Lähteitä ja kirjallisuutta


Alla mainittujen asiakirjojen lisäksi kussakin osiossa mainitaan lisäksi muutamia muita aihepiiriä sivuavia teoksia.


Nanne Kerlingin elämään liittyviä dokumentteja
1. Apotti Arvidin todistuskirje, 16.6.1446 (Riksarkivet, Or. Perg.16.6.1446)
2. Penitentiaarilta saatu "Litterae ecclesiastica", 5.8.1449 (Riksarkivet, Or. Perg. 5.8.1449)
3. Anomuskopio, 15.1.1450 (Archivio Segreto Vaticano, Penitenzieria Apostolica, Vol. 3, fol. 86v)
4. Penitentiariaatista saatu julistusasiakirja, 15.1.1450 (Riksarkivet, Or. Perg. 15.1.1450)
5. Paavi Nicolaus V:n kirje, 23.1.1450 (Riksarkivet, Or. Perg. 23.1.1450)
6. Kristiinan huomenlahjakirje, (Riksarkivet, Or Perg.)
7. Vadstenassa julistettu piispantuomio, 4.3.1460 (Riksarkivet, Or. Perg. 4.3.1460)
8. Paavi Sixtus IV:n kirje, 13.12.1474 (Riksarkivet, Or Perg. 13.12.1474)
9. Skarassa julistettu piispantuomio, 14.6.1476 (Riksarkivet, Or. Perg. 14.6.1476)

Nanne Kerlingin elämään liittyvää kirjallisuutta
Nordmark, Marie-Louise, "Nanne Kärling, munk och frälseman: studier kring en medeltida arvsprocess", Kyrkohistorisk Årsskrift 42 (1942), s. 124-153.
Salonen, Kirsi, "Fallet Nanne Kärling. Att kombinera biografiska uppgifter ur olika arkiv" Ny väg till medeltisbreven. Skrifter utgivna av Riksarkivet 18. Västervik 2002, s. 99-106.
Salonen, Kirsi, The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages. The Example of the Province of Uppsala 1448-1527. Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia 313. Saarijärvi 2001, s. 57, 402-405.

Sisältö