haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Historian opetuskokeiluja verkossa
AGRICOLA


Oulun normaalikoulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jari Honkanen on tehnyt lukuvuonna 1996-97 lukuisia kokeiluja opetusteknologiasta, ja niiden pohjalta hän on suorittanut opetusteknologian opintoja. Hän on julkaisuut kasvatustieteen ainedidaktisen linjan syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielmasa: "Historia bitteinä, Tieto- ja viestintätekniikka historian opetuksessa 1980- ja 1990 -luvulla."kotisivuillaan. Honkasen sivuilla on myös Matti Ojakosken kanssa yhteistyössä syntynyt "Matka antiikin Kreikkaan", joka on lukion HY1-kurssiin tehty aineisto.

Tutkimuksessaan Honkanen päätyy korostamaan opettajan etukäteisvalmistelun osuutta ja eksaktien ongelmien määrittelyä opetusteknologiaa käytettäessä. Hänen kokeiluissaan ja etenkin 1980-luvulla tehdyissä edellisen sukupolven kokemuksissa saattoi nimittäin tietokoneilla saatu opetuksellinen hyöty olla kyseenalainen. Historiaa voi pitää melko vaativana opetusteknologian sovellusalana, koska inhimillinen pohdinta ja koneen tarjoamat mahdollisuudet on vaikea yhdistää. Honkasen kokoamaa materiaalia kursseittain löytyy lisää hänen kotisivuiltaan.
Olli Lehtonen

Sisällysluettelo 3/98
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti