haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Kansallisia ääniä verkkogalleriassa
AGRICOLA


Yleisradion "Kansallisen äänigallerian". Äänigalleria tarjoaa presidenttien ja poliitikkojen ääninäytteitä, sekä vanhojen mestarilaulajien tuotantoa ja katkelmia urheilukilpailujen selostuksista. Äänigallerian tarjoama näkökulma menneisyyteen on suurmieskeskeinen.

Äänigalleria on Yleisradion äänitearkistojen kaikille kansalaisille tarjoama palvelu ja esillä on vain pieni, esimerkinomainen otos Yleisradion kokoelmista. Yleisradion Radioarkisto säilyttää valikoidun otoksen lähetetystä ohjelmistosta pysyvästi myöhemmin tapahtuvaa ohjelmakäyttöä ja tutkimustarpeita varten. Tämä aineisto on pääosin vain Ylen ohjelmatoiminnan käytössä. Tutkijat pääsevät käyttämään radioarkistoa vain erikseen sovittaessa. Lupa heltiää tieteellistä tutkimusta tai korkeakoulutasoista opinnäytettä tekevälle henkilölle.

Kaikille avoin Kansallisen äänigalleria sisältää presidenttien ääninäytteitä, katkelmia itsenäisyyden ajan merkittävimpien poliitikkojen puheista, välähdyksiä urheilun huippuhetkistä ja näytteitä vanhojen mestarilaulajien esityksistä. Gallerian vaihtuvassa Merkkitapahtuma-osastossa on aluksi kuultavissa Suomen kansallisteatterin sata vuotta sitten valmistuneen rakennuksen vihkiäisnäytännössä mukana olleiden näyttelijöiden esityksiä.

Gallerian ääninäytettä taustoittaa lyhyt selostusteksti, ao. henkilön tiivistetyt uratiedot sekä valokuva. Presidenttien ja poliittisten vaikuttajien ääninäytteet on pyritty valitsemaan niin, että ne samalla liittyvät johonkin maamme historian merkittävään vaiheeseen tai kuvaavat jotain valtiollisen järjestelmämme ilmiötä. Ajatuksena näissä valinnoissa on se, että kouluilla on mahdollisuus elävöittää historian ja yhteiskuntaopin opetusta äänigallerian avulla.

Radion arkistoon on vuosien varrella kertynyt paljon ns. "kansallisesti merkittäviä äänitteitä", joita on nyt siis tarjolla kuunneltavaksi Internetin kautta. Tämä "merkittävyys" tulkitaan kuitenkin yleensä poliitikkojen puheiksi tai sitten esimerkiksi mielellään sellaisten urheilukilpailujen selostuksiksi joissa suomalaiset ovat menestyneet (tästä on virkistävänä poikkeuksena selostus Juha Miedon sadasosasekunnin häviöstä, jota voi kuunnella Äänigalleriassa).

Valikointi on tietysti käytännön syistä ymmärrettävää, jostakin on aloitettava, Toisaalta nyt tarjolla oleva valikoima korostaa kansallista suurmiesajattelua, jossa arvokkaaksi ja mainitsemisen arvoiseksi historiaksi mielletään helposti vain kansakunnan kaapin päälle nostetut ja ikoneiksi kanonisoidut hahmot. Arkinen todellisuus ja tavallisten ihmisten historia jää helposti unohduksiin, ja muu historia poliittisen historian varjoon kun sivusto keskitty esittelemään menneiden kuuluisuuksien henkilöhistoriaa. Tämä on sääli sillä äänidokumentissa on aivan omanlaisensa intiimi tunnelma, joka tuo menneisyyden todellisuuden kiehtovalla tavalla lähelle aivan eri tavalla kuin liikkuva kuva tai valokuva. Muidenkin elämänalojen äänidokumentteja olisi ollut kiinnostavaa saada kuulla. Hauska aikansa kuva löytyy Äänigallerian Suuret laulajat-osastosta jossa on kuultavissa Iivari Kainulaisen vuonna 1911 levyttämä humoristinen katkelma "Hammaslääkärissä"

Gallerian tekninen toteutus ja ulkoasu on selkeitä ja toimivia, ääninäytteet ovat helposti toimivassa RealAudio-muodossa. Äänilinkin yhteyteen olisin kaivannut tietoa tiedoston koosta tai näytteen pituudesta. Toivottavasti äänigalleria laajenisi tulevaisuudessa tarjoamaan myös monipuolisempia näytteitä radion hienoista kokoelmista. Nyt esimerkiksi kansallisia merkkitapahtumia sivullaesitellään vain vaihtuvina näyttelyinä eikä laajenevana karttuvana kokoelmana? Laajempi tarjonta lisäisi opettajien mahdollisuuksia valita ääninäytteitä ja tarjoaisi kaikille kuulijoille enemmän valinnan varaa. Opetusta esimerkiksi on vaikea suunnitella pitkäjänteisesti kokoelman varaan, koska tarjolla olevat ääninäytteet saattavat vaihtua milloin tahansa. Levytila ei ainakaan voi olla esteenä kokoelmien pitkäaikaisemmalle esillepanolle.

Äänigalleria on erinomainen alku toivottavasti laajemmalle verkkojulkaisemiselle. Äänigallerian kaltaisia palveluja Yleisradiolla voisi olla verkossa tarjolla enemmänkin, liian usein hyvä radio-ohjelma menee ohi korvien sopimattomien lähetysaikojen vuoksi. Mikä estäisi ohjelmien laajemman välittämisen Internetin kautta?

Tapio Onnela

 • Kansallinen äänigalleria
 • Radioarkisto
 • Yleisradion äänilevystö
 • Äänitearkistot (Agricola-Suomen historiaverkko)

  Agricolan Tietosanomien pääsivulle
  Lehden arkisto
  Lehden toimituskunta
  Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


 • Agricolaverkon vintti