haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Agricola-Suomen historiaverkon uudet kuulumiset
AGRICOLA


Agricola-Suomen historiaverkko aloitti Opetusministeriön tietoyhteiskuntavaroista saadun käynnistysavustuksen turvin vuonna 1996. OPM:ltä saatu rahoitus päättyi vuonna 1998, jonka jälkeen hanketta rahoittivat Tampreen ja Turun yliopistojen historian laitokset.

Vuoden 2000 kevätlukukaudella perustettiin "konsortio", eli muutaminen laitosten ja yhteisöjen yhteenliittymä, jotka ovat yhdessä päättäneet rahoittaa Agricolan toimintaa tästä eteenpäin. Rahoitusta on kerätty sen verran, että on mahdollista maksaa sivuston päivityksestä pientä osa-aikasta palkkaa yhdelle sivustoa ylläpitävälle toimittajalle. Sähköpostilista H-verkko on liitetty suoraan Agricolaa palvelevaksi yhteyskanavaksi ja listan hallinnoinnista vastaavat Agricolan ylläpitäjät. Agricolan pääsivulla on rekisteröity vajaan vuoden aikana (1.7.1999-20.6. 2000) noin 41 000 käyntiä.

Vuoden 2000 aikana parannetaan Agricola sivuston päivitysominaisuuksia. Kun Suomen virtuaaliyliopiston historian opetus mahdollisesti käynnistyy joskus vuoden 2001 aikana liittyy siinä annettava opetus kiinteästi yhteen Agricolan tarjoamiin sisältöpalveluihin.

Vuoden 2000 alusta hanketta rahoittavat nyt yhdessä: Helsingin yliopiston historian laitos, Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitos, Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos: Poliittinen historia, Talous- ja sosiaalihistoria Joensuun yliopiston historian laitos, Jyväskylän yliopiston historian laitos, Oulun yliopiston historian laitos, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Suomen Historiallinen Seura, Tampereen yliopiston historiatieteen laitos, Turun yliopisto historian laitos sekä Turun yliopiston poliittisen historian laitos.

Tapio Onnela

Sisällysluettelo 1/00
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti