haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Nais-, mies- ja sukupuolihistoriallinen tutkimus netissä: Uusi kotimainen keskustelulista ja linkkisivusto
AGRICOLA


Toukokuussa 2000 perustettiin uusi sähköpostilista, naishistoria@utu.fi. Lista on suunnattu tutkijoille ja graduvaiheen opiskelijoille, joita kiinnostaa nais-, mies- tai sukupuolihistoriallinen näkökulma menneisyyteen ja jotka kaipaavat keskusteluyhteyttä saman alan tutkijoihin. Oppiainerajoilla ei ole merkitystä - alan tutkimusta tehdään niin humanistisilla kuin yhteiskuntatieteellisilläkin aloilla, ja jotkut kutsuvat itseään nais- tai mieshistorian, toiset genderhistorian, kolmannet sukupuolijärjestelmien historian tutkijoiksi. Mukana on historian tutkijoiden lisäksi mm. kirjallisuuden, uskontotieteen ja kansatieteen tutkijoita.

Naishistoria@utu.fi -listan tarkoituksena on herättää keskustelua alan tutkimuksesta sekä välittää tietoa tapahtumista sekä käynnistetyistä tai suunnitteilla olevista tutkimuksista ja tutkimusprojekteista. Tarve yhteiselle keskustelukanavalle juontuu muun muassa siitä, että vaikka aihepiirin tutkijoita on paljon, he toimivat hyvinkin erilaisissa ja eri suunnilla sijaitsevissa oppiaineissa.

Perustettu lista lienee laajin suomalainen foorumi, jonka kautta pyritään kokoamaan yhteen nimenomaan aihepiiristä kiinnostuneita historioitsijoita. Marianne Liljeströmin sanoin naishistoriallinen tutkimus voidaankin nähdä osana naistutkimusta ja "feministisen teorian jatkuvaa rakentamis- ja purkamisprojektia". Suomessa on jo vuosia toiminut tärkeä naistutkimuksen keskustelu- ja tiedotusväylä NAISTUTKIMUS@LISTSERV.FUNET.FI johon monet naishistoria@utu.fi -listankin tilaajat kuuluvat. Lisätietoja naistutkimuslistasta saa Akka-infosta, naistutkimuksen postituslista sivulta tai Naistutkimuksen sähköpostilistan info-sivulta.

Historioitsija joutuu kuitenkin usein pohtimaan sitä, miten soveltaa viime vuosikymmenillä tuotettua nais-, mies- yms. tutkimuksen teoriaa tutkiessaan mennyttä aikaa. Tyypillinen keskustelun aihe on esimerkiksi se, miten kauas menneisyyteen voidaan ulottaa gender-käsitteen käyttö. Sähköpostilistan perustaminen johtuikin osaksi juuri historiallisen näkökulman herättämistä erityiskysymyksistä.

Jotta listan luoma verkosto palvelisi jäseniään mahdollisimman hyvin, Naishistoria@utu.fi -listan viestit arkistoidaan omalle www-sivustolleen. Tämän lisäksi sivustoon kootaan linkkejä varsinkin kotimaisten alan tutkijoiden ja tutkimusprojektien kotisivuille. Linkkinsä saavat myös Internetissä julkaistut artikkelit, arvostelut ja sivukokonaisuudet, joilla käsitellään ja esitellään aihepiirin tutkimusta.

Anu Lahtinen

Sisällysluettelo 1/00
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti