haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


HISTORIANTUTKIMUS LAMASSA?
AGRICOLA


Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisemassa Tieteessä tapahtuu lehden uusimassa numerossa on useita historia-artikkeleita. Kalle Michelsenin pääkirjoituksessa kritisoidaan nykyistä historiantutkimusta ja sen juhlapäiviin keskittynyttä luonnetta:

"Näyttävimmät ja rahallisesti suurinumeroisimmat projektit ovat lähes poikkeuksetta ns. juhlapäiväprojekteja. Ne käynnistyvät ja ne saavat rahoituksensa, koska joku historian suurmies, keskeinen kansallinen instituutio tai joku ylevä tai epämiellyttävä tapahtuma saavuttaa sopivan tasavuotispäivän." toteaa Michelsen.

Tieteessä tapahtuu lehden artikkelit löytyvät linkitettyinä myös Agricolan aiheenmukaiselta sivulta: Historian teoria ja metodologia. Voit seurata myös Michelsenin artikkelin pohjalta syntynyttä keskustelua H-verkon arkistosta:

Tässä poiminta Tieteessä tapahtuu lehden 5/98 sisällysluettelosta:
Karl-Erik Michelsen: Historian itsetutkistelu
Seppo Hentilä: Historian julkinen käyttö
Pauli Kettunen: Kansallinen "me" ja historia globaalistuvassa maailmassa
Pertti Haapala: Tarvitaanko kansallista historiaa?
Riitta Hjerppe: Kansainväliset vertailut historiantutkimuksessa
Hannu Salmi: Kuviteltu menneisyys
Hannu Syväoja: Luonnon politisointi autonomian ajan kaunokirjallisuudessa
Harri Kalha: Estetiikasta etiikkaan, kulttuurista politiikkaan: Muotoilun "kultakausi" uusin silmin
Taneli Kukkonen: 800 vuotta Ibn Rushdin kuolemasta - 800 vuotta Averroës'ta

Sisällysluettelo 1/98
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti