haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Suomen keskiajan lähteiden julkaisuprojekti
AGRICOLA


Kansallisarkistossa käynnistettiin keväällä 1998 hanke, jonka tavoite on julkaista Suomen keskiajan lähteet Internetissä. Hanke sisältää valtionarkistonhoitaja Reinhold Hausenin 1910-1935 julkaiseman teossarjan Finlands medeltidsurkunder sekä sen virheiden korjaamisen ja täydentämisen muilla Suomen keskiajan historian lähteillä. Nyt osa kokoelmasta on saatavilla kansallisarkiston tietokannasta.

Valtionarkistonhoitaja Reinhold Hausen julkaisi vuosina 1910-1935 kahdeksan- osaisen teossarjan Finlands Medeltidsurkunder (FMU), joka käsittää valtaosan tunnetuista Suomen keskiaikaista historiaa koskevista lähteistä: lähes 7000 asiakirjaa tai katkelmaa. Teossarjaan sisältyy joitakin virheitä ja ristiriitoja, minkä lisäksi siitä puuttuu myöhemmin löydettyjä lähteitä. 1990-luvun lopulla syntyi ajatus korjata, täydentää ja modernisoida FMU-sarja.

Kansallisarkisto käynnisti keväällä 1998 Diplomatarium Fennicum - projektin (DF), jonka tavoitteena on kerätä yhteen ja saattaa digitoidun tietokannan muotoon kaikki Suomen keskiaikaan liittyvä asiakirja-aines. Hankkeen lähimmät esikuvat löytyvät muista pohjoismaista: Diplomatarium Svecanum, Diplomatarium Norvegicum, Diplomatarium Danicum.

Kansallisarkisto vastaa hankkeen tietokannasta ja verkkojulkaisusta. Tutkimusprojekti on oma erillinen hankkeensa. Projektin tutkijat ovat etsineet Suomea koskevia keskiaikaisia arkistolähteitä mm. Vatikaanin arkistosta. Uusia arkistolähteitä koskevat viitetiedot syötetään tekeillä olevaan tietokantaan, joka tarjotaan tutkijoille Internetin välityksellä.

Diplomatarium Fennicum - tietokannasta voidaan tällä hetkellä hakea FMU:n asiakirjat numeron ja vuoden perusteella sekä vapaahaulla teksti- ja regestakentistä. Henkilö- ja paikan- nimihakemistojen laadinta on aloitettu ja myöhemmin tietokantaan tullaan liittämään myös muita hakemistoja.

Tapio Onnela

Agricolan Tietosanomien pääsivulle
Agricolan Tietosanomien Numero 2/2001 pääsivulle
Lehden arkisto
Lehden toimituskunta
Kaikkien numeroidensisällysluettelot yhtenä tiedostona


Agricolaverkon vintti