haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Historiakirjallisuuden arvostelut Internetissä
AGRICOLA


Huolet sitä, että Internet tuhoaisi kirjallisuuden ovat ennenaikaisia. Kirjakaupat ovat olleet ensimmäisiä kannattavia yrityksiä verkossa. Samoin erilaiset kirja-arvostelupalvelut ovat olleet ensimmäisiä todella informatiivisiä sähköpostin ja WWW- sivujen kautta välitettyjä palveluja. Internet on pikemminkin lisännyt kirjallisuuden tiedottamista ja markkinointia mediassa kuin vähentänyt sitä kohtaan tunnettua kiinnostusta.

Internet ja sähköposti soveltuvat mainiosti kirja-arvostelujen julkaisemiseen. Verkossa julkaistuilla kirja-arvosteluilla on muutamia suuria etuja paperilla painettuihin arvosteluihin nähden. Nämä hyvät puolet ovat samoja joita sähköisellä julkaisulla on paperijulkaisuun nähden eli ilmestyminen ei ole sidottu paperilehden yleensä pitkiin julkaisu aikatauluihin. Arvostelut voivat olla myös pitkiä ja perusteellisia sillä paperilehden koko ei rajoita tekstien pituuksia. Sähköinen muoto mahdollistaa myös helpommin keskustelun kirjojen arvostelijoiden ja lukijoiden välillle kuin paperimediassa.

H-Net Review

Historia-alalla on muutamia kirja-arvostelujärjestelmiä. Suurin, kaunein ja vanhin kirja-arvostelupalvelu on amerikkalainen H-Net Reviews. Se on osa H-Net-Lists sivustoa, joka on yli sadan historiaa käsittelevien sähköpostilistojen kokonaisuus. Arvostelujen hankinnassa on hyödynnetty tämän laajan globaalin tutkijaverkon yhteensolmimaa kudosta, joka takaa sen, että arvostelut ovat hyvin monipuolisia, eri osa-alueita käsitteleviä ja niitä ilmestyy usein kymmeniä viikossa.

H-Net Review on oikeastaan oma sähköpostilistansa jolle voi liittyä kuten mille tahansa sähköpostilistalle. Arvostelut välitetään listan kautta tilaajille mutta ne tallentuvat myös WWW-sivuille josta ne ovat myös luettavissa ja etsittävissä hakukoneiden ja erilaisten lajittelukriteerien kautta. H-Net Review julkaisee englanninkielisten arvostelujen lisäksi myös saksan- ja ranskankielisiä arvosteluja. Kirjojen lisäksi se julkaisee arvioita myös multimediasta, CD-Romeista ja verkkosivustoista.

Viimeaikoina H-Net Review on kehittänyt myös erilaisia käteviä tapoja suodattaa liikainformaatiota. Koska arvosteluja tulvii verkkoon viikossa kymmeniä on järkevää tilata arvostelut joko digestinä eli pienissä koostetuissa ryppäissä, tai sitten pelkkinä otsikkotietoina eli indeksinä. Tilaamalla näitä koosteita säästyy sähköpostin tukkeutumiselta aika mukavasti. Tosin indeksin tiedot ovat aika mitäänsanomattomia, hädin tuskin kirjan nimi mahtuu kunnolla viestiin josta suuren osan syövät erinäiset teknisiin ja tiedoston kokoon liittyvät kommervenkit. Tässä index-muodossa kirja-arvostelut on koodattu siten, että voit tilata vain sinua kiinnostavan arvostelun omaan s-postiosoitteeseesi lähettämällä listapalveluosoitteeseen sen arvostelun koodin jonka haluat lukea.

History Reviews On-Line

Toinen kohtuullisen laaja arvostelupalvelu on amerikkalainen History Reviews On-Line. Toisin kuin H-Net Reviewn "tosiajassa" ilmestyvät arvostelut HROLin arvostelut ilmestyvät sivuille kolme kertaa vuodessa. Arvosteluja toimittaa Dennis Trinkle ja se on DePauw yliopiston tukema. Lehden toimituskuntaan kuuluu useita lähinnä amerikkalaisista yliopistoista olevia tutkijoita ja opettajia.

History Reviews On-Line arvostelupalvelu on jaotellut arvostelut temaattisesti: yleisiin arvosteluihin, antiikkiin, Aasiaan, Latinalaiseen-Amerikkaan, moderniin Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Tämä jako helpottaa kiinnostavien kirjojen etsimistä. Arvostelijoiden tulee ottaa yhteyttä HROLn toimittajiin osoitteseen: Dtrinkle@DePauw.edu.

Reviews in History

Kolmas arvostelupalvelu on englantilainen Reviews in History. Sen kautta arvostellaan historia-alan kirjoja ja tarkoituksena on keskittyä vain "merkittäviin" historiallisiin teoksiin, lähinnä eurooppalaiseen ja brittiläiseen historiakirjallisuuteen. Hyvä keksintö on arvostella myös vanhoja, uudelleen ilmestyneitä "klassikoita". Esimerkiksi E.H. Carrin What is History? teoksesta on tehty arvio.

Kirjoitetut arvostelut lähetetään ensimmäiseksi arvioinnin kohteena olleen kirjan tekijälle, jolle on myös varattu mahdollisuus kommentoida arvostelua ja näitä vastakommentteja on myös tullut. Kirjojen kirjoittajille ja lukijoille on näin luotu mahdollisuus jatkaa keskustelua. Syntynyt keskustelu liitetään kumuloituvasti arvostelujen yhteyteen. Kirjoittajien vastauksissa kriitikoille käsitellään myös paperijulkaisuissa esiintyneitä arvosteluja.

Reviews in History on Lontoossa sijaitsevan The Institute of Historical Researchin alullepanema. Julkaisua toimittaa yksi puolipäiväinen työntekijä jota avustaa toimituskunta. Julkaisun päätoimittajana toimii Anne Shepherd. Jos haluat arvostelut suoran sähköpostiisi lähetä tietosi ja s-postiosoitteesi seuraavaan osoitteeseen: reviews@ihrinfo.ac.uk

Agricolan kirja-arvostelupalvelu

Ainut suomalainen historia-alan kirja-arvostelupalvelu on Agricolan kirja-arvostelupalvelu, joista tässäkin lehdessä julkaistaan uusimmat arvostelut. Agricolan kirja-arvostelupalvelu on kytketty osaksi suomalaista historia-alan sähköpostilistaa H-verkkoa, arvosteluja tarjotaaan ja välitetään lisäksi kulttuurintutkijoiden Kultut-listan kautta. Agricolan kirja-arvostelupalvelu toimii siten, että kustantajilta kerättyjä kirjalistoja tarjotaan s-postilistojen kautta arvosteltavaksi ja Agricolan toimittaja toimittaa sitten halukkaiden arvostelijoiden nimet ja osoitteet kustantajille. Valmiit arvostelut liitetään suoraan WWW-sivulla olevaan lomakkeeseen, jonka kautta ne postittuvat automaattisesti H-verkkoon ja Kultut -listoille ja tallentuvat pysyvästi Agricolan kirja-arvostelusivuille.
Tapio Onnela

Sisällysluettelo 1/99
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti