielinen kuvateos Suomi kuvissa. Siinä oli valokuvia maan eri osista. Hän oli ottanut ne itse pitkillä kuvausmatkoillaan. Yhtä kattavaa valokuvateosta Suomesta ei ennen ollut tehty, piirroskuvia sisältäviä matkakirjoja kylläkin.

Inha oli innokas matkailija. Kotimaan lisäksi hän teki vuonna 1894 pitkän matkan Vienan Karjalaan. Siellä hän yhdessä K.F. Karjalaisen kanssa kulki Lönnrotin jälkiä, kirjoitti muistiin ja otti paljon valokuvia paikallisista ihmisistä ja tavoista.

Tänä vuonna ilmestynyt teos oli koottu usean matkan valokuvista. Hän laati myös Kansanvalistuseuran kalenteriin kertomuksen Vienan retkestä.

Muhoksella Inha kuvasi nuotanvetoa. Hän oli innokas kuvaamaan maisemien lisäksi vanhoja työtapoja, esimerkiksi lohen pyyntiä, metsästystä, tukinuittoa, järvimalmin nostoa, veneentekoa ja jopa simpukoiden keräämistä.