haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Savonlinnan Linnankatusivusto, paikallishistoriallinen yhteistyöhanke
AGRICOLA


Savonlinnan normaalikoulu on osana Suomen Tammi-projektia valmistanut kaupungin vanhinta katua esittelevän www-sivuston: Linnankatuprojektin

Linnankatuprojekti on ala-asteen 6. luokan, Savonlinnan maakuntamuseon ja paikallisen väestön välinen yhteistyöprojekti. Projektin ohjaajana ja vetäjänä on toiminut Lehtori Kari Niittymäki Savonlinnan normaalikoulusta.

Työssä on pyritty yhdistämään lapsia motivoiva ja tulevaisuudessa tärkeä informaatioteknologian käyttö sekä paikallishistorian opetus. Oppilaat perehtyivät Savonlinnan Linnankadun historiaan Maakuntamuseon, Museoviraston ja Linnankadulla aikoinaan asuneiden ihmisten asiantuntemuksen ja heiltä saadun materiaalin avulla.

Hankkeessa tehtiin oppilaskeskeisesti ja konstruktiivisesti työskennellen WWW-sivukokonaisuus Linnankadun historiasta ja erityisesti sen viidestä historiallisesta rakennuksesta.

Sivut ovat suureksi osaksi oppilaiden tekemiä. Opettaja on kuitenkin ohjannut tekemistä niin, että sivut olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset ja tyylikkäät. Oppilaat ovat kuitenkin käytännössä tehneet kaiken; kuvanmuokkauksen, RealAudion, RealVideon, animaatiot jne.

Kimmo Antila

Sisällysluettelo 1/00
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti