haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Upea elokuva-arkisto verkossa
AGRICOLAOn arvioitu, että Yhdysvalloissa tehtiin vuosien 1917-1970 välisenä aikana noin
400 000 pikkuelokuvaa: mainoksia, propagandafilmejä, opetus- ja valistuselokuvia, teollisuusfilmejä, tuote-esittelyelokuvia ja amatöörifilmejä. Internet Archiven kautta niistä on vapaasti saatavilla yli 1200:n elokuvan upea kokoelma.

Rick Prelingerin arkisto sisältää kaikkiaan noin yli 45 000 pikkuelokuvaa mainoselokuvia, opetuselokuvia, teollisuusfilmejä tuote-esittelyjä. Määrä on noin 10 % kaikista vuosien 1917-1970 välisenä aikana Yhdysvalloissa tehdyistä pienistä "päivittäiselokuvista" (ephemeral films). Elokuvia tuottivat monenlaiset tahot. Niitä teettivät mm. koulutusorganisaatiot, suuryhtiöt, vapaaehtoisorganisaatiot, kauppa-, ja painostusjärjestöt, mainostoimistot ja yksityiset ihmiset.

Suuri osa elokuvista on kadonnut tai tuhoutunut kokonaan, sillä niiden arvostus on ollut varsin vähäistä, eikä mikään virallinen arkistotaho ole - näihin päiviin asti- juurikaan välittänyt niiden taltioinnista. Perlinger aloitti filmien metsästämisen 1970- ja 1980-lukujen taitteessa. Hän penkoi koulujen ja yhtiöiden vanhoja varastoja, kirjastojen kellareita, ja otti yhteyttä yksityishenkilöihin jotka olivat pelastaneet filmejä joutumasta kaatopaikoille.

Prelingerin arkisto rahoittaa toimintansa myymällä elokuva-ja TV-tuottajille sen kokoelmista etsittyjä elokuvakatkelmia. Arkisto julkaisee elokuvia myös ilmaiseksi Internetissä. Brewster Kahlen perustaman Internet Archiven sivujen kautta on saatavilla yli 1200:n "päivittäiselokuvan" kokoelma.(katso aikaisemmat jutut Internet Archivessa Agricolan Tietosanomissa: Internetarkistot tulevat ja tallentavat kaiken Internet-arkisto avattu - aikamatka Internetin 1990-luvulle

Valtaosa Prelingerin kokoelman 40 000 elokuvasta on tekijänoikeudellisesti vapaat. Kokoelma siirtyi viime vuonna Yhdysvaltojen kansalliskirjaston haltuun, vaikka Prelingerillä edelleen on kokoelman hallintaoikeus. Niiden käyttö on vapaata amerikkalaiseen tyyliin: periaatteena on, että kun julkisia varoja on käytetty elokuvan valmistamisessa ovat ne tekijänoikeudellisesti julkista omaisuutta(public domain), eli vapaasti käytettävissä. Käytäntö on siis hieman toinen kuin vaikkapa meillä Suomessa, jossa julkisten arkistojen hallussa olevien kokoelmien käyttö vaikkapa vain opetustarkoitukseen on hankalaa, ja useimmiten mahdotonta arkistojen ollessa pakotettuja rahastamaan kokoelmillaan, mikä on hiukan outoa kun monet instituutiot ovat tallentaneet kulttuuriperintöämme verovaroin ja ottaneet vastaaan lahjoituksia ihmisiltä, jotka ovat halunneet, että heidän lahjoittamansa materiaali on mahdollisimman monen käytössä.

Mitä arkistosta löytyy?

Prelingerin arkistosta löytyy mm elokuvia, jotka käsittelevät vaikkapa banaanin matkaa viidakosta amerikkalaiselle kuluttajalle tai amerikkalaisten hampaiden kunnosta 1930-luvun lamavuosina. Elokuvien otsikot kertovat paljon:
About Bananas, Toward Emotional Maturity, As Boys Grow, Last Word In Automatic Dishwashing, Oil Today - Power Tomorrow, Ozon Hairspray, Why We Respect The Law, 1960 Kennedy-Nixon Debate, Airport America, American Fashion and Department Stores: The Pro-Mass Production View, Are You Ready for Marriage? You and Your Bicycle, Freedom and Power

Aiheen mukaisen luettelon saa nähtäväkseen tästä linkistä

Rick Prelingerin mukaan monet sponsoroidut filmit kertovat hienolla tavalla amerikkalaisesta konsumerismista, markkinoinnista ja kulutuksesta. Ne paljastavat hänen mukaansa harvinaisen hienolla tavalla miten niin monet amerikkalaisten haluista, haaveista, tavoista ja aktiviteetista ovat mediasta pulppuavien markkinointiviestien elähdyttämiä, joskus jopa hallitsemia. Näiden elokuvien tarkoitus on myydä, mainostaa, edistää, vakuuttaa ja ruokkia rajoittamattomasti kuluttajien haluja.

Elokuvat tarjoavat hienoa lähdemateriaalia monenlaiselle humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle, niille voisi hyvinkin kuvitella monipuolista käyttöä paitsi tutkimuksessa myös opetuskäytössä.

Miten se toimii?

Elokuvien etsiminen arkistosta on erittäin helppoa ja havainnollista. Elokuvia voi etsiä aakkosellisen luettelon mukaan, aiheen mukaan tai sanahaulla. Jokaisesta elokuvasta on annettu perusteellinen selostus ja tekstin viereen on kaapattu vielä satunnais-otannalla still-kuvia, joka helpottaa huomattavasta elokuvien valinnassa. Arkiston ainut hankaluus liitty tiedostojen kokoon. Satojen megatavujen siirto ei onnistu ihan käden käänteessä nopeallakaan yhteydellä. Latausominaisuuksien lisäksi elokuvia voi tosin katsella verkon yli myös streaming-periaatteella.

 • Prelinger Archives
 • Internet Archive

  Agricolan Tietosanomien pääsivulle

  Tämän numeron pääsivulle
  Lehden arkisto
  Lehden toimituskunta
  Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


 • Agricolaverkon vintti