Karanneen munkin tarina, kirjoittajat

Kirjoittajat kuuluvat epämuodolliseen tutkijaryhmään "Oikeus, uskonto ja moraali Pohjois-Euroopassa 1100-1600". Kyseessä on epämuodollinen tutkijaverkosto, joka on saanut yhteistapaamisiinsa tukea Suomen Kulttuurirahastolta. Ryhmän jäsenet ovat osallistuneet yhteisiin konferenssi- ja julkaisuhankkeisiin, ja he toimivat yhteistyössä pohjoismaisen tutkijaverkoston kanssa, joka tutkii oikeuden, perheyhteisön ja omaisuuden kytköksiä keskiajan Euroopassa.FL Tuula Hockman (Historiatieteen laitos, Tampereen yliopisto) valmistelee väitöskirjaansa Ingeborg Åkentytär Tottista.

OTL Mia Korpiola (rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitos) kirjoittaa oikeushistorian väitöskirjaa otsikolla Between Betrothal and Bedding: The Making of Marriage in Sweden, ca. 1200-1620.

FM Anu Lahtinen (Historian laitos, Turun yliopisto), tutkii väitöskirjatyössään aateliston mies- ja naiskäsityksiä myöhäiskeskiajan Ruotsissa, lähtökohtana Flemingien sukupiiriä käsittelevä aineisto.

FT Marko Lamberg (Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto) viimeistelee Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan historiaa ja Jöns Budden tuotantoa käsittelevää tutkimusta sekä aloittelee varhaisten ruotsinsuomalaisten integroitumista käsittelevää tutkimusta.

Hum.kand Tuula Lehomaa (Historiatieteen laitos, Tampereen yliopisto) valmistelee graduaan testamenttien luonteesta Upsalan kirkkoprovinssissa folkunga-ajalla.

FT Kirsi Salonen (Historiatieteen laitos, Tampereen yliopisto) tutkii paavillisen penitentiaarin pohjoismaista aineistoa.

Sisältö