haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Historiatieteiden valtakunnallinen tutkijakoulu
AGRICOLA


Historiatieteiden tutkijakoulu on historian alan valtakunnallinen jatkokoulutusorganisaatio, joka aloitti toimintansa 1.1.1999. Koulu järjestä historian jatkokoulutusta kaikkien yliopistojen tohtoriopiskelijoille. Koulun toimintaan voivat osallistua siihen rekisteröityneet jatko-opiskelijat.

Tutkijakoulun toimintaa ohjaa johtoryhmä, jossa on edustajia kaikista historian alan oppituoleista maamme yliopistoissa. Tutkijakoulun vastuulaitos on Tampereen yliopiston Historiatieteen laitos. Koulun vastuullinen johtaja on prof. Pertti Haapala ja koordinaattori Tapio Salminen. Tutkijakoulun toimintaa rahoittavat Opetusministeri ja Suomen Akatemia.

Tutkijakouluun rekisteröidytään rekisteritymislomakkeella. Rekisteröitymistä varten tarvitaan laitoksen (oppiaineen) suositus, jonka jälkeen lomake palautetaan tutkijakoulun koordinaattorille. Rekisteröitymisen vahvistaa tutkijakoulun johtoryhmä.

Tutkijakoulun tehtvänä on ohjata ja kouluttaa historian alan jatko-opiskelijoita sekä pyrki kehittämän heidn ammatillisia valmiuksiaan järjestämllä alan koulutusta ja tukemalla osallistumista kansainvälisiin tieteellisiin kokouksiin. Lisäksi tutkijakoulu rohkaisee opiskelijoita omaehtoiseen kouluttautumiseen avustamalla tutkijakoululaisten järjestämiä tieteellisiä tapaamisia ja seminaareja.

Tutkijakoulun ohjelma koostuu jatkokoulutuskonferensseista ja teemaseminaareista. Vuosittain järjestettävä jatkokoulutuskonferenssi on tarkoitettu kaikille historian jatko-opiskelijoille. Niissä käsitellän historiantutkimuksen yleisiä metodisia ja ajankohtaisia kysymyksiä. Luennoitsijoina ovat kotimaiset ja kansainväliset huippututkijat.

Tutkijakoulun ohjelmaan kuuluvat teemaseminaarit ovat eri oppiaineiden järjestmiä historian eri osa-alueisiin keskittyviä tapaamisia sekä muita Suomessa järjestettäviä historian alan tieteellisiä kokouksia, joihin osallistumista tutkijakoulu suosittelee ja tukee. Useimmat seminaarit toteutetaan ns. workshop-mallin mukaan ja niiden ohjelmassa on asiantuntijoiden ja opiskelijoiden töitä. Jatkokoulutuskonferenssin ja teemaseminaarien lisäksi tutkijakoulu järjestää kursseja joilla opetetaan tutkimustekniikkaa ja tieteellistä kirjoittamista.

Lisätietoja jatkokoulutuskonferenssista ja seminaareista saat tutkijakoulun kotisivuilta, tai koordinaattorilta.
Tapio Salminen Historiatieteen tutkijakoulun koordinaattori

Sisällysluettelo 1/99
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti