haku kartta
hakemisto

Matti E Simonaho kommentoi Lindgrenin artikkelia

[Kommentti Klaus Lindgreenin artikkeliin "Uusi uljas historia" Agricolan Tietosanomat 1-2004]

Ruotsalainen Klaus Lindgren, Turun Yliopisto 1.7.2004, esittää kirjoituksessaan 'Uusi uljas menneisyys' loukkaavaan sävyyn kantansa koskien tutkimustyötäni suomalais-ugrilaisen kansan muinaishistoriasta. Että amatööritutkijan kirjoitus ja löydökset ovat herättäneet ruotsalaisen Klaus Lindgrenin ja saaneet hänet kirjoittamaan vuodatuksensa, kertoo paljon kirjoittajan tasapainosta objektiivisena tutkijana, hänestä itsestään, puhumattakaan Turun Yliopistosta ja sen tiedeyhteiskunnan tasosta mitä hän edustaa siellä.

Ruotsalaiset Klaus Lindgrenin tapaiset historian tutkijat jotka kuluttavat aikaansa rakentamalla olettamuksensa ja maailmankuvansa pyöritellen herneitä toisilleen, yleensä vetävät yhden tai useamman herneen nenäänsä viimeistään siinä vaiheessa kun joku poikkeaa sisäänpäinlämpenevän tiedeyhteisön näkemyksestä tuoden uutta valoa "synnkkään yön pimeyteen" (Elias Lönnrot 1839). Ruotsalainen Klaus Lindgren ja hänen vuodatuksensa on hyvä esimerkki herneenpyörittelijästä.

Olen löytänyt noin 3000 vuotta vanhan taulun jossa on suomalais-ugrilaista kirjoitusta. Taulun sisältö voidaan suoraan yhdistää Kalevalaan ja sen sisältöön dokumentoitujen historiallisten lähteiden ja todistusaineiston kautta. Taulut tukevat myös muita esittämiäni tietoja. Jordaneksen lista tukee 100% Egillin saagan tietoja. Se kertoo pohjoismaiden heimojen järjestyksen sekä etniset ja maantieteelliset tiedot, sitä ei ole historian kirjoissamme esitetty. Miksi ei, ruotsalainen Klaus Lindgren?

Heimskringla, Olaf Haraldsonin saaga, Luku 8, Kolmas taistelu, siinä kerrotaan norjalaisten vierailu Karjalaisten alueella Ruotsissa:

" After this they sailed to Finland and plundered there, and went up the country. All the people fled to the forest, and they had emptied their houses of all household goods. The king went far up the country, and through some woods, and came to some dwellings in a valley called Herdaler, -- where, however, they made but small booty, and saw no people; and as it was getting late in the day, the king turned back to his ships. Now when they came into the woods again people rushed upon them from all quarters, and made a severe attack. The king told his men to cover themselves with their shields, but before they got out of the woods he lost many people, and many were wounded; but at last, late in the evening, he got to the ships. The Finlanders conjured up in the night, by their witchcraft, a dreadful storm and bad weather on the sea; but the king ordered the anchors to be weighed and sail hoisted, and beat off all night to the outside of the land. The king's luck prevailed more than the Finlanders' witchcraft; for he had the luck to beat round the Balagard's side in the night. and so got out to sea. But the Finnish army proceeded on land, making the same progress as the king made with his ships. "

Saaga kertoo kuinka norjalaiset ryöstelevät suomalaisilta Uppland-Gävle alueella. Norjalaiset kääntyvät sisämaahan päin ja seuraavat Daläveniä Siljan -järvelle Dalslandin -maakunnassa. Suomalaiset ajavat heidät sieltä pois ja norjalaiset palaavat Dalälven -jokea takaisin merelle ja jatkavat etelään päin nykyisen Ruotsin itärannikkoa seuraten kohti Tanskaa (katso luku 9). Suomalaisten armeija seuraa heitä kävellen rannikolla, eli Upplandin alueella ja sieltä etelään päin. Herdalen on nykyinen Härjedalen Dalarna -maakunnassa Ruotsissa. Balagard on Dalagærd eli nykyinen Dalarna -maakunta. Nykyinen Dalarna, Gävleborg, Västmanland ja Uppland oli suomalaisten aluetta. Tämän saman tiedon vahvistaa Jordaneksen lista ja Egillin saaga. Eri lähteet eri vuosisadoita vahvistavat samat tiedot. Kalevalassa on vastine tälle tälle saagalle. Kalevala sisältää osan suomalais-ugrilaisten historiaa. Miksi tätä tietoa ei ole koskaan kerrottu Suomen historian kirjoissa ruotsalainen Klaus Lindgren?

Ruotsalainen Klaus Lindgren kirjoittaa: "Sen voisi tulkita helposti toisinkin, esimerkiksi siten, että Kvenland eli Kainuunmaa on Jämtlannista itään eikä etelään, kuten Simonaho tulkitsee, ja suomalaisten asuinsijat olisivat siellä, missä niiden on tähänkin asti arveltu olevan."

Tietenkin jokainen voi tulkita ja oletaa mitä haluaa. Mutta onko mitään muuta, mielellän useampia eri toisistaan riippumattomia lähteitä, mielellään eri aikakausilta mitkä vahvistaa tai ainakin tukee tulkintaa tai olettamusta. Ruotsalainen Klaus Lindgren ei sellaista ainakaan esitä, vaan "Sen voisi tulkita helposti toisinkin". Nimenomaan tuohon "helposti tehtyyn tulkintaan" perustuu 1800 -luvulta peräisin oleva vale jota meille on syötetty 200 vuden ajan. Jos hänen tieteellistä retoriikkaa seuraamme, voime "helposti tulkita" että suomalaisilla jo muinaisajassa oli jonkinlainen lentävä moottoripyörä sillä Pohjolan Neito ratsasti surisevalla ilman sukkulalla. Minä en kuitenkaan sorru seuraamaan tungrilaisen tiedeyhteisön esimerkkiä enkä oppeja.

1800 -luvun ruotsalaissadun mukaan germaanit tulivat jo muinaisajassa, ylittivät meren ja asuttivat Ruotsin. He muka tallensivat historiansa lauluihin joissa he ylistivät esi-isäänsä Mannua ja jumalaansa Tuisconemia. Totuus on että ruotsalaisten juuret ovat Tungri -heimossa jonka juuret ovat Guti -heimossa Gutium -vuoristossa Iranissa josta Gootit -nimi tulee. Tungrit kuvaillaan vaalenina, väkivaltaisina, barbaarinen ja epäsivistyneinä m. m. sumerialaisissa ja akkadialaisissa kirjoituksissa. Heidät karkoitettiin alueelta 77 eKr, vaelsivat pohjoiseen Mustan meren ja Kaspian meren välistä, suuntasivat länteen ja he saapuivat Eurooppaan 99 jKr.

Tacituksen latinankielinen teksti on väärennös ja se ei kerro germaaneista kuten me germaanin tänään ajattelemme. Se kertoo kuinka Tungrilaisheimo tuli Eurooppaan vuonna 99 jKr ja alisti alueen heikoimmat heimot. Heimojen päälliköt alkoivat kutsua itseään "vrrja maa nia" -nimellä mikä on muinaista suomalais-ugrilaista kieltä ja tarkoittaa "alamaailman orjat". Nimi siirtyi latinan kieleen Germania -nimenä jossa Ger tarkoittaa orjaa.

Muinaisajassa ei tungreilla ollut aluksia. He eivät tallentaneet historiaansa lauluihin eikä heidän kanta-isänsä nimi ollut Mannu eikä heidän Jumalansa nimi ollut Tuiscunem (Tuiskunen, Ilmarinen). Heidän kanta-isänsä nimi oli Tirigan josta Tor -jumalan nimi tulee. Tor on toisin päin luettuna "rot" mikä tarkoittaa "juuri". Vain norjalaiset tallensivat historiansa saagoihin koska he sulautuivat yhteen orjien kanssa ja omaksuivat orjien tavan tallentaa historiansa. Muut tungrit eivät tallentaneet historiaansa mitenkään vaan tuhostivat muiden. Historiassa on väitelty ketä varjagerit olivat. Tiedämme että slaavit käyttivät "varjager" -nimikettä kaikista pohjoismaalaisista. Mutta mistä nimike tulee? Varjagerit saivat nimen muinaissuomalaisesta "vrrja" -sanasta ja sen latinankielisestä vastineesta "ger" (molemmat tarkoittavat orjaa) = VRRJAGER. Norja on saanut nimensä myöhemmän "Nordmen" nimikkeen kautta: varjager>norjager>nor[ja]ge[r] ja suomeksi norrja[ger]. Norjan n. k. viikingit olivat suomalais-ugrilais-tungreja. Viking -nimikkeestä on kiistelty paljon, se tulee latinan ue_king/ve_king sanoista joka tarkoittaa agressiivinen piirittäjä. Näiden esimerkkien lpouksi, "Germaaninen kieliryhmä" on väärä nimike. Oikea nimike on Turngrilainen kieliryhmä. Kun puhumme germaaneista, puhumme orjista. Miksi tätä/näitä tietoa ei ole koskaan ollut Suomen historian kirjoissa ruotsalainen Klaus Lindgren?

Nykyaikana elämme tietoyhteiskunnassa jossa niin ammattilaisilla kuin amatööreilläkin on uskomattoman suuri lähde mistä ammentaa tietoa. Pienellä vaivalla pääsee kuka tahansa tutustumaan arkistoihin jotka sisältävät alkuperäismateriaalia. Useimmat modernit aikaansa seuraavat lähteet jakavat mielellään tietoa esimerkiksi historiasta kiinnostuneille. Sen sijaan että he pyörittelisivät herneitä omassa pimeässä nurkassaan, he istuttavat niitä saaden takaisin kymmenkertaisena. Luonnollisesti tämä menetelmä luo positiivisen kasvuympäristön amatööritutkijoiden ja ammattilaisten välillä. Kun taas ne jotka istuvat katkerina takapajuisessa tiedeyhteiskunnassa ja puolustavat jotain 1800 -luvulta peräisin olevaa tungrinäkökantaa joutuvat haukkomaan henkeä herneiden määrän kasvaessa nenässään.

Ruotsalainen Klaus Lindgren ja hänen kaltaisensa eivät tällaiseen pysty. Tiedeyhteiskunta joka tungrilaisittain istuu omilla tai toistensa palleilla pyöritellen herneitä toisilleen hukaten aikaa ja varoja 1800 -luvulla kyhättyyn ruotsalaissatuun ei edisty missään mielessä. Sellainen työskentelytapa ei ole kotoisin modernista, aikaansa seuraavasta tiedeyhteiskunnasta. Saman virheen teki kirkko aikoinaan. Vain tungrilaispapit saivat tulkita raamattua ja siinä kävi niin kuin kävi. Ruotsalaiselle tiedeyhteiskunnalle olisi uskonpuhdistus terveellistä.

Historia on kirjoitettava päivän valossa eikä päreen valossa. Ymmärrän että perinteet ovat tärkeät ja että ruotsalainen Runeberg 1800 -luvulla väänsi proosaansa päreen valossa, ja että turkulainen teologian professori Petrus Bæng teki samoin ja väitti Aatamin ja Eevan olevan ruotsalaisia, niin teki myös Professori Nesselius joka aikoinaan puhui suomalaisten joukkotuhonnasta, mutta että ruotsalainen Klaus Lindgren tekee samoin 2000 -luvulla - sitä en ymmärrä. Voimmeko olettaa että se on geeneissä - siis se tungrilaisuus? Miksi tätä tietoa ei ole koskaan ollut Suomen historian kirjoissa ruotsalainen Klaus Lindgren?

Ruotsalaisen Klaus Lindgrenin hutera kirjoitus todistaa vain sen että tietty tiedeyhteiskunta keskittää voimavaransa ylläpitämään 1800 -luvulla kyhättyä kuvitelmaa "vaaleista, kookkaista, puhdasrotuisista germaaniviikingeistä ja kauppiaista jotka eivät ole sekaantuneet mihinkään toiseen rotuun". Puhumattakaan "loisteliasta ruotsalaisista kuninkaista pyhine piisponeen" jotka tarkemman tarkastuksen alla ovat epäsivistyneitä tungrilaisia rosvoja joiden elämänfilosofia perustui väkivaltaan ja sotimiseen 3000 vuoden ajan. Sellainen epäsivistynyt porukka ei pysty kehittämään kauppapaikkoja ja toimivaa yhteiskuntaa ja kauppaverkostoa eikä edes rakentamaan laivaa ennen 500 -lukua. Tungrilaisten "ruotsalainen osasto" kävi sotaa noin 1000 vuotta tuhlaten kaikki varansa sotiin. Kyllä, "loisteliaat ruotsalaiset kuninkaat perustivat monta kaupunkia", mutta minkä ympärille kaupungit perustettiin: Sotakoneiston, linnojen ja suuren kasan ruumita. Miksi tätä tietoa ei ole koskaan ollut Suomen historian kirjoissa ruotsalainen Klaus Lindgren?

Mitä kallonmittauksiin tulee niin suomalais-ugrilaisten historia on ollut Elias Lönnrotin mainitsemassa "yön pimiäsä" samasta syystä kuin monen muunkin kansan. Valloittaja tappaa johtajat, tappaa tietäjät, hävittää kultturin, hävittää uskonnon, omii kaiken arvokkaan ja vain hallitsijan ja heidän lakeijoidensa kirjoittama historia, uskonto, kieli ja kulttuuri on hyväksytty. 1800 -luvun ruotsalaiskuvitelman pohjalle rakennettiin maailman ensimmäinen rotujalostamo Ruotsiin 1900-luvun alussa. Kuvitelmaa ja rotujalostamon tietoja käytti ruotsalaisen Klaus Lindgrenin tungriveli Adolf Hitler hyväkseen propagandassaan. Miksi tätä tietoa ei ole koskaan ollut Suomen historian kirjoissa ruotsalainen Klaus Lindgren?

Klaus Lindgrenin ei pidä hävetä tungrilaisuuttaan. Pahempiakin juuria ehkä on kuin Iranin Gutiuom -vuorten epäsivistyneet vaaleat barbaarit jotka eivät muuta osanneet kuin sotia 3000 vuoden ajan. Mitä hävettävää siinä on jos ruotsalaisten "vaalea, kookas, germaaniviikinki joka ei ole sekoittunut toiseen rotuun" - teoria, maailman ensimmäinen rotujalostamo kallonmittauksineen joiden tietoja Klaus Lindgrenin heimoveli Adolf Hitler käytti propagandassaan, osittain aiheutti 2 maailmansodan?

Ruotsalaisen Klaus Lindgrenin mukaan jos ruotsalainen varastaa suomalaiselta jotain, on se yhteistä. Mutta jos suomalainen haluaa pitää omansa tai vaatii oikeutetusti takaisin omaansa, on se rasismia. Mielenkiintoinen kysymys on olisiko toista maailmansotaa koskaan käyty jos historia olisi esitetty niin kuin se on, eikä niin kuin "vaalea, puhdasrotuinen germaaniviikinki joka ei ole sekoittunut mihinkään toiseen rotuun" on asian esittänyt? Vielä mielenkiintoisempi kysymys on mitä historian kirjat meille mahtavat kertoa kun suomalais-ugrilaisen kansan historia kerrotaan niin kuin se on, eikä niin kuin se tungrilaisen mielikuvan ja mielenlaadun mukaan on.

Kiitokset puheenvuorosta,
Matti E Simonaho

Tämän numeron pääsivulle
Agricolan Tietosanomien pääsivulle
Agricolan Tietosanomien arkisto
Lehden toimituskunta


Historian äärelle | Tutkimus, opetus, seurat | Arkistot, kirjastot, museot | Ajankohtaista
Agricolan kartta | Haku Agricolasta | Hakemisto | Uutta!
Tekijät | Palaute | Etusivulle

Etusivulle
Muutettu: 10.8. 2004