haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Torus - tieteiden ja teknologian historiaa valtakunnallisessa verkostossa
AGRICOLA


Valtakunnan tieteiden ja teknologian historian asiantuntemus, tutkimus ja opetus solmitaan yhteen verkostoitumalla. Nimi Torus tarkoittaa latinaksi - muiden merkitysten ohella - juuri solmua tai avioliittoa. Toruksen piiriin kuuluu nyt yhdeksän yliopistoa. Tavoitteena on lisätä alan valtakunnallista opetustarjontaa ja yhteistyötä muun muassa verkkokurssien ja yhteisten seminaarien kautta.

Kotimainen tieteenhistorian verkosto, Torus, aloitti toimintansa kuluvan vuoden tammikuussa. Hanke on saanut Opetusministeriön rahoituksen vuosille 2001-2003. Tällä hetkellä Torukseen kuuluu yhdeksän jäsenyliopistoa, joiden kaikilla perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoilla on oikeus opiskella verkostossa. Opetusta tuotamme yhteistyössä tieteiden ja teknologian historian asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijoiden kannalta kyseessä on selkeä parannus tieteenhistorian kurssitarjonnan määrään. Toistaiseksihan aate- ja oppihistoriaa on voinut opiskella pääaineena ainoastaan Oulun yliopistossa. Verkostohanketta koordinoidaan Oulusta käsin. Lisäksi jokaisessa jäsenyliopistossa on oma yhteyshenkilö, jonka yhtenä tehtävänä on informoida opiskelijoita verkoston tuomista opintomahdollisuuksista.

Opetussuunnitelman käytännön lähtökohtana on tieteiden ja teknologian historian opintokokonaisuus. Se perustuu Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian opintoihin (15-20 ov). Opiskelija voi ilmoittautua joko sivuaineopiskelijaksi tai valita opetusohjelmasta yksittäisiä jaksoja. Verkosto-opetusta voi näin integroida osaksi eri tiedekuntien oppiaineiden aineopintoja ja syventäviä opintoja. Suoritukset kelpaavat sopimuksen mukaan myös jatko-opintoihin. Tarkoituksena on syventää opiskelijoiden näkemystä eri tieteenalojen ja yhteiskunnan kehityksen välisestä yhteydestä. Verkostossa monitieteisyys yhdistyy näin tieteentutkimuksen filosofisiin ja yhteiskunnallisiin näkökulmiin. Samalla tuotamme uutta tietoa tietoyhteiskunnan kehityksestä ja tulevaisuudesta.

Toruksen ensimmäinen lukukausi kului lähinnä toiminnan suunnittelun merkeissä. Kesäkuussa Oulun ’kesäkoulu’ kokosi yhteen joukon yhteyshenkilöitä ja johtoryhmän jäseniä. Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen opetukseen on tulevaisuutta myös historian alalla. Verkkokursseilla opiskelijat tutustuvat kaiken muun ohella myös sisällöntuotannon perusteisiin. Parhaimmillaan verkostotoiminta tukee yhteisöllistä, monitieteistä opetusta ja tutkimusta.

Ensi lukuvuoden opetusohjelmassa meillä on neljä verkkokurssia. Ne tarjoavat käyttäjän kannalta edullisen ja joustavan tavan suorittaa valinnaisia opintoja ja laajentaa näkemyksiä. Merkityksellisiä ovat varmasti myös kursseilla solmitut suhteet muihin tutkija- tai opiskelijayhteisöihin. Opettajalta onnistuneen vuorovaikutteisen kurssin luominen vaatii paljon. Toisaalta se on väistämättä myös kehittävää, palkitsevaa - ja hauskaa.

Verkkokursseilla viestintä perustuu pitkälti kirjalliseen ilmaisuun: omiin ja ryhmän tuotoksiin, kommentointiin ja itsearviointiin. Tulevaisuuden skenaarioissa rinnalle nousevat myös kuvaan ja ääneen perustuvat sovellukset, hyper- ja multimediaoppimisympäristöt. Verkkokursseilla voi jo nykyisinkin kokeilla eri tekniikoiden yhdistelmiä esimerkiksi video- ja audioyhteyksien kautta. Lisäksi kursseilla voi hyödyntää internetin eri ominaisuuksia muun muassa tiedonhaun ja linkitysten muodossa. Perinteisen lukemisen ja kirjoittamisen merkitystä unohtamatta voi väittää, että uusi opetusteknologia on väline monipuolisempaan oppimiseen ja tieteentekoon.

Torus-verkoston opetuksesta ja muista tapahtumista saa tietoa verkoston www-sivujen kautta. Sähköpostilistalle ilmoittautumalla pysyy ajan tasalla. Lisätietoja voi kysyä myös Oulun yliopiston koordinaatioyksiköstä tai oman yliopiston yhteyshenkilöltä.

Anita Honkala
Oulun yliopiston historian laitos

Agricolan Tietosanomien pääsivulle
Lehden arkisto
Lehden toimituskunta
Kaikkien numeroidensisällysluettelot yhtenä tiedostona


Agricolaverkon vintti