haku kartta
hakemisto

Äänet, kuvat ja monimediat talteen

Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) ja Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (ELKA) ovat lähteneet yhdessä kehittämään uhanalaisten ääni- ja videonauhojen, filmien ja monimedia-aineistojen digitointia ja digitaalista arkistointia. Elkad-projektissa luodaan myös menetelmiä alkujaan digitaalisten aineistojen, kuten digikuvien, säilyttämiseen pysyvästi – siis vähintään 200 vuotta.

- Toiminnan aloittaminen on tärkeää, onhan yritysten toiminta- ja taloustieto valtaosin digitaalisessa muodossa. Tähän asti ei kuitenkaan ole ollut mahdollista tallentaa digitaalista aineistoa ulkopuoliseen arkistoon, vaan yritysten arkistotieto on jäänyt joko omiin vanheneviin tietojärjestelmiin tai jo kadonnut niiden mukana, projektipäällikkö Osmo Palonen Mikkelin ammattikorkeakoulusta toteaa.

Mikkelin ammattikorkeakoulun projektijohtaja Ilkka Liljanderin mukaan Elkad-projektissa on kyse kansallisestikin merkittävästä pilottihankkeesta. Siinä etsitään vastauksia kysymykseen, miten digitaalisen tiedon saatavuus ja käyttökelpoisuus voidaan varmistaa tulevaisuudessa, kun nykyiset ohjelmistot, laitteet ja toimintatavat vanhenevat muutamassa vuodessa.

Elkad-projektissa rakennetaan monipuolinen tallennus- ja tietojärjestelmä yritysten digitaaliselle aineistolle, koulutetaan asiantuntijat sekä turvataan tiedon pitkäaikainen säilyminen ja sen käytettävyys tietoverkkojen kautta.

- Ilman menetelmien kehitystä ei ole digitointia ja digitaalisen aineiston vastaanottoa. Ilman digitointia ja digitaalisen aineiston vastaanottoa ei ole arkistoa. Ilman arkistotiedon hallintaa ei arkistoitua materiaalia löydä, ja ilman julkaisumenetelmiä tietoverkkojen kautta arkistojen käyttömahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Koulutus taas on välttämätön, jotta kehitettyä osaamista pystytään levittämään, Osmo Palonen kiteyttää.

Analogisen aineiston digitoinnilla kiire

Projektin ensimmäisessä vaiheessa siirretään Elkassa olevat erilaisilla järjestelmillä tuotetut av-aineistot (filmit, videot, ääninauhat, piirustukset, valokuvat) digitaaliseen muotoon ja lisätään hakutiedot. Erilaista analogista aineistoa Elkalla on toista tuhatta tuntia ja sen digitoinnilla on jo kiire ennen alkuperäisten aineistojen lopullista tuhoutumista. Tuotettu digitaalinen aineisto tallennetaan Mikkelin ammattikorkeakoulun IMT-hankekokonaisuuteen kuuluvaan digitaaliseen arkistoon.

Toisessa vaiheessa Elka ryhtyy vastaanottamaan yrityksiltä sähköisessä muodossa syntynyttä ja pysyvästi säilytettävää aineistoa. - Elkad täydentää Elkan palvelutarjontaa yrityksille. Tehtävänämme on toimia elinkeinoelämän muistina kokoamalla yritysten ja järjestöjen pysyvästi säilytettävää tietoa koko maan alueelta. Tällä hetkellä meillä on yritysarkistoja yhteensä noin 17 kilometriä, Elkan johtaja Matti Lakio sanoo.

Koska hankkeessa on mukana ammattikorkeakoulu, siihen sisältyy myös koulutusta. Suurin osa projektin toteuttajista koulutetaan projektin aikana ja lisäksi projektiin sisältyy aineistonhallinnan koulutusohjelman suunnittelua. Hankkeen tuloksena pyritään myös luomaan sisältöjä esimerkiksi avoimessa ammattikorkeakoulussa toteutettaviin täydennyskoulutusjaksoihin.

Elkad-hanke alkoi tämän vuoden alusta ja jatkuu syksyyn 2005. Sen työllistävyysvaikutus on 9,5 henkilötyövuotta. Uusia työpaikkoja syntyy 5-6, jonka lisäksi hanke työllistää MAMK:n IMT-kehittämispalvelujen henkilöstöä. Kustannukset ovat noin 540.000 euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Itä-Suomen lääninhallituksen rahoitusosuus on 77 %. Lopun kattavat Elka, Mikkelin kaupunki ja Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Teksti perustuu hankkeen tiedotteeseen.

Lisätietoja:

Lisätietoja: hankkeesta: Osmo Palonen, puh. 355 6835, 040-5466999 osmo.palonen@mikkeliamk.fi

Radio Mikael: Digitaalisessa arkistoinnissa riittää haasteita (YLE)

 

Tämän numeron pääsivulle
Agricolan Tietosanomien pääsivulle
Agricolan Tietosanomien arkisto

Lehden toimituskunta


Historian äärelle | Tutkimus, opetus, seurat | Arkistot, kirjastot, museot | Ajankohtaista
Agricolan kartta | Haku Agricolasta | Hakemisto | Uutta!
Tekijät | Palaute | Etusivulle

Etusivulle