haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


KESKIAIKALISTOJEN ARKISTOT ESILLÄ
AGRICOLA


Kahden laajan keskiaikaa käsittelevän sähköpostilistan arkistot ovat nyt saatavissa verkossa. Keskiajan lähteisiin ja teksteihin sekä niiden ongelmiin keskittyvän Medtextl ryhmän arkisto löytyy osoitteesta: http://www.mun.ca/mst/medtext/ Keskiajan uskonnollisuuteen ja kaikkeen sen ympärille liittyvään keskittyvän Medieval-religion listan arkiston osoite on: http://www.mailbase.ac.uk/lists-k-o/medieval-religion/ Listojen arkistot on järjestetty tietokannaksi, josta voi tehdä hakuja aiheen, kirjoittajan ja ajan mukaan. Myös sanahaut ovat mahdollisia. Molemmilla listoilla on 1990-luvun puolivälistä lähtien käyty laajoja keskusteluita mitä moninaisimmista keskiajan historian kysymyksistä aina keskaikaa käsittelevistä elokuvista sienten keräilyyn. Siksi niistä löytyy verrattain nopeasti tarpeellisia pikkutietoja tai viitteitä käyttökelpoisiin referenssiteoksiin, mikäli muunlaista keskiajan hakuteosta ei ole saatavissa.

Sisällysluettelo 2/98
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti