haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Digitaalinen kulttuuri ja kirjoittaminen - iltaseminaarin antia
AGRICOLA


Historia-alalla julkaistaan tällä hetkellä lukuisia nettilehtiä. Agricolan Tietosanomien ja Ennen & Nytin lisäksi joukkoon mahtuu esikaupunkihistoriaan ja netin käyttöön perehdyttävä Raunistulan Sanomat, keskiajan tutkijoiden Mirator, audiovisuaaliseen kulttuuriin keskittynyt Wider Screen sekä uutena tulokkaana pian Historian opiskelijain liiton Historia! -julkaisu. Ensimmäiset cd-rom -muotoiset opinnäytteet on julkaistu ja opinnäytteitä on myös viety nettiin.

Millainen on tämän digitaalisen kulttuurin nykytilanne ja tulevaisuus? Millaisia vaatimuksia uusi julkaisuformaatti asettaa kirjoittajilleen, millaisia seikkoja tulisi ottaa huomioon aineiston toimitusvaiheessa? Nämä kysymykset nousivat esiin Turun historiallisen yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa "Digitaalinen kulttuuri ja kirjoittaminen" 30.1.2002. Tilaisuus oli osa Turun historiallisen yhdistyksen verkkohankkeiden toteutusprojektia, ja paikalla oli historia-alan nettijulkaisujen edustajia.

Puhujina kuultiin Kulttuurintuotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen professori Raine Koskimaata (digitaalinen kulttuuri), joka puhui aiheesta "Digitaalinen kulttuuri ja kirjallisuus" sekä toimittaja Kanerva Eskolaa (TaY), joka käsitteli verkkofoorumia ja hyvää tekstiä. Kuulijat pääsivät myös tutustumaan sähkökirjaan - tai sähköisen kirjan lukulaitteeseen. Nostalgisia henkilöitä, jotka kokivat mieluiten käpertyvänsä sohvalle vanhan kirjan kanssa tai nauttivansa kirjan sivujen kahinasta venematkalla, muistutettiin siitä, että sähköinen lukulaite on mahdollista tehdä paljon vedenpitävämmäksi ja iltalukemisenakin kätevämmäksi kuin vanhanaikainen paperinen kirja. Toistaiseksi sähkökirjaa näytti kuitenkin vaivaavan vaara akun loppumisesta. Sähköisen tiedonkulun problemaattisuutta tai keskeneräisyyttä kuvasti hyvin myös lievä varautuneisuus, jolla puhujat suhtautuivat luentosalin tarjoamiin audiovisuaalisiin laitteistoihin - eikä syyttä.

Alustuksissa nousi esiin teemoja, joita myös Professori Robert Darnton sivusi vierailullaan Helsingissä Darntonin vierailusta ja projekteista . Sähköisessä julkaisemisessa - netissä, rompulla tai sähkökirjamaisessa muodossa - on puolensa ja puolensa. Se tarjoaa foorumin myös vähäisille julkaisijoille, mutta varsinkin netin tietotulvaan on helppo hukkua. Vieläkin internetiin pääsee vain pieni osa maapallon asukkaista Poliittiset ratkaisut vaikuttavat siihen, voiko "tietoyhteiskunnan projekti" tasoittaa eriarvoisuutta vaiko lisätä sitä maan- tai maailmanlaajuisesti. Puheenvuoroissa todettiin myös, ettei paperille painetun kirjan aika ole ohi, vaikka sen asema ja roolit saattavat muuttua. Vaikka sähköinen julkaiseminen tarjoaa toisenlaisia päivitys- ja linkitysmahdollisuuksia, paperilla tekstiä on usein helpointa lukea.

Kuulijalle johtui mieleen puolentoista vuosisadan takainen aika, jolloin valokuvaustaidon kehityksen epäiltiin murentavan maalaustaiteen aseman. Käytännössä molemmat alat kuitenkin säilyivät ja kehittyivät omiin suuntiinsa. Samoin kuin valokuvauksen tai vaikka elokuvankin historiassa, myös sähköisen julkaisemisen ja internetin kehittyessä on vaikea ensi alkuun nähdä kaikkia niitä ilmaisun mahdollisuuksia, joita uusi media tarjoaa. Sekä Raine Koskimaa että Kanerva Eskola viittasivatkin siihen, miten uutta välinettä väistämättä käytetään ja kehitetään vanhojen traditioiden pohjalta. Uudelle medialle ominainen ilmaisusisältö voisi olla entistä vuorovaikutuksellisempaa ja verkottuneempaa.


Anu Lahtinen

Agricolan Tietosanomien pääsivulle
Lehden arkisto
Lehden toimituskunta
Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


Agricolaverkon vintti