haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


AGRICOLAN TIETOSANOMAT

ISSN 1456-1832

AGRICOLA


Agricolan Tietosanomat seuraa verkkomaailman tapahtumia humanistisesta, erityisesti historiantukimuksen näkökulmasta. Lehti julkaisee uutisia verkkoresursseista, kirjoista, CD-romeista, verkkosivuista ja artikkeleista. Vuodesta 2001 lähtien Agricolan Tietosanomia tehdään läheisessä yhteistyössä toisen historia-alan verkkolehden Ennen&Nytin kanssa. Agricolan Tietosanomat toimii Ennen&Nytin "verkko pullistumana" keskittymällä tarkemmin verkkomaailman tapahtumiin, Ennen&Nytin käsitellessä myös muita historia-alaan liittyviä kysymyksiä.

Agricolan Tietosanomia tehdään päätoimittajan ja eri puolilla Suomea olevan toimituskunnan voimin. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

 • Lehden arkisto
 • Toimituskunta
 • Kaikki sisällysluettelot yhtenä tiedostona

  Numero 2. 2002
  Tässä erikoisnumerossa käsitellään 1400-luvulla eläneen Nanne Kärlingin tapausta kuuden keskiaikatutkijan voimin, numeron toimitti Anu Lahtinen

  Karanneen munkin tarina


  Monta tutkijaa, monta näkökulmaa

  Historiantutkimuksesta todetaan usein, että tulkintoja on yhtä paljon kuin tutkijoitakin. Syksyllä 2001 kymmenisen keskiajan tutkijaa kokoontui kokeilemaan väittämää käytännössä. Jokainen oli etukäteen perehtynyt yhteen asiakirjaan ja pohtinut siihen liittyvää tutkimusta ja lähteitä. Tapaamisessa keskusteltiin siitä, millaisia näkökulmia kukin löysi Nanne Kärlingin, luostarista paenneen nuorukaisen elämäntarinaan. Jokainen tutkija tarkasteli aineistoa oman tutkimusnäkökulmansa kautta, toi kuvaan jotakin uutta ja yhdisti asiakirjan erilaisiin tutkimus- tai lähderyhmiin.

  Puheenvuoroista on nyt muokattu kokonaisuus - hyperteksti, joka tavoittelee käydyn keskustelun polveilevuutta, vertailuja ja assosiaatioita. Lukija voi liikkua osiosta toiseen satunnaisten linkkien kautta tai palata sivukartalle ja suunnistaa sen mukaan. Eikä Nanne Kärlingin tapauksen tarvitse päättyä tähän, vaan tutkijat voivat halutessaan ottaa yhteyttä toimittajaan Anu Lahtiseen ja esittää omia kommenttejaan. Myös historiaan erikoistuneella H-verkko sähköpostilistalla voi käydä keskustelua tekstin pohjalta.
  Anu Lahtinen

  Sisältö
  Esimerkkiasiakirja: Skaran arkkipiispan päätös Nanne Kärligin tapauksesta - Kirsi Salonen

  Tarinan taustaa
  Nanne Kärling - munkki vai rälssimies? - Kirsi Salonen
  Nanne Kärlingin sukupuu - Mia Korpiola

  Näkökulmia Nannen tarinaan
  Nanne Kärlingin perhepiiri - Mia Korpiola
  Perhestrategiat vastatuulessa - Marko Lamberg
  Erik Holmstensson - tarinan roisto - Tuula Lehomaa
  Oikeusistuimien rajallinen valta - Tuula Hockman
  Nanne Nannesson - avioton lapsi? - Mia Korpiola
  Naisten ja miesten oikeudellinen asema - Anu Lahtinen

  Hallinnon asiakirjat - Kirsi Salonen
  Kaavamaisten lähteiden ongelmat - Marko Lamberg

  Lisätietoja
  Lähteitä ja kirjallisuutta
  Kirjoittajat

  Kirja-arvostelut

  Agricolan kirja-arvostelut:
  Tuoreimmat kirja-arvostelut Agricolan arvostelupalvelusta
  Agricola-Suomen historiaverkon kirja-arvostelut huhtikuusta syyskuuhun 2002.

  Historiallinen yhdistys
  Historiallisia Arvosteluja 1999-2002
  Historiallisen Yhdistyksen vuoden 2002 kirja-arvostelut

  Uusinta Agricolassa:

  Lehden arkisto
  Lehden toimituskunta
  Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


 • Agricolaverkon vintti