haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Henrik Ibsenin digitaalinen arkisto - prosessi ja sen tuloksia
AGRICOLA


Henrik Ibsenin tuotantoa julkaistaan verkossa kolmen projektin kautta. Bibliografiaprojekti pyrkii tuottamaan mahdollisimman täydellisen tietokannan Ibsenin kirjoittamista ja Ibsenistä kirjoitetuista teoksista ja artikkeleista. Tarkoituksena on myös julkaista faksimilet kaikista saatavilla olevista Ibsenin käsikirjoituksista ja kirjeistä sekä uusi kriittinen kommentaari hänen tuotannostaan..

Henrik Ibsen, modernin näytelmäkirjallisuuden uranuurtaja, on jättänyt jälkeensä paljon aineistoa, niin käsikirjoituksia ja kirjeitä kuin painettuakin tekstiä. Lisäksi eri versioissa on omat erikoisuutensa: aikakauslehdessä "jatkokertomuksena" ilmestynyt versio näytelmästä poikkeaa osittain siitä, miltä sama näytelmä on näyttänyt ilmestyessään erillisenä kirjasena.

Oslon yliopiston Ibsen-tutkimuksen keskus IBSENsenteret / The Ibsen Centre pyrkii saattamaan tätä aineistoa kaikkien ulottuville sekä paperilla että digitaalisessa muodossa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Bergenin yliopiston HIT-keskuksen (HIT-senteret Forskningsprogram for humanistisk informasjonsteknologi,) kanssa.

Tavoitteeseen pyritään kolmen projektin kautta. Kansainvälinen bibliografiaprojekti pyrkii tuottamaan mahdollisimman täydellisen tietokannan Ibsenin kirjoittamista ja Ibsenistä kirjoitetuista teoksista ja artikkeleista. Jatkuvasti pävittyvästä bibliografiasta voi tehdä hakuja .

Toinen projekti julkaisee Ibsenin kirjoituksista uuden kriittisen, kommentoidun laitoksen. Tämä kirjoituskokoelma kommentaareineen ilmestyy sekä painettuna että elektronisena versiona. Painettu ja digitoitu versio palvelevat eri tavoitteita: paperiversio toimii ensisijaisena työkaluna Ibseniin tutustuttaessa. Siinäkin esitellään lyhysti eri versioiden variaatiot, mutta digitoitu versio palvelee vielä perinpohjaisempana tekstiarkistona. Digitaaliversiossa lukija pääsee näet tutustumaan kaikkiin eri versioihin kokonaisuudessaan, ja hän voi haluamassaan kohdassa siirtyä yhdestä versiosta toiseen tai lukea tiettyä kohtaa koskevat kriittiset kommentaarit. Projektin kotisivut löytyvät myös englannin kielisenä.

Kolmannen projektin tavoitteena on ollut tuottaa faksimilet kaikista saatavilla olevista Ibsenin käsikirjoituksista ja kirjeistä. Projekti päättyi kesäkuussa 2000, mutta aineisto ei ole vielä aivan kokonaisuudessaan saatavilla. Faksimilesivuja on kaikkiaan yli 15 000 ja niistä voi suorittaa hakuja. Tietokannat ovat vapaasti käytettävissä yksityistarkoituksiin sekä tutkimus- ja opetustyöhön.

Internetissä on myös luettavissa raportteja, joissa projektin jäsenet kertovat hankkeen haasteista. Kaikki transkribointi vaatii valintoja siitä, mitä otetaan mukaan ja mitä jätetään pois. Miten käsitellä eri versioissa ilmestyneitä kuvia, ylimääräisiä otsikointeja ja varsinaisia muutoksia itse leipätekstissä? Miten taivutella digitoinnissa käytettyjä jäykähköjä komentoja siten, että digiversio esittäisi tekstien variaatiot kaikessa kirjavuudessaan - ja vertailtavasti? Projektin jäsenet kertovat projektista, sen käytännön ongelmista, koodien käytöstä ja muista teknisistä kysymyksistä mm. alustus/esitelmäkokonaisuudessa Encoding Ibsen. Problems Concerning text Structure(Digital Resources for the Humanitites. Paper for the conference, DRH '99 - King's College London - 12.-15. September 1999)

Entä millä tavoin voidaan edes yrittää taata, että digitaalinen versio olisi käyttökelpoinen ja saatavilla ei vain tänä ja ensi vuonna, vaan myös kymmenen tai sadan vuoden kuluttua? Projektin jäsenet ovat pyrkineet tekemään ratkaisuja, joiden pitäisi tuottaa mahdollisimman pysyvä säilytysmuoto. Lisäksi on suunniteltu, että tietokanta sijoitetaan aikanaan kansallisarkiston tai kansalliskirjaston hoteisiin.

Anu Lahtinen

Sisällysluettelo 2/00
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti