haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston valokuvakokoelmat
AGRICOLA


Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistosta löytyy myös runsaasti valokuvia. Arkistossa on arvioitu olevan noin 350.000 - 400.000 kuvaa, joista verkon kautta pääsee katsomaan noin 18000:tta. Merkittäviä kokonaisuuksia ovat mm. Hankkijan, Outokumpu OY:n ja Suomen Seurakuntain Keskinäisen Paloapuyhtiön arkistojen kuvakokoelmat.

Elkaan saapuvat valokuvat ovat arkiston osa, joka vastaanotetaan muun materiaalin, kuten A4-massojen, tilikirjojen, piirustusten ja av-tallenteiden ohessa. Varsinaisia valokuvakokoelmia ei Elkaan ole toistaiseksi luovutettu. Tämän vuoksi ja siitä johtuen kuvien laatutaso vaihtelee huomattavasti, koska kuvaajien osaamisen taso on vaihdellut huippuammattilaisen osaamisesta tavalliseen tumpelon lomakuvaajaan suorituksiin. Koska valokuvat ovat osa asiakirjallista kokonaisuutta säilytetään ne kuhunkin arkistokokonaisuuteen liittyvänä arkiston osana, joten mitään erillistä valokuvakokoelmaa Elkassa ei ole. Fyysisesti kuvat kylläkin säilytetään muusta arkistomateriaalista erillään, olosuhteiltaan kuivemmissa ja viileämmissä makasiineissa.

Hyllyissä olevien kuvien kokonaismäärä yksittäisotoksina on arvioitu n. 350.000 - 400.000 kuvaksi. Suurin osa on paperivedoksia, seuraavaksi suurin ryhmä ovat negatiivit ja diojakin on varsin huomattavat määrät. Koska ajallisesti aineisto alkaa 1800- ja 1900-luvun vaihteesta harvinaisempia valokuvatyyppejä ei ole suuremmin havaittu. Suurimmat kuvamäärät ovat 1950- ja 1990-lukujen väliltä. Näkemys materiaalin määrästä ja koostumuksesta pohjautuu perusteltuun mutu-metodiin, koska tarkempaa analyysiä ei koko materiaalista ole ollut mahdollista tehdä.

Kuvat Elkan arkistosta, klikkaa kuvaa jos haluat nähdä sen isompana.

Yksi huomattavampia yksittäisiä kokonaisuuksia on Hankkija Kol.:een valokuvat, joka sisältää varsin laajan kuva-aineiston Hankkijan eri toimialoilta. Kuvia on n. 20.000 kpl, joista rekisteröityjä lähes 7.000 kpl. Toinen huomattava yksittäinen kokoelma on Suomen Seurakuntain Keskinäisen Paloapuyhtiön arkisto, joka sisältää lähes kolme tuhatta valokuvaa suurimmasta osasta suomalaisia kirkkoja sekä lisäksi kuvia muista seurakunnallisista rakennuksista. Toimialakohtaisista kokoelmista on mainittava Outokumpu Oy:n kaivosaiheiset kuvat, Kokemäenjoen uittoyhdistyksen uittoihin liittyvät valokuvat sekä autokoritehtaitten linja-autojen kuvat. Lisäksi paikallisen Osuusliike Savonseudun arkisto pitää sisällään melko laaja-alaisen kuvakokoelman. Toki on myös muistettava Itä-Suomen Instituutin arkistossa oleva Tapio Wirilanderin yli 800 dian puutalokuvakokoelma 1970 -luvun Mikkelistä, Savonlinnasta, Varkaudesta ja Joroisista. Vain joitakin mainitakseni.

Tietokanta

Elkan valokuvatietokanta on nykymuotoisena ollut käytössä jo kohta kaksi vuotta. Tässä vaiheessa on syytä tähdentää, että kysymys on kuvatietokannasta ei varsinaisesta digikuva-arkistosta. Tietokannan juuret vievät kuitenkin aina 1980-luvun lopulle, jolloin otettiin käyttöön dos-ympäristössä toiminut viitetietokanta. Tähän tietokantaan tai oikeammin rekisteriin perustuu myös nykyinen valokuvatietokanta tietorakenteeltaan. Myös tietokantaan syötetyt tiedot on suurelta osin siirretty juuri tuosta, it-näkökulmasta katsottaessa, keskiaikaisesta järjestelmästä.

Tarkoitus ei ole rekisteröidä tietokantaan kaikkia kuvia. Vain osa kuvista rekisteröidään ja muut joko seulotaan ja hävitetään tai säilytetään rekisteröimättä. Mitä sitten rekisteröidään? Rekisteröinnin avulla pyritään asiakkaiden käyttämien hakujärjestelmien piiriin saattamaan mahdollisimman edustava ja laaja-alainen otos olemassa olevasta aineistosta. Myös käytettävissä olevilla kuvien viitetiedoilla on merkitystä kuvien valinnassa.

Rekisteröitävät kuvat digitoidaan pääsääntöisesti selailukuvatasoisesti. Materiaalin huonon kunnon tai teknisten ominaisuuksien niin vaatiessa suoritetaan digitointi korkeatasoisesti, jolloin vältytään mahdollisesti kuvaa rasittavalta uudelta digitoinnilta. Tietokantaan saadaan lisää tietoa resurssien sallimissa puitteissa muun järjestelytyön yhteydessä. Ketään erillistä valokuvien käsittelyyn erikoistunutta henkilöä ei Elkassa tällä hetkellä ole.

Tällä hetkellä tietokannassa on kuvia lähes 22 000 Internetissä näistä on nähtävissä n. 18 000 kuvaa. Verkossa näkyvien kuvien määrä lisääntyy hiljalleen koko ajan.

Kuvat Elkan arkistosta, klikkaa kuvaa jos haluat nähdä sen isompana.

Valokuvien käyttö

Yleisesti ottaen kuville on saatavissa käyttölupa. Omaan käyttöön kuvia saa pääsääntöisesti omakustannushintaan, mutta julkaisuissa käyttömaksut ovat tapauskohtaisia. Tällöin huomioidaan kuvien käyttötarkoitus, käytettävien kuvien määrä sekä haluttu materiaali. Perushinnasto on nähtävissä Elkan kotisivuilla.

Kirjoittaja:
Jari Lehtonen
suunnittelija
Elinkeinoelämän keskusarkisto

Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Tämän numeron pääsivulle
Lehden arkisto
Lehden toimituskunta
Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


Agricolaverkon vintti