haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Kansannousun verkkosivut - The Electronic Intifada
AGRICOLAThe Electronic Intifada on verkkosivusto käsittelee Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin uutisointia palestiinalaisten näkökulmasta. Sen tarkoitus ei ole niinkään tiedottaminen, kuin vaikuttaminen. The Electronic Intifada ei ole terrorismia, sen toiminta on perustellusti konfliktin yhden osapuolen näkemysten tiedottaminen. Lisäksi verkkosivuilta ja niiden linkkiyhteyksien avulla saa paljon hyödyllistä tietoa Lähi-Idän ikuiselta tuntuvasta vihanpidosta, kunhan vain muistaa lukevansa tarkoitushakuista näkemystä aiheesta.

Helmikuussa 2001 avattu The Electronic Intifada on verkkosivu, jolla käsitellaan Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin uutisointia jälkimmäisen osapuolen näkökulmasta käsin. Sivut on perustanut ja niitä ylläpitää neljä Lähi-Itään tavalla tai toisella liittyvää toimittajaa. Ali Abunimah ja Arjan El Fassed ovat syntyjään palestiinalaisia, mutta asuvat länsimaissa, ensinmainittu Yhdysvalloissa ja jälkimmäinen Alankomaissa. Ainakin Arjan El Fassed näyttää myös yhä käyvän aika ajoin Länsirannalla. Ryhmän muut jäsenet ovat Kanadassa asuva yhdysvaltalainen Laurie King-Irani ja skotlantilainen verkkosuunnittelija Nigel Parry. Kaikkien neljän suhteellisen nuoren toimittajan urat liittyvät tavalla tai toisella Länsirannalla sijaitsevaan Birzeitin yliopistoon, jossa he ovat ilmeisesti tutustuneet toisiinsa Palestiinan asian aktivisteina.

Oman ilmoituksensa mukaan The Electronic Intifada pyrkii tuomaan palestiinalaisten äänen kuuluville kansainvälisessä uutisoinnissa sekä jakamaan puolueetonta informaatiota konfliktista. Totta onkin, että varsinkin anglosaksisissa tiedotusvälineissä Israelilla tukijoineen on selkeä yliote. Tämä on merkittävä etu kamppailussa, jossa maailman mielipiteillä on keskeinen rooli. Israel on sotilaallisesti täysin ylivoimainen osapuoli ja kansainvälinen painostus on näillä näkymin ainoa keino, jolla palestiinalaiset saattaisivat pakottaa miehittäjät vetäytymään Länsirannalta. Toisaalta Israelin armeija ei ole kyennyt tukahduttamaan palestiinalaisten äärijärjestöjen omaksumaa vastarinnan muotoa, terrorismia. Tähän tarvittaisiin myös laajaa kansainvälistä tukea, joka katkaisisi terroristien ulkopuoliset yhteydet ja mahdollistaisi ankaramman voimankäytön palestiinalaisia vastaan. Sotilaallisesti tilanne on siis lukossa ja molemmat osapuolet uskovat ulkopuolisten tahojen voivan ehkä tarjota ratkaisun.

Näistä lähtökohdista voi sanoa, että The Electronic Intifadan kaksi perustavoitetta ovat ristiriidassa keskenään. Jos sivujen tarkoituksena on ajaa palestiinalaisten asiaa, kuten toimituskunta avoimesti esittää, ei todellisella puolueettomuudella voi olla niillä sijaa. Toimituskunta saattaa toki pyrkiä luotettavuuteen esittämällä vain aitoina pitämiään väitteitä, jollei muuten niin pitääkseen sivujensa arvostusta yllä. Kaikki saatavilla olevat tosiasiat eivät kuitenkaan mitenkään voi suosia vain palestiinalaisia ja päinvastaisten totuuksien esittäminen olisi ristiriidassa sivujen päätarkoituksen kanssa. Niinpä The Electronic Intifadaa voi parhaimmillaankin pitää vain palestiinalaisia tukevien tosiasioiden tiedotuskeskuksena, joskin ehkä suhteellisen luotettavana sellaisena.

Verkkosivuilla julkaistaan laajaa valikoimaa ajankohtaisia uutisia, kommentteja ja analyyseja. Niiltä löytyy myös asiaan liittyvää taustamateriaalia sekä linkkejä muille sivuille. Toimituksen oman ilmoituksen mukaan sivuilla käy neljännesmiljoonaa lukijaa kuukaudessa. Luku vaikuttaa suurelta, mutta sivuilla julkaistavan materiaalin määrä on toki vaikuttava ja linkkiyhteydet kattavia. The Electronic Intifada ei ilmesty erillisinä julkaisuina, vaan sitä päivitetään koko ajan. Näin sivut ovat jatkuvassa muutostilassa eikä niiltä poistettuun materiaaliin näytä ulkopuolisilla olevan suoraa pääsyä. Tämä on tutkijan kannalta selkeä puute.

Neljän sivuille aktiivisesti kirjoittavan päätoimittajansa lisäksi The Electronic Intifadalla on tukenaan yhteyshenkilöitä ja avustavia toimittajia, jotka kirjoittavat ajankohtaisia artikkeleita erityisesti Länsirannalta ja Israelista. Kyky välittää ruohonjuuritason uutisia paikan päältä onkin sivujen suuri valtti, jolla se on onnistunut lyhyen olemassaolonsa aikana toisinaan herättämään huomiota laajemmaltikin tiedotusvälineissä. Uutisoinnin lisäksi verkkosivut keskittyvät Israelille myönteisen tiedotuksen kritisointiin sekä palestiinalaisten asian periaatteellisen oikeutuksen puolustamiseen. Sivuilta löytyy oma arkistonsa Reference Library, jonne on koottu erilaisia dokumentteja aina ensimmäisen maailmansodan ajoilta lähtien. Lisäksi arkistosta löytyy erinäisiä ihmisoikeusraportteja. Tällaisten aiheiden korostaminen on ymmärrettävää, sillä kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien suhteen Israelin asema miehittäjänä on usein varsin epäkiitollinen. Yksi päätoimittajista, Arjan El Fassed, on henkilökohtaisesti erikoistunut ihmisoikeuskysymyksiin

.

Suuri osa sivujen varsinaisista uutisartikkeleista on lehden omien toimittajien ja avustajien tekemiä. Lisäksi Media-sivulta The Media löytyy kattava kokoelma linkkejä muihin tiedotusvälineisiin. Näiden linkkien joukossa on omaperäinen satunnaisten uutisartikkelien kokoelma. Hakusanalla "Palestinian" löydetyt linkit julkaistaan sellaisinaan, ja ainakin toimituskunnan oman ilmoituksen mukaisesti valikoimattomina. Tällä tavalla koottu valikoima ulottuu suurista uutisjättiläisistä, kuten BBC tai USA Today, melkoisen tuntemattomiin paikallisiin tiedotusvälineisiin, kuten Bennington Banner tai Gwinnett Daily Post.

Sivuilta löytyy myös oma palestiinalaisen kulttuurin, musiikin ja taiteen palstansa sekä erillinen satiirinen verkkopalsta Bassaleh News Network. Tämän vuoden helmikuusta lähtien The Electronic Intifada on muun toimintansa ohella osallistunut Irakin tilanteen kehitystä seuraavan verkkosivun The Electronic Iraq ylläpitämiseen. Selkeimmin verkkosivujen keskeisiin tavoitteisiin viittavat lehdistön edustajille ja aktivisteille osoitetut omat sivunsa For Journalists - For Activists. Ensin mainittuun on koottu tärkeimmät uutisaiheet, jotka toimituskunta toivoo levitettävän muihin tiedoitusvälineisiin. Sivulla annetaan journalisteille myös ohjeita kontaktien luomisessa. Aktivistien [For Activists ] sivuilla helpotetaan yhteyksien luomista erilaisiin palestiinalaisten asiaa ajaviin järjestöihin ja annetaan niille julkisuutta. Lisäksi The Electronic Intifada julkaisee artikkeleja siitä, miten verkon kautta pystyy parhaiten vaikuttamaan ja mitä media-aktivistilta vaaditaan.

Journalisteille ja aktivisteille osoitetut sivut korostavat The Electronic Intifadan päätarkoitusta, joka ei ole niinkään tiedottaminen, kuin vaikuttaminen. Toimittajakunta uskoo vakaasti asiansa oikeutukseen ja pyrkii auttamaan palestiinalaisia tuomalla esille näiden näkökannan. Ulkopuolisten arvioijien suhtautuminen The Electronic Intifadaan jakautuu arvattavasti kommentoijien omien Lähi-Idän näkemysten mukaisesti. Palestiinalaisten tukijat ylistävät verkossa sivuja estottomasti, kun taas israelilaiset ja heidän tukijansa tuntuvat suhtautuvan niihin pahimmillaan jonkinlaisena verkkoterrorismina. Terrorismia The Electronic Intifada ei kuitenkaan ole. Sen toiminta on perusteltua ja hyväksyttävää konfliktin yhden osapuolen näkemysten tiedottajana. Verkkosivuilta ja niiden linkkiyhteyksien avulla saa paljon hyödyllistä tietoa Lähi-Idän ikuiselta tuntuvasta vihanpidosta, kunhan vain muistaa lukevansa tarkoitushakuista näkemystä aiheesta.

Risto Marjomaa
Kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopistossa Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksessa

Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Tämän numeron pääsivulle
Lehden arkisto
Lehden toimituskunta
Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


Agricolaverkon vintti