haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


AGRICOLAN TIETOSANOMAT

ISSN 1456-1832

AGRICOLA


Agricolan Tietosanomat seuraa verkkomaailman tapahtumia humanistisesta, erityisesti historiantukimuksen näkökulmasta. Lehti julkaisee uutisia verkkoresursseista, kirjoista, CD-romeista, verkkosivuista ja artikkeleista. Vuodesta 2001 lähtien Agricolan Tietosanomia tehdään läheisessä yhteistyössä toisen historia-alan verkkolehden Ennen&Nytin kanssa. Agricolan Tietosanomat toimii Ennen&Nytin "verkko pullistumana" keskittymällä tarkemmin verkkomaailman tapahtumiin, Ennen&Nytin käsitellessä myös muita historia-alaan liittyviä kysymyksiä. Verkkomuoto sallii artikkelien julkaisemisen ristiin kummassakin lehdessä.

Agricolan Tietosanomia tehdään päätoimittajan ja eri puolilla Suomea olevan toimituskunnan voimin. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden arkisto ja tekijät. Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona

Numero 2. 2001

Markku Leppänen:
Vatikaanin salainen arkisto - Archivio segreto Vaticano
Vatikaanin arkisto sai alkunsa jo kristinuskon ensimmäisten vuosisatojen aikana. Artikkelissa käsitellään arkiston historiaa, organisaatiota, keskeisiä kokoelmia, sekä merkitystä tutkimukselle.
Tapio Onnela:
Internet-arkisto avattu - aikamatka Internetin 1990-luvulle
Brewster Kahlon vuonna 1996 perustama Internet Archive on lunastanut lupauksensa saattaa varhaisen Internetin ajan sivustot 1990-luvulta lähtien yleisön nähtäville.
Tua Korhonen:
Sieni-Kallen osviitta
Eduard Hisingerin "Sienikirja eli Sieni-Kallen osviitta tuntemaan ja käyttämään syötäviä sieniä" vuodelta 1863 on Suomen ensimmäinen kansalle tarkoitettu sienikirja. Kirjasta on julkaistu näköispainos ja se on saatavailla myös elektronisessa muodossa.
Tapio Onnela:
Suomen keskiajan lähteiden julkaisuprojekti
Kansallisarkistossa käynnistettiin keväällä 1998 hanke, jonka tavoite on julkaista Suomen keskiajan lähteet Internetissä. Nyt osa kokoelmasta on saatavilla Kansallisarkiston tietokannasta.
Tapio Onnela:
Historiallinen sanomalehtikirjasto 1771-1860
Historiantutkimuksen kannalta tärkeä hanke digitoi kaikki Suomessa vuosina 1771-1860 ilmestyneet sanomalehdet ja ne tulevat yleisön saataville Internetin kautta. Monipuolisissa hakuominaisuuksissa käytetään apuna myös sumeaa logiikkaa.

Kirja-arvostelut

Agricolan kirja-arvostelut:
Tuoreimmat kirja-arvostelut Agricolan arvostelupalvelusta
Agricola-Suomen historiaverkon kirja-arvostelut syyskuusta marraskuuhun 2001.

Historiallinen yhdistys
Historiallisia Arvosteluja 1999-2001
Historiallisen Yhdistyksen vuoden 2001 kirja-arvostelut

Uusinta Agricolassa:

Lehden arkisto
Lehden toimituskunta
Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


Agricolaverkon vintti