haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Rooman tekniikkaa ja tiedettä
AGRICOLA


Roomalaisiin viitataan usein käytännöllisenä kansana, "ensimmäisinä insinööreinä". Sen enempiä katsomatta tämän yleistyksen mielekkyyttä tarkastelen tässä artikkelissa Internetistä löytyviä sivustoja liittyen roomalaiseen tieteeseen ja tekniikkaan. Valikoima on laaja ja vaihteleva tasoltaan. En juurikaan pyri esittelemään yksityiskohtiin meneviä sivustoja, jokainen aihepiirihän vaatisi aivan oman artikkelinsa, vaan havainnollisia yleisesityksiä, jotka voivat palvella lukijaansa ponnahduslautoina omaehtoiselle syventymiselle.

Yleistä Rooman tieteestä

Ancient Roman Technology

Erittäin hyvä sivusto, jonka ylläpitäjät ovat asettaneet tavoitteekseen koota ja ylläpitää ajantasaista tietoa muinaisesta roomalaisesta tekniikasta, koska ajantasaista kirjallisuutta ei aiheesta ole. Uusimmat arkeologian menetelmät ovat tuoneet niin paljon uutta tietoa, että alan vanhempi kirjallisuus on valitettavan vanhentunutta. Ylläpidosta vastaa University of North Carolina at Chapel Hill. Kattava ja selkeästi järjestelty linkkikokoelma varsinaisen käsikirjan ohella. Itse käsikirjassa moni osio on vielä työn alla, mutta jo valmiit osat siitä ovat kattavia ja havainnollisia. Lähestymistapa teksteissä on kokoava ja käsikirjamainen. Paljon kirjallisuusvinkkejä.

Greek and Roman Science and Technology

Myös eräänlainen käsikirja. Sisältää lyhyitä määritteitä ja biografiatietoja kreikkalaisista ja roomalaisista tiedemiehistä sekä keksinnöistä. Muutama pidempi artikkelikokonaisuus. Erikoisuutena alkuperäistekstien käännösten linkkiluettelo. Kokonaisuudessa kattava ja hyödyllinen sivusto sanojen, käsitteiden, laitteiden ja henkilöiden perustietojen selvittämiseen.

Lääketiede

The Surgery of Ancient Rome

Internetissä oleva galleria muinaisen Rooman lääkäreiden työvälineistä.

Ancient Rome and the Advent of Sophisticated Medicine Lyhyt, mutta mielenkiintoinen artikkeli roomalaisen lääkäritaidon ja sotien välisestä yhteydestä.

Valerie French: Midwives and maternity care In the roman world Pitkähkö ja erinomainen artikkeli kätilöiden työstä joka Roomassa oli virallisen lääketieteen ja kansanparannuksen välillä.

Matematiikka

The Roman Empire - Mathematics and the Liberal Arts Mainio sivu, jolla vertaillaan eräitä roomalaiseen matematiikkaan liittyviä kirjallisia lähteitä nykytutkimuksessa.

Roman tables Perustuu hieman vanhaan tietoon, mutta on kattavuudessaan käyttökelpoinen erilaisten roomalaisten mittayksiköiden keskinäisessä ja metriseen järjestelmään vertailussa.

Rakentaminen

Roomalaisten ehkä näkyvimmät teknisen osaamisen aikaansaannokset keskittyvät suurin rakennushankkeisiin. Tässä käsittelen kahta ryhmää, teitä ja akvedukteja. Lisäksi pari linkkiä vesijohtojen venttiileistä ja öljylampuista.

Tiet

Adam Pawluk: The Construction & Makeup of Ancient Roman Roads Hyvä perussivu roomalaisten teiden rakenteesta ja rakentamisesta.

Viae Romanae Laaja bibliografia roomalaisiin teihin liittyen, sekä vanhempaa että uudempaa tutkimuskirjallisuutta.

Greek and Roman Land Transportation Hyvä yleissivu roomalaisista teistä ja maaliikenteen kulkuneuvoista.

Roads and Highways Valokuvia säilyneistä roomalaisista teistä.

Dr. Judith A. Weller Roman Traction Systems Mielenkiintoinen ja kattava sivusto roomalaisten eläinvetoisista kulkuneuvoista. Sisältää paljon detaljitietoa.

Akveduktit

Aqueducts Erittäin kattava ja havainnollinen sivusto liittyen Akveduktien rakentamisessa käytettyyn tekniikkaan.

Aqueducts (Society for Late Antiquity ) http://www.sc.edu/ltantsoc/aqueduct.htm Listaus akvedukteista ja niiden tiedoista, sekä erityisesti erilaisista kirjallisista lähteistä.

Rome's Great Aqueducts Pieni, mutta hyödyllinen sivu Rooman kaupungin akvedukteista

Engineering and Industry Erittäin mielenkiintoinen sivusto roomalaisista vesijohtojen venttiileistä. Sisältää paljon kuvia ja tietoa.

Oil Lamps in the Ancient World Mielenkiintoinen sivu öljylampuista. Paljon kuvia ja havainnollinen teksti.

Materiaaleista

Copper From the Bronze Age to the Fall of Rome Kuparimalmin louhiminen ja hyödyntäminen roomalaisaikana.

High-Performance Roman Cements and Roman Concretes Erittäin mielenkiintoinen ja monipuolinen sivukokonaisuus roomalaisesta sementistä.

Rekonstruktioita

Museum of Ancient Inventions (Smith College History of Science) Smith Collegen oppilaiden tekemiä replikoita erilaisista antiikin ja vanhemman ajan laitteista.

Lopuksi vielä tekniikan ja teollisuuden haittapuoli, saastuminen: Ice Pack Reveals Romans' Air Pollution
Erittäin mielenkiintoinen, mutta lyhyt artikkeli Grönlannin mannerjäästä löydettyjen lyijypitoisuuksien analyysistä.

Suuri määrä antiikin tekstejä on löydettävissä Perseus Projektin sivuilta. Tässäkin artikkelissa mainittujen sivustojen viittauksista antiikin teksteihin suurin osa lienee tarkistettavissa alkuperäiskielellä ja englanninkielisenä käännöksenä Perseus Projektin sivuilta

Kirjoituksen laati Mikko Sillanpää (Caius Curius Saturninus). Kiitokset avusta Jonas Nilssonille (Gallus Minucius Iovinus) Ruotsiin ja Alejandro Carneiro Lópezille (Gnaeus Salix Galaicus) Espanjaan.
Tämä ja muut Roomalinkit-sarjan tekstit löytyvät myös Regio Finnican Internet-sivuilta .

Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Tämän numeron pääsivulle
Lehden arkisto
Lehden toimituskunta
Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


Agricolaverkon vintti