haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Kauppaa salaisuuksilla, The National Security Archive rahastaa "kielletyllä" tiedolla
AGRICOLA


The National Security Archive (NSA) on organisaatio, joka kerää ja julkaisee salaisiksi julistettuja Yhdysvaltojen valtionhallinnon dokumentteja, jotka ovat tulleet julkisiksi Freedom of Information Actin nojalla. Arkiston perustivat vuonna 1985 ryhmä lehtimiehiä ja tutkijoita.

Arkiston lisäksi NSA on Yhdysvaltain ulkomaanasioita tutkiva instituutti ja kirjasto. Arkisto lienee maailman suurin yksityinen, yleishyödyllinen organisaatio joka kerää, säilyttää ja julkistaa salaiseksi luokiteltuja dokumentteja. Dokumentit julkaistaan paperilla, mikrofilmeinä ja nyt yhä enemmän myös sähköisessä muodossa disketteinä, romppuina ja verkkojulkaisuina.

Toisin kuin yleensä tavanomaiset viranomaisarkistot se myös julkaisee ja järjestää suurta yleisöä ja tutkijoita kiinnostavia arkistoaineistoja tiettyjen erikoisteemojen mukaan. NSA eroaa tavallisista viranomaisten ylläpitämistä arkistoista myös siinä, että sen dokumentit ovat kopiota, eivät alkuperäisiä. Arkiston tarkoitus on palvella tiedon etsijöitä organisoimalla ja julkaisemalla aineistoja uudella tavalla. Arkiston ensimmäinen suurelle yleisölle tarkoitettu julkaisu oli yli 600 sivuinen kirja Iran-contra skandaalista. Lähinnä tutkijoille suunnattuja julkaisuja ovat mikrofilmeinä julkaistut kokoelmat Yhdysvaltain ulkopolitiikasta.

Arkisto on julkaissut asiakirjoja mm. Yhdysvaltain hallituksen salaisista toimista Chilessä vuosien 1970-1976 välisenä aikana. Kokoelmassa on mm. suurlähettilään raportteja, CIA:n muistioita ja raportteja toimista joilla Salvador Allenden hallitusta horjutettiin ja tuettiin sotilasvallankaappausta.

NSA on laatinut julkaisuja ja dokumenttikoosteita muun muassa useiden Etelä- ja Väli-Amerikan valtioiden ja USA:n suhteista. Kuuban ohjuskriisistä, Berliinin kriisistä, USA:n atomiaseen historiasta, Yhdysvaltojen politiikasta Afganistanissa, Irakissa, Filippiineillä sekä laajan kokoelman Yhdysvaltojen turvallisuuselinten arvioita Neuvostoliiton tilanteesta 1940-luvulta 1990-luvulle.

NSA rahoittaa toimintansa julkaisujensa tuotoilla sekä yksityisten säätiöiden lahjoituksilla ja siksi sen materiaali on suurelta osin maksullista. Arkiston toimintaperiaate on eräänlainen malliesimerkki siitä miten "raakatieto" eli salaisiksi luokitellut dokumentit ja hajallaan eri puolilla valtionhallintoa olevat tiedonsirut jalostetaan kaupallisiksi tuotteiksi. Arkiston Internet sivuilta on kuitenkin myös vapaasti imuroitavissa runsaasti materiaalia. Esimerkiksi kylmään sotaan ja Kuuban ohjuskriisin liittyvää materiaalia kuten asiakirjoja, valokuvia ja aikalaishaastatteluja on runsaasti tarjolla verkon kautta myös ilmaiseksi. Aineistokokoelmasta voi tehdä hakuja. Hakusana "Finland" tuotti tuosta vapaasti Internetin kautta saatavilla olevasta aineistosta kolmisenkymmentä hakuviitettä.

Sisällysluettelo 1/99
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti