haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Nova Roma - virtuaaliyhteisö
AGRICOLA


Nova Roma on verkossa toimiva virtuaaliyhteisö, jonka perusidea on edistää antiikin roomalaisen kulttuurin tuntemusta ja tutkimista. Jäseniä on nyt noin 1600 eri maista, noin puolet Yhdysvalloista ja puolet Euroopan alueelta. Jäseninä on sekä opiskelijoita että asiantuntijoita kuin myös aiheesta muuten vain kiinnostuneita. Virtuaaliyhteisön toimintaa on monenlaista, sekä tapaamisia paikallisella tasolla että toimintaa sähköpostilistojen, keskusteluryhmien ja nettisivujen kautta.

Koska Nova Romassa on paljon eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä eri maista on toimintakin välillä hyvin laajaa, tietoa ja toimintaa löytyy monilta erikoisalueilta kuten esim: historiasta, sotahistoriasta, kirjallisuudesta, ruoanlaitosta, arkkitehtuurista ja latinan kielestä.

Jokaisella novaromalaisella on roomalaistyylinen nimi jota käytetään yhdistyksen sisäisessä viestinnässä. Nova Roman toiminta on organisoitu tasavallan aikaisten mallien mukaan, tosin muutamilla moderneilla lisäyksillä (kuten esim. naisten vapaa osallistuminen). Esimerkiksi Nova Roman johdossa on vuosittain vaaleilla valittavat kaksi konsulia ja muut virkamiehet kuten ediilit ja preetorit. Paikallistason toimintaa ohjataan "provinssien" kautta. Regio Finnica kuuluu luonnollisesti Thulen provinssiin. Regio Finnican toiminnasta vastaa legaatti Caius Curius Saturninus.

Esimerkki live-tapaamisista voisi olla vuoden 2002 elokuussa järjestetty eurooppalaisten novaromalaisten tapaaminen Belgiassa.

Esimerkki siitä mitä Nova Romassa voi oppia on Academia Thules. Academia Thules järjestää kursseja sekä Nova Romasta että antiikin Rooman historiasta ja kulttuurista sekä latinasta. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä on meneillän latinan peruskurssi ja peruskurssi uusille novaromalaisille sekä sotahistorian kurssit 1-3. Academian kursseilla on ilmoittautuneena yhteensä yli 200 oppilasta, kaikki novaromalaisia.

Opettajina Academiassa toimivat oman alansa asiantuntijat. Esimerkiksi Latinan kursseista vastaa Barcelonan yliopiston latinan professori ja lakikursseista vastaa Wienin yliopiston lainopin professori joka on erikoistunut roomalaiseen lakiin. Kaikki kurssit on järjestetty 100% vapaaehtoistyönä ja ovat ilmaisia Nova Roman kansalaisille.

Mikko Sillanpää
Legatus Regionis Finnicae Caius Curius Saturninus) (c.curius@welho.com)
Scriba Legatus Regionis Finnicae Mariniara Octavia Pomptina
Legatus Regionis Finnicae Caius Curius Saturninus

Agricolan Tietosanomien pääsivulle
Lehden arkisto
Lehden toimituskunta
Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


Agricolaverkon vintti