haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Katolinen tietosanakirja verkossa
AGRICOLA


Vuoden 1913 englanninkielinen katolinen tietosanakirja "The Catholic Encyclopedia" on nyt kokonaisuudessaan verkossa. Jättimäinen 11 614 artikkelia käsittävä kirjasarja digitoitiin satojen vapaaehtoisten voimin vuosina 1995-2000. Hankkeen ideoinut Kevin Knight kokosi, koodasi ja järjesteli sähköpostin avulla vapaaehtoisten kirjoittajien ja digitoijien työn tulokset ja ne on nyt julkaistu katolisella "The New Advent"-sivulla.

Knightin käyttämä menetelmä on tuttu monista muista verkkoa apunaan käyttäneistä hankkeista. Esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmää koostetaan vähitellen eri puolilla maailmaa vähän tällä samalla periaatteella. Verkko mahdollistaa verkostomaisen työskentelyn, jossa vähäiset voimavarat voidaan koota helposti ja halvalla yhteiseksi koetun päämäärän hyväksi. Monet hypertekstiprojektit rakentuvat saman mallin mukaisesti. Tämä mahdollisuus koota maailmanlaajuisesti erilaisia sisältöjä verkon avulla vapaaehtoisvoimin tuntuu aika ajoin tuottavan julkisuuteen todella kiinnostavia materiaaleja. Mikä parasta, ne useimmiten ovat täysin ilmaisia käyttäjille. Julkaistut tekstit toki ovat useimmiten, tekijänoikeuksista johtuen, vanhojen tekstien uudelleenjulkaisuja, mikä ei kyllä ainakaan haittaa niitä historiantutkijoita, jotka käyttävtä tekstejä alkuperäsilähteiden omaisesti. Monasti vanhat tietosanakirjat ovat muutenkin antoisaa luettavaa historiantutkijalle.

Suomessa tätä alkuperäistä 15-osaista teosta ei juuri ole ollut saatavilla, (esim Linda löytää niitä korkeakoulukirjastoista vain yhden sarjan Helsingistä) joten verkkoversiosta lienee monille asiasta kiinnostuneille hyötyä.

Kirjasarja kirjoitettiin alunperin vuosina 1905-1914 koostaen se eri lähteistä ja uusista tutkijoiden artikkeleista. Kirjan artikkelit kertovat paitsi uskontoon littyvistä, myös maallisemmista asioita katolisen uskon näkökulmasta. Esimerkiksi suolasta kerrotaan sen maallisen käytön lisäksi myös sen uskonnollisesta symboliikasta.

Parhaimmillaan kirjasarja/sivusto on tietysti katolisissa ja kristinuskoon liittyvissä kysymyksissä samoin teologiassa, filosofiassa, kirkkohistoriassa, pyhimyksissä, piispoissa ja ehkä hiukan yllättäenkin, amerikkalaisten intiaaniheimojen kuvauksissa. Toki sivustoa käytettäessä tulee muistaa, että kyseessä on 1900-luvun alussa tehty teos, joka ei tietenkään monin paikoin vastaa nykyistä tietämystä mutta se antaa hyvän kuvan aikakautensa käsityksistä eri asioista.

Samasta sivustosta löytyy sitten myös myös muita digitoituja teoksia ja tekstejä kuten Tuomas Akvinolaisen "Summa Theologica" (vuoden 1920 englannikielinen käännös) sekä kirkkoisien ja kirkolliskokousten tekstejä. Onneksi sarjan digitoijilla on suunnitelmissa rakentaa sivustoon myös hakujärjestelmä, jonka puute hankaloittaa huomattavasti asioiden etsimistä.

On ymmärrettävää, että tällaisessa uskontoon liittyvässä projektissa vapaaehtoisten löytäminen on kohtuullisen helppoa. Pääsivulla onnitellaan hankkeeseen osallistuneita tämän ison, viisi vuotta kestäneen urakan loppun saattamisesta. Palkkio vapaaehtoisille luvataan antaa "Tuomiopäivänä":

"The fruits of your labor will be revealed on Judgment Day, when you will receive your reward."

Tapio Onnela

Sisällysluettelo 1/00
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti