JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, HISTORIAN LAITOS

Mikrofilmikokoelmat marraskuussa 2001:

SUOMEN HISTORIA
TALOUSHISTORIA
YLEINEN HISTORIA

Lisätietoja antaa Tuulikki Tuomainen
Historian laitos
PL 35, 403501 Jyväskylä
014-601261

Päivitetty 16.11.2001