Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /home/u42741/public_html/vintti/julkaisut/historiakone/includes/db/ezsql-3/shared/ezFunctions.php on line 189 Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /home/u42741/public_html/vintti/julkaisut/historiakone/includes/db/ezsql-3/shared/ezFunctions.php on line 190 Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /home/u42741/public_html/vintti/julkaisut/historiakone/includes/db/ezsql-3/shared/ezFunctions.php on line 192 Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /home/u42741/public_html/vintti/julkaisut/historiakone/includes/db/ezsql-3/shared/ezFunctions.php on line 193 Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /home/u42741/public_html/vintti/julkaisut/historiakone/includes/db/ezsql-3/shared/ezFunctions.php on line 194 Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /home/u42741/public_html/vintti/julkaisut/historiakone/includes/db/ezsql-3/shared/ezFunctions.php on line 195 Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /home/u42741/public_html/vintti/julkaisut/historiakone/includes/db/ezsql-3/shared/ezFunctions.php on line 197 Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /home/u42741/public_html/vintti/julkaisut/historiakone/includes/db/ezsql-3/shared/ezFunctions.php on line 198 Kommunistilait :: 1930 :: :: Historiakone :: Julkaisut :: Agricola - Suomen historiaverkko

Kommunistilait

Vaalikelpoisuudesta säädettiin 31. heinäkuuta, että

"se, joka kuuluu valtioja yhteiskuntajärjestyksen väkivaltaiseksi kumoamiseksi toimivaan yhdistykseen, joka on kolmen edellisen vuoden aikana toiminut tällaisen yhdistyksen hyväksi tai muuten edistänyt mainittuun tarkoitukseen tähtäävää toimintaa, ei ole kelvollinen kunnan luottamustoimiin."

Painovapauslakia muutettiin samana päivänä siten, että kommunistinen julkaisutoiminta oli helpommin estettävissä.

Lapuan liikkeen kannattajat murhasivat 1. syyskuuta kunnallislautakunnan esimiehen Onni Happosen Heinävedellä.

Laki sotatilasta annettiin 26. syyskuuta. Sodan tai kapinan uhatessa tasavallan presidentti voi julistaa sotatilan maan puolustamiseksi tai oikeusjärjestyksen voimassapitämiseksi.

Osanotto eduskuntavaaleihin 1.–­-2. lokakuuta oli harvinaisen vilkas. Porvarilliset puolueet olivat useimmissa vaalipiireissä yhteisessä vaaliliitossa.

Sosialidemokraattien edustajamäärä lisääntyi seitsemällä 66:een, kun kommunistien puolueryhmä katosi eduskunnasta. Kokoomuspuolueen edustajamäärä lisääntyi neljällätoista 42:een, ruotsalaisen puolueen väheni kahdella 21:een ja edistyspuolueen lisääntyi neljällä 11:een edustajaan.

Ajan Sana, Lapuan liikkeen pääkaupunkiäänenkannattaja, julkaisi näytenumeron 11. lokakuuta.

Lapualaiset kyyditsivät 14. lokakuuta entisen presidentin K.J. Ståhlbergin puolisoineen Joensuuhun, missä heidät laskettiin vapaiksi.

Valtiopäivien avajaiset pidettiin 22. lokakuuta. Hallitus mittautti samana päivänä eduskunnassa syksyn aikana tekemiensä toimien kannatuksen. Eduskunta hyväksyi hallituksen toimet porvarien 125 äänellä sosialidemokraattien 66 ääntä vastaan.

Tasavallan suojelulaki annettiin 18. marraskuuta. Laki oli voimassa 31. päivään joulukuuta 1935:

"Milloin valtakuntaa uhkaa välitön vaara tai yleinen järjestys on vakavasti uhattuna, tasavallan presidentillä on valta asetuksella säätää kaikista niistä toimenpiteistä, jotka vaaran torjumiseksi tai järjestyksen turvaamiseksi harkitaan välttämättömiksi."

Eduskunta hyväksyi myös lait valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain muuttamisesta. Käytännössä nämä lait merkitsivät kommunistien julkisen toiminnan estämistä.